Nie ste si istí, ako sa spisovne povie KRABICA, NÁPOVEDA či KOJENEC"? Naši odborníci Vám zdarma poskytnú služby jazykovej poradne pre slovenský jazyk. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať. Garantom poradne je prekladateľská spoločnosť ASAP-translation.com,s.r.o. Vďaka tomu, že spe prekladateľská spoločnosť, vieme vám poradiť nielen s problémai v slovenskom jazyku, ale dokážeme zospovedať aj na vaše otázky týkajúce sa iných cudzích jazykov ako čeština, angličtina, francúzština, maďarčina, poľština, španielčina, ale aj iné viac či menej používaných jazykov.
Telefonický kontakt:
Jazyková poradňa: 0908 790 586
Email:
Jazyková poradňa ASAP-translation.com: poradna@prelozime.sk
Jazyková poradňa na Facebooku: jazykovaporadna@groups.facebook.com

Ak máte účet na Facebooku a chceli by ste požiadať o radu širšiu odbornú i laickú verejnosť, staňte sa členom FB skupiny Jazyková poradňa Facebook

Jazyková poradňa na Facebooku má viac ako 3500 členov, z čoho je viac ako 2500 aktivnych prispievateľov. Naša jazyková poradňa ASAP-translation.com teda reálne prispieva k rozvoju slovenského jazyka. Medzi členmi sú zastupení jazykovedci, prekladatelia, redaktori, novínári, ale aj mnohé iné povolanie, ktorí sa jazykom žiavia, alebo im len jednoducho záleží na jazykovom prejave a kultúre jazyka. Jazykovú poradňu nájdete na adrese www.facebook.com/groups/jazykovaporadna/.

Kontaktný formulár

Dôležitosť jazykovej poradne v dobe internetu a sociálnych sietí

V ére digitalizácie a sociálnych médií sa komunikácia stáva rýchlejšou a dostupnejšou ako kedykoľvek predtým. Internet a sociálne siete otvorili nové priestory pre výmenu myšlienok a informácií, čo prináša so sebou nové výzvy aj v oblasti správneho používania jazyka. Jazykové poradne, ako dôležité inštitúcie na ochranu a rozvoj jazykových štandardov, tak získavajú novú úlohu a význam.

Udržiavanie jazykových štandardov

Jazyková poradňa zohráva kľúčovú úlohu v udržiavaní jazykových štandardov tým, že poskytuje odporúčania a usmernenia pre správne jazykové využitie. V dobe internetu, keď sa každý môže stať tvorcom obsahu, je dôležité, aby boli jazykové informácie presné a spoľahlivé. Jazykové poradne reagujú na aktuálne trendy a zmeny v jazyku, čo pomáha udržiavať jazyk živý, no zároveň štrukturovaný a zrozumiteľný pre všetkých.

Edukačná úloha v digitálnom prostredí

Jazykové poradne nielen riešia pripomienky a otázky od jednotlivcov, ale často poskytujú aj vzdelávací materiál, ktorý pomáha ľuďom lepšie rozumieť a efektívnejšie používať svoj materinský jazyk. V digitálnom veku sa takéto zdroje stávajú neoceniteľnými, pretože umožňujú rýchly prístup k spoľahlivým informáciám, čo je v kontraste s množstvom neovereného obsahu na internete.
V digitálnej ére, kedy každý môže jednoducho publikovať svoje myšlienky a názory, úloha jazykových poradní sa stáva nevyhnutnou. Ich práca zabezpečuje, že jazykové normy sa neztrácajú v chaose informačného preťaženia a že jazyk zostáva silným a efektívnym nástrojom komunikácie. Výchova k správnemu jazykovému vyjadrovaniu a poskytovanie dôveryhodných zdrojov je v dnešnej dobe neoceniteľná, a preto by mala byť činnosť jazykových poradní nielen podporovaná, ale aj široko uznávaná.