Cena od
11,50 €/ NS
bez DPH
 • Preklad skúseným prekladateľom
 • Základná výstupná kontrola
 • Hĺbková kontrola
Cena od
15,50 €/ NS
bez DPH
 • Preklad skúseným prekladateľom
 • Hĺbková kontrola
 • Výstupná kontrola
Cena od
26 €/ NS
bez DPH
 • Preklad úradným prekladateľom
 • Základná výstupná kontrola
 • Aktualizácia
Cena od
1,25 €/ NS
bez DPH
 • Prvé 3 NS zdarma
 • Každá ďalšia 1 €/ 1 ns
 • Bez kontroly prekladateľa

Ako sa od seba líšia jednotlivé typy prekladov?

Je to preklad najrozmanitejšieho druhu a určenia od prekladu marketingových materiálov, obchodnej korešpondencie, rešerší vedeckých prác či preklad odborných publikácií. Vyhotovujú ho prekladatelia s odborným vzdelaním a skúsenosťami.
Na rozdiel od bežného prekladu ponúka navyše okrem základnej aj hĺbkovú kontrolu, ktorá je žiadaná pri textoch špecializovaného obsahu. Jeho využitie uplatňujeme pri prekladoch návodov, webových stránok, lekárskych správ a iných.
Slúži ako preklad pre štátne orgány a inštitúcie (napr. preklad vysvedčenia, rodného či sobášneho listu a pod.). Preklad podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý bol vypracovaný prekladateľom vymenovaným ministrom spravodlivosti a zapísaným v zozname prekladateľov na príslušnom okresnom súde.
Vďaka systému hybridného prekladu spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. dokážete ušetriť na prekladateľských službách až do 80 % z ceny bežného prekladu. Prinášame vám preklady stále lacnejšie.

ASAP-translation.com, s.r.o.

Náš tím profesionálov už viac ako 17 rokov zabezpečuje prekladateľské slžby pre niekoľko stoviek aktívnych klientov. Vďaka využitiu najnovších postupov a investíciám do softvérových nástrojov vieme zabezpečiť špičkovú kvalitu za bezkonkurenčné ceny.

Pozri celé video