Vedenie spoločnosti

Mgr. Katarína Absolonová

Manažérka spokojnosti zákazníkov a spolumajiteľka

Katka má na starosti kompletnú produkciu spoločnosti, preklady, tlmočenie, titulkovanie ako aj iné doplnkové jazykové služby klientom. Riadi prácu projektových manažérov a v prípade potreby sama zastupuje ich prácu. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločnosti. Je človek na druhom konci našej zákazníckej linky.

Ako absolventka VŠ v odbore anglický jazyk a psychológia s praxou v prekladateľstve a marketingu vie presne ako riadiť ľudí a manažovať prekladateľské projekty. Za svoju prácu bola ocenená v roku 2006 v súťaži Vynikajúca podnikateľka SR. Vôľa pomáhať iným sa prejavila aj v jej práci Ambasádorky podnikateliek Slovenska v rokoch 2010-2013..

Mobil: 0908 790 586

Mgr. Jakub Absolon

Riaditeľ a spolumajiteľ

Jakub sleduje najnovšie svetové trendy v prekladateľskom odvetví a navrhuje ich aplikáciu do procesov spoločnosti. Tiež sa stará o to, aby sa o kvalitnej práci produkčného oddelenia dozvedeli aj noví potenciálni zákazníci. V minulosti pôsobil ako prekladateľ a tlmočník v ZVJS SR najmä pri komunikácii s Radou Európy v problematike väzenstva a je autorom niekoľkých publikácií. Svoje skúsenosti z personalistiky v spoločnosti Heineken Slovensko a Emerson využíva pri získavaní a motivovaní zamestnancov. V roku 2006 inicioval založenie Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska ATCSK a v rokoch 2013-2015, 2007-2009 pôsobil ako prezident tejto asociácie.

Pôsobí tiež ako školiteľ softvérov pre počítačom podporovaný preklad a ako externista na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša problematiku normy STN EN 15038 a riadenie rizika v prekladateľstve. Príležitostne prednáša na podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Je vydavateľom internetového portálu pre prekladateľov www.ProTranslator.eu.

Mobil: 0915 745 142