Prepis nahrávok – slovenských aj cudzojazyčných.

Prepis cudzojazyčných nahrávok poskytujeme väčšinou ako súčasť tvorby titulkov, ale môžeme rovnako aj ako samostatnú službu. Ak potrebujete urobiť rešerš z firemnej video-prezentácie, najjednoduchšie ho robíte práve z prepisu. Často sa objednáva spolu s prekladom. Pošlite nám odkaz na stiahnutie audio alebo video nahrávky a my Vám naceníme jej prepis. Cena sa odvíja od jazyka, dĺžky nahrávky, rýchlosti dikcie a jej zrozumiteľnosti. Prepis je často objednávaný aj s jeho následným prekladom do slovenského alebo cudzieho jazyka. Dĺžku práce a počet normovaných strán, ktoré budú výsledkom prepisu, vieme odhadnúť vopred. Klienti nám často posielajú aj pokyny k prepisu a zoznam rečníkov pre lepšiu prehľadnosť záznamu.

Dopyt prepisu zvukového záznamu

*Povinné pole
Rýchlosť prepisu závisí najmä od kvality zvuku v dodanej predlohe ako aj od povahy textov. Z tohoto dôvodu vám zašleme ponuku podľa zaslanej predlohy. V prípade dopytu na prepis s prekladom sa k ponuke stanovenej na hodinovú sadzbu pridá ponuka prekladu stanovená na základe odhadu množstva textu v zvukovej nahrávke.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka prekladov emailom

Email: asap@prelozime.sk