Cena od
11,50 €/ NS
bez DPH
 • Preklad skúseným prekladateľom
 • Základná výstupná kontrola
 • Hĺbková kontrola
Cena od
15,50 €/ NS
bez DPH
 • Preklad skúseným prekladateľom
 • Hĺbková kontrola
 • Výstupná kontrola
Cena od
28 €/ NS
bez DPH
 • Preklad vyhotovený úradným prekladateľom
 • Základná výstupná kontrola
 • Aktualizácia
Cena od
8 €/ NS
bez DPH
 • Preklad vyhotovený vybraným prekladačom
 • Rýchla kontrola prekladateľom
 • Odstránenie hrubých chýb
Cena od
15 €/ NS
bez DPH
 • Prieskum kľúčových slov
 • Preklad s použitím kľúčových slov
 • Kontrola
Cena od
8 €/ NS
bez DPH
 • Dynamické riadenie kvality prekladu
 • Postteditácia strojového prekladu
 • Kontrola
Cena od
15,50 €/ NS
bez DPH
 • Preklad profesionálnym prekladateľom
 • Kontrola expertom
 • Výstupná kontrola
SEO preklady a cudzojazyčný copywriting

Prekladateľské služby

Spoločnosť ASAP-translation.com, s.r.o. Vám prináša kvalitné preklady. Našim cieľom je profesionalita a promptnosť. Ponúkame bežné preklady, preklady s hĺbkovou kontrolou, úradné preklady ako aj našu najlacnejšiu formu prekladu, tzv. hybridný preklad. Radi Vám pomôžeme aj s úpravou textov pred ich finálnym publikovaním. Chyba na plagáte, bilborde či v návode môže znamenať nielen finančnú stratu ale aj stratu reputácie, preto je jazyková poradňa je pre našich zákazníkov zdarma. Poskytuje služby v súlade s normou STN EN ISO 17100 o prekladateľských službách.
V rámci našich služieb poskytujeme rôzne typy prekladov ktoré sa od seba líšia zvolenými procesmi, rôznou zárukou kvality a aj cenou:
 • Bežný preklad

  Bežný preklad je základná forma prekladu, ktorá nevyžaduje znalosti špecializovanej terminológie ani nevyžaduje hĺbkovú kontrolu ďalším prekladateľom. Tento typ prekladu sa týka všeobecných textov, ako sú osobné listy, jednoduché články, bežné webové stránky, informačné brožúry, a iné dokumenty, ktoré neobsahujú technický, právny, medicínsky, alebo iný špecializovaný jazyk. Bežný preklad je často používaný pre komunikáciu v bežnom živote alebo pre neformálne účely, kde hlavným cieľom je preniesť základný význam textu z jedného jazyka do druhého bez potreby špecializovaného prekladateľského vzdelania.
 • Preklad s hĺbkovou kontrolou

  Preklad s hĺbkovou kontrolou, známy aj ako preklad s revíziou alebo korektúrou, je proces, pri ktorom najskôr profesionálny prekladateľ zrealizuje preklad textu a následne preklad preverí ďalší prekladateľ, alebo iný odborník. Tento proces zahŕňa nielen základnú korektúru gramatiky, pravopisu a syntaxe, ale aj presnú revíziu z hľadiska terminológie, štýlu, konzistentnosti a adekvátnosti kultúrneho kontextu. Hĺbková kontrola je dôležitá najmä pri odborných, technických, právnických alebo iných špecializovaných textoch, kde presnosť a správne použitie odbornej terminológie sú kritické. Hĺbková kontrola minimlaizuje riziko chyby aj pre prípad uverejnenia preložených textov v tlačenej či inej podobe. Pri tomto type prekladu revízor zabezpečuje, že preklad je nielen jazykovo správny, ale aj že adekvátne reflektuje originálny text v súlade s očakávaniami a požiadavkami cielovej skupiny.
 • Úradný (súdny) preklad

  Úradný (súdny) preklad je oficiálny preklad dokumentov a textov, ktorý vykonáva prekladateľ, ktorý je špeciálne autorizovaný príslušným štátnym orgánom alebo súdom. Tento druh prekladateľa sa často nazýva aj súdny tlmočník alebo prekladateľ. Úradný preklad sa vyžaduje pre dokumenty, ktoré sa používajú v oficiálnych a právnych transakciách, ako sú rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia, diplomové práce, právne zmluvy, súdne rozhodnutia a iné dôležité dokumenty. Takýto preklad musí byť overený pečiatkou autorizovaného prekladateľa, čím sa potvrdzuje presnosť a pravdivosť prekladu vzhľadom na originálny dokument. Úradný preklad zabezpečuje, že dokumenty sú právne uznané inštitúciami a organizáciami v inej krajine alebo v inom jazykovom prostredí. Overenie úradným prekladom je často nevyhnutné pre medzinárodné štúdium, prácu, súdne spory, imigračné postupy a iné oficiálne účely.
 • Posteditácia MT

  Posteditácia strojového prekladu je proces, pri ktorom ľudský prekladateľ opravuje a vylepšuje text, ktorý bol predtým preložený strojovým prekladom. Cieľom posteditácie je odstrániť zo strojového prekladu hrubé chyby, aby výsledný preklad odzrkadľoval význam pôvodného textu. Tento proces zahŕňa opravy gramatických chýb a prispôsobenie terminológie v súlade s vopred dohodnutou požadovanou a presne špecifikovanou úrovňou kvality výstupného prekladu. Posteditácia predstavuje akúci strednú cestu medzi automatizovaným strojovým prekladom, v ktorom sa môžu vyskytnúť chyby a často aj preklad opačného významu ako originál. Posteditácia MT tedda PEMT, alebo často označované ako MTPE nemá nahradiť ľudský preklad. Oproti ľudskému prekladu má byť PEMT rýchlejší a aaj lacnejší. Z tohoto dôvodu sa často využíva na príklad pri preklade eshopov.
 • SEO preklady a copywriting

