Naši klienti

Ocenenia