preklad Naše hodnoty a vízia | ASAP-translation.com

Hodnoty a vízia prekladateľskej spoločnosti ASAP-translation.com

Hodnoty a vízia, ktoré robia naše preklady a služby lepšími a vďaka ktorým sú naši zákazníci spokojní!

Kvalita

Výber vhodného a spoľahlivého prekladateľa je prvou etapou k dosiahnutiu kvalitného prekladu. ASAP-translation.com je na trhu už viac ako 17 rokov, čím zaujíma stabilné postavenie v slovenskom prekladateľskom priestore. Považujeme sa za profesionálnu prekladateľskú spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v odbore, ktorá je zárukou kvality. Zaručíme vám 100 % spisovnosť prekladaných textov, na ktorých pracujú naši skúsení prekladatelia. V prípade prekladov zložitejších dokumentov vám zaručíme odbornosť textu, na ktorých pracujú vysokoškolsky vzdelaní lingvisti či odborníci. Mnohí úspešní prekladatelia majú špecializované znalosti, ktoré im umožňujú vyhovieť rôznym typom klientov, či už ide o špecifické odvetvie alebo jazyk. ASAP-translation.com pokrýva široké spektrum prekladateľov s odbornými znalosťami z rôznych odvetví, aby sme uspokojili potreby našich klientov. Pri prekladoch úradných dokumentov oslovujeme prekladateľov, ktorí sa špecializujú na preklady právnych dokumentov a pod. Takéto dokumenty často obsahujú žargón a komplikované pojmy, ktoré si vyžadujú profesionála z tejto oblasti. Dbáme na to, aby sa zachovala konzistentnosť obsahu a zhoda formátu. Požadovaný preložený dokument sa bude čo najviac zhodovať s originálnym dokumentom.
Každý text má svoj štýl, preto aj prekladatelia pracujúci v ASAP-translation.com musia vhodne pracovať najmä so slovnou zásobou. Úradné dokumenty si vyžadujú formálny tón a nevyužívajú osobný postoj autora, ako je tomu napríklad pri prekladoch beletrie. Kvalitný prekladateľ musí správne interpretovať slová a tón zdrojového textu tak, aby vedel zachovať vhodný obsahový štýl. Pri neformálnych textoch znamenajú tón a štýl najmä používanie vhodných hovorových slovných spojení. V ASAP-translation.com pracujú odborníci-prekladatelia, ktorí vám zaručia kvalitný preklad formálnych, ale aj neformálnych dokumentov za férovú cenu.

Rýchlosť a dochvíľnosť

Dodržiavanie termínov je základom každého úspešného projektu v akomkoľvek odvetví. Keď ide o preklad, dodržanie časového harmonogramu je jedným z najdôležitejších súčastí projektu. Väčšina projektov často dopláca na kvalitu práve nedostatočnou časovou rezervou. Meškanie jeden deň alebo dokonca len niekoľko hodín môže mať pre firmu ďalekosiahle následky. Ak by napríklad preklad manuálu neprišiel včas na odoslanie výrobcovi, ani výroba by sa nezačala včas. Výrobca má svoj vlastný harmonogram a termíny, ktoré musí dodržiavať aj on. Stratený čas sú stratené peniaze. Naším cieľom je, aby sme dodržali každý termín. Objednávky sa snažíme vyhotoviť čo najrýchlejšie s ohľadom na kvalitu a presnosť. V prípade urgentného prekladu vieme rýchlo a kvalitne spracovať takmer akýkoľvek preklad. Náš tím tvoria skúsení prekladatelia, ktorým nie sú cudzie pojmy dochvíľnosť a profesionalita. Pri rozsiahlejších prekladoch, ktoré sú zložitejšie na čas, sa snažíme projekt rozdeliť medzi viacero prekladateľov. S klientom vždy aktívne komunikujeme, preto sa nemôže stať, že by ste o akomkoľvek časovom sklze vopred nevedeli. Od ostatných prekladateľských spoločností sa odlišujeme najmä osobitným prístupom ku klientovi. Flexibilne komunikujeme s každým našim klientom, a promptne riešime každú jeho dodatočnú požiadavku, či prediskutujeme akýkoľvek problém a nezrovnalosti.

Komunikácia

V ASAP-translation.com nám záleží na tom, aby bol náš zákazník spokojný. Zatiaľ čo používaním strojového prekladu ako Google prekladač síce zabezpečíte preklad rýchlo, častokrát je nepresný. Naši prekladatelia s projektovými manažérmi aktívne komunikujú na dennej báze, a tým zabezpečujú celkovú kvalitu a flexibilitu prekladu. Snažíme sa vyhovieť všetkým požiadavkám a pripomienkam klienta. Pri komunikácii s ním budujeme vhodnú slovnú zásobu a vytvárame terminologickú databázu, alebo glosár. Snažíme sa čo najlepšie porozumieť odborným osobitnostiam, skratkám, či internej komunikácii klienta, čím vieme zaistiť spokojnosť na oboch stranách. Ku každému klientovi preto pristupujeme osobitne, s individuálnou starostlivosťou. Od konkurencie sa odlišujeme najmä rýchlosťou odpovede na vaše otázky či objednávky. Dôkazom toho je aj hotline linka, ktorá funguje nepretržite 24/7. Okrem telefonického spojenia vieme s klientmi komunikovať aj cez rôzne iné komunikačné kanály. Ideme s dobou, preto je pre nás flexibilita v komunikácii veľmi dôležitá. V ASAP-translation.com dbáme na udržiavanie priateľských vzťahov v kolektíve, preto v našich kanceláriách panuje vždy dobrá nálada. Snažíme sa byť priateľskí a pri akýchkoľvek nezhodách nájsť kompromis tak, aby sme zaručili spokojnosť prekladateľov, ale aj klientov. V prípade práceneschopnosti sa nikdy nestane, že by váš projekt zostal nepovšimnutý. K projektu vždy priradíme kompetentného prekladateľa, ktorý vašu objednávku spracuje čo najlepšie.

Servis

Naši zákazníci sú pre nás alfou a omegou, preto je kvalita prekladateľských služieb vždy garantovaná. Poskytovanie skutočne kvalitného prekladateľského servisu závisí od mnohých okolností. Ku každému prekladu pristupujeme osobitne. Pre lepšie pochopenie textu sú naši lingvisti a prekladatelia nútení naštudovať si danú problematiku. Jednou z najdôležitejších častí pri počiatočnom spracovaní objednávky je predpríprava, ktorá pozostáva z viacerých činností. Naozaj dôležitým krokom je aj preskúmanie textov pre ich lepšie pochopenie a interpretáciu. Naši prekladatelia v ASAP-translation.com pracujú s textom precízne. Cieľom je ponúkať prvotriedne prekladateľské služby a zákaznícky servis pre široké spektrum odborov. Aj preto je pre nás komunikácia so zákazníkom kľúčová. V prípade akýchkoľvek nezhôd sú naši prekladatelia ochotní prostredníctvom projektového manažéra s klientom komunikovať o zmenách v preklade podľa jeho požiadaviek. Sme ochotní poskytovať službu revízie textu, a teda implementovanie zmien do už finálneho prekladu. Ide napríklad o situácie, kedy je klientovi predložený preložený dokument a ten s ním v niektorom z jeho bodov nesúhlasí a podáva protinávrhy a pripomienky. Už v preloženom texte budú zmenené iba návrhy klienta a ostatný preklad zostáva v nezmenenej podobe. Pri vysokorizikových textoch, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť a odbornosť, odporúčame klientovi viacnásobnú nezávislú korektúru. Pri komunikácii s klientom pravidelne aktualizujeme a zapracúvame jeho požiadavky tak, ako si vyžaduje. Pri finalizácii projektu prejde celý preklad ešte kontrolou celého výstupného formátu. Od konkurencie nás odlišuje flexibilita a rýchle reagovanie na dopyty, či celková doba realizácie projektov. Zatiaľ čo ostatní poskytovatelia služieb reagujú na dopyt až po niekoľkých hodinách či dňoch, od nás dostanete odpoveď takmer okamžite, s možnosťou nepretržitej komunikácie.

Flexibilita

Naši prekladatelia sú vysoko kvalifikovaní, pretože zastupujú širokú škálu špecializácií. Zatiaľ čo niektoré prekladateľské firmy poskytujú iba niekoľko druhov prekladov, my v ASAP-translation.com pokrývame takmer všetky oblasti, ktoré sa netýkajú len prekladu úradných dokumentov. Pokrývame širokú škálu tém v rôznych formátoch. Keďže ideme s dobou, využívame najnovšie možné softvéry, akými sú napríklad prekladateľské nástroje Trados Studio a Memsource, ale aj softvéry na spracovanie grafiky či videa ako DaVinci Resolve, či Adobe InDesign. Ťažké technické či vedecké texty, či zložité úradné dokumenty nám nerobia problém. Vďaka nášmu intenzívnemu kontaktu s mnohými prekladateľskými odborníkmi a agentúrami doma i v zahraničí dokážeme zabezpečiť vhodný personál pre každý projekt. Okrem prekladu dokumentov sprostredkúvame aj iné jazykové služby. Realizujeme prepisy nahrávok a ich následný preklad, preklad titulkov či načasovanie preložených titulkov do videa. Ak sa snažíte preraziť so svojím produktom do sveta, mali by ste využiť službu lokalizácie webu, ktorý vám preložíme hneď do niekoľkých jazykov. Pri preklade webu odporúčame využiť aj službu tzv. SEO prekladov, teda tvorbu prekladu s ohľadom na optimalizáciu výsledného textu pre vyhľadávanie v cieľovom jazyku a regióne. Vďaka tejto službe bude váš produkt dostupnejší aj mimo domáci trh. Okrem lingvistických a lexikálnych zručností vyžadujeme od našich prekladateľov aj kreativitu. Pri lokalizáciách a prekladoch webov musia často zapojiť dávku kreativity a vymyslieť cudzojazyčný ekvivalent sloganu tak, aby bola zachovaná pointa a idea značky. Takýto proces sa volá transkreácia. Pri veľkoobjemových prekladoch používame v záujme úspory času a dodržania stanovených termínov strojový preklad, ktorý realizujeme prostredníctvom špičkového prekladateľského softvéru. Vždy sa snažíme hľadať riešenia tak, aby sme vyhoveli požiadavkám a termínom, ktoré nám klient zadá. Našich klientov si ceníme a snažíme sa, aby klient dostal skutočne profesionálne služby. Ak hľadáte flexibilitu a profesionalitu na jednom mieste, našli ste to pravé.

Systematickosť

Kvalita služieb je odrazom poriadku a usporiadanosti na pracovisku. Naši prekladatelia pracujú s najnovšími prekladateľskými softvérmi a svoju prácu si systematicky archivujú. Aj preto sú rýchlosť, flexibilita a profesionalita znakmi charakterizujúcimi ASAP-translation.com. Ako poskytovateľ profesionálnych prekladateľských služieb máme systematický proces práce s projektovým manažérom, prekladateľom, korektorom a editorom, ktorý zabezpečuje, aby preklad vyhovel prísnym požiadavkám zabezpečenia kvality. Na žiadosť klienta vieme vykonať dlhodobú archiváciu prekladových súborov, aby sa k nim klient vedel dostať v prípade, že dáta stratí. Vďaka zaužívanému systému, ktorý v spoločnosti vedieme, sa nikdy nestane, že by sa akékoľvek dáta stratili. Preferujeme usporiadanie priečinkov a súborov hierarchicky podľa zaužívaného kódovania, vďaka čomu je každý projekt rýchlo dohľadateľný.

Technická zdatnosť

Keďže v ASAP-translation.com pracujeme iba s profesionálnou technikou, odráža sa to na kvalite našej práce. Ideme s dobou, preto používame najnovšie verzie softvérov, ktoré nám každý deň uľahčujú a skvalitňujú prácu. Každý preklad prejde vizuálnou ako aj automatizovanou kontrolou kvality, aby sa zamedzilo prípadným chybám. Automatizovanou kontrolou odhalíme preklepy, či chýbajúce interpunkčné znamienka. Na preklady rozsiahlejších projektov využívame sofistikovaný strojový prekladač, ktorý nám uľahčí prácu a zároveň šetrí čas. Aj keď sa internetové prekladače ukázali ako užitočné pre základné medzijazykové interakcie, na sofistikované medicínske, právne, alebo iné odborné dokumenty takéto bezplatné prekladače nemusia stačiť. Navyše je v súčasnosti väčšina úradných dokumentov podmienená uvedením osoby zodpovednej za preklad, kde nemôže figurovať umelá inteligencia, ako napr. Google prekladač. Bezplatný strojový preklad stále nemá takú presnosť, aby prevzal úlohu špecializovaného prekladateľa, ani osobu, ktorá by v záujme zachovania kultúrneho alebo emocionálneho kontextu bola schopná realizovať preklad v požadovanej kvalite. Netreba zabúdať na to, že skutočne kvalitní prekladatelia, akých máme v ASAP-translation.com, nemôžu byť nikdy porovnávaní s prácou prekladačov. Keďže pokrývame širokú škálu prekladateľských služieb, našimi výstupmi nie sú iba textové súbory. Sprostredkúvame aj tlmočnícke služby najmä na medzinárodných konferenciách a pod. Pokrývame skutočne široké spektrum služieb, ktoré aj vďaka kvalitnému technickému zabezpečeniu odrážajú kvalitu a dobré meno našej značky.

Dôvernosť

Ako oficiálny poskytovateľ prekladateľských služieb sme povinní prevádzkovať systém archivácie prekladov a mať zaistenú bezpečnosť spracovávaných informácií. Na archivovanie nikdy nepoužívame voľne dostupné cloudové úložiská. Práve tie sú často terčom kyber útokov, najmä ak ide o preklady citlivých dokumentov. Pracujeme na kryptovaných diskoch, čím zabezpečíme ochranu zákazníkových dát aj v prípade odcudzenia hardvéru. Na archiváciu používame kryptovaný cloud, ktorý je dostatočne zabezpečený pred akýmikoľvek únikmi dát. S našimi klientmi udržiavame počas trvania prekladu celého projektu kontakt a nikdy neodhaľujeme žiadnu z citlivých informácií. Všetci pracovníci a prekladatelia v ASAP-translation.com sú viazaní zmluvou o mlčanlivosti a prípadných sankciách, preto sú všetky údaje, ktoré sú predmetom prekladu, v bezpečí v súlade s GDPR. V prípade, že ste chceli použiť bezplatný prekladač, majte na pamäti, že všetok text, ktorý napíšete do textového poľa, posielate nezabezpečenou formou komunikácie. V súčasnosti je na internete veľké množstvo prekladačov z celého sveta. Nie každý z nich však pracuje v súlade s prísnymi európskymi pravidlami pre bezpečnosť. Používatelia takýchto aplikácií málokedy venujú pozornosť a čas zmluvným podmienkam, a vystavujú tak svoje texty riziku ich zneužitia. Obsah je v súčasnosti drahou komoditou a pri citlivých prekladoch to platí dvojnásobne. Pri prekladoch úradných, alebo dôverných dokumentov sa preto neodporúča používať bezplatné internetové prekladače, ale radšej osloviť odborníka, u ktorého máte 100 % istotu, že bude preklad bezchybný a že nedôjde k žiadnemu úniku dát tretím osobám. Netreba preto zabúdať na to, že zadanie prekladateľských zákaziek dôveryhodnej prekladateľskej spoločnosti, akou je ASAP-translation.com, znamená, že budete mať vo svojich rukách viac času a vo výsledku kvalitný, bezchybný preklad. Máme za sebou množstvo prekladov pre veľké zahraničné korporácie či úrady, preto je náš vzťah k zákazníkovi osobitný a dôverný.

Efektivita

Naše služby často využívajú právnici, makléri, obchodníci, ktorí sa zaoberajú importom, či exportom a mnoho ďalších. V prípade právnických osôb ide zvyčajne o projekty, kde je potrebné vykonať dôslednú prekladateľskú prácu, čo podčiarkuje potrebu rýchleho, profesionálneho a odborného prekladu. Je pre nás dôležité budovať si s klientmi vzťah, aby sme vedeli predvídať ich osobitné požiadavky a potreby. Vďaka efektívnemu využívaniu všetkých možných technologických prostriedkov a hlavne vďaka šikovnosti našich prekladateľov môžeme povedať, že sa nám podarilo vybudovať si základňu stálych klientov, ktorí sú s našimi službami nadmieru spokojní. Naši stáli klienti sú dôkazom solídneho vzťahu, ktorý v ASAP-translation.com udržiavame s každým. Ako profesionálny poskytovateľ prekladateľských služieb ponúkame hĺbku a šírku služieb v rôznych jazykoch, preto naši stáli, či potencionálni klienti nemusia hľadať rôznych poskytovateľov, aby uspokojil ich potreby. Pri opakujúcich sa klientoch využívame aj staršie preklady, aby sme zachovali terminologickú konzistenciu prekladaného textu. Zároveň sme vďaka prekladovej pamäti schopní ponúknuť klientovi zľavu v záujme šetrenia jeho finančných prostriedkov. Ako dôveryhodná a spoľahlivá prekladateľská spoločnosť so stabilným postavením na trhu doručíme vždy klientovi cenovo najefektívnejší a najpresnejší preklad a zároveň dodržíme pokyny a termíny, ktoré nám klient zadá.

Kreativita

Nie každý prekladateľ je zároveň spisovateľ, avšak vyžaduje sa od neho dávka kreatívneho myslenia. Najmä pri kreatívnych prekladoch, ako napríklad pri prekladoch stolových, či počítačových hier musia naši prekladatelia zapojiť kreativitu a preložiť text tak, aby sa zachovala hlavná pointa, či humornosť zdrojového textu. Každý náš prekladateľ má osobný štýl prekladu. Schopnosť spracovať a zjednodušiť prekladané informácie je súčasťou pracovného procesu. Prekladateľ tým do svojej práce vnáša niečo osobné. Konečný produkt, teda preklad, je priamo a neodmysliteľne spojený s osobou, ktorá ho vytvorila, keďže každý prekladateľ pristupuje k textu iným spôsobom. Sme proaktívni, tvoriví a vždy sa snažíme rešpektovať požiadavky našich klientov. Udržujeme s ním aktívny kontakt a konzultujeme s ním všetky nezhody a pripomienky. Pri kreatívnych prekladoch webov, kde si klient vyžiada preložiť do viacerých jazykov celú stránku, musí prekladateľ vložiť do svojej práce kus fantázie. Ak prekladá napr. slogan, musí svoj slovník prispôsobiť tak, aby zachoval podstatu daného výroku. Sme iniciatívni a otvorení možnostiam spracovať akúkoľvek klientovu požiadavku.