  SEO preklad sa zameriava na adaptáciu obsahu z jedného jazyka do druhého s dôrazom na zachovanie alebo zlepšenie SEO (Search Engine Optimization) vlastností originálneho textu. Pri SEO preklade nie je dôležitý len samotný preklad, ale aj výber relevantných kľúčových slov v cielovom jazyku, ktoré sú optimalizované pre lokálne vyhľadávače a zodpovedajú vyhľadávacím návykom miestneho publika. Cieľom je zabezpečiť, aby bol preložený web alebo obsah ľahko nájdený cieľovou skupinou v rôznych jazykoch a na rôznych trhoch. Copywriting je tvorba presvedčivého marketingového a reklamného textu s cieľom motivovať ľudí k akcii, ako je napríklad kúpa produktu, registrácia na newsletter alebo navštívenie webstránky. Pri SEO copywritingu ide o písanie obsahu, ktorý je nielen atraktívny a presvedčivý pre čitateľov, ale je tiež optimalizovaný pre vyhľadávače s použitím relevantných kľúčových slov. Cieľom je vytvoriť obsah, ktorý priláka nielen potenciálnych zákazníkov, ale zároveň zlepší SEO hodnotenie stránky vo vyhľadávačoch. Spoločným cieľom SEO prekladu a copywritingu je teda zvýšiť online viditeľnosť, pritiahnuť cieľové publikum a podporiť konverzie alebo iné želané akcie na webových stránkach alebo v digitálnych kampaniach.
 • Preklad pre e-Commerce (eShopy)

  Preklady pre e-commerce (elektronický obchod) sú špecializované preklady webových stránok, produktových popisov, recenzií, blogov, marketingových materiálov a iného obsahu spojeného s online predajom tovarov alebo služieb. Cieľom týchto prekladov je prispôsobiť online obchody potrebám a očakávaniam rôznych jazykových a kultúrnych skupín, čím sa zvyšuje ich dostupnosť, použiteľnosť a atraktivita pre medzinárodné publikum. Efektívne preklady pre e-commerce pomáhajú firmám rozšíriť svoj dosah na nové trhy, zlepšiť zákaznícku skúsenosť a maximalizovať predaje tým, že zabezpečujú, aby bol obsah jasne pochopiteľný a príťažlivý pre cieľové publikum v rôznych krajinách.
 • Odborné preklady

  Odborné preklady sú typ prekladu, ktorý sa špecializuje na texty s konkrétnym odborným alebo technickým zameraním. Tieto preklady vyžadujú nielen vysokú úroveň jazykovej presnosti, ale aj hlboké porozumenie špecifickému odboru, do ktorého text patrí, ako sú právo, medicína, technika, veda, IT a ďalšie. Odborní prekladatelia musia mať nielen vynikajúce jazykové zručnosti v zdrojovom a cieľovom jazyku, ale aj detailné znalosti a skúsenosti v príslušnej odbornej oblasti, aby mohli správne prekladať terminológiu a zabezpečiť, že preklad bude presný a zrozumiteľný pre odborníkov v danej oblasti. Odborné preklady sú kľúčové pre medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu v mnohých priemyselných a vedeckých odvetviach, umožňujúc presný prenos informácií a zachovanie odborného obsahu textu.

 • Ako sa od seba líšia jednotlivé typy prekladov?

  Je to preklad najrozmanitejšieho druhu a určenia od prekladu marketingových materiálov, obchodnej korešpondencie, rešerší vedeckých prác či preklad odborných publikácií. Vyhotovujú ho prekladatelia s odborným vzdelaním a skúsenosťami. Po preklade nasleduje len základná kontrola a preto v prípade dokumentov , ktoré predstavujú vysoké riziko a prípadná chyba v preklade by znamenala vysokú finančnú stratu je potrebné si objednať preklad s korektúrou (hĺbkovou kontrolou)
  Na rozdiel od bežného prekladu ponúka navyše okrem základnej aj hĺbkovú kontrolu, ktorá je žiadaná pri textoch špecializovaného obsahu. Jeho využitie uplatňujeme pri prekladoch návodov, webových stránok, lekárskych správ a iných, všade tam kde by prípadná chyba znamenala roziko finančnej, alebo inej straty.
  Slúži ako preklad pre štátne orgány a inštitúcie (napr. preklad vysvedčenia, rodného či sobášneho listu a pod.). Preklad podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý bol vypracovaný prekladateľom vymenovaným ministrom spravodlivosti a zapísaným v zozname prekladateľov na príslušnom okresnom súde.
  Vďaka posteditácii strojvého prekladu (PEMT) od spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. dokážete ušetriť na prekladateľských službách až do 50 % z ceny bežného prekladu. Prinášame vám preklady stále lacnejšie.
  Súvisiace jazykové služby:

  ASAP-translation.com, s.r.o.

  Náš tím profesionálov už viac ako 12 rokov zabezpečuje prekladateľské služby pre niekoľko stoviek aktívnych klientov. Vďaka využitiu najnovších postupov a investíciám do softvérových nástrojov vieme zabezpečiť špičkovú kvalitu za bezkonkurenčné ceny.

  Pozri celé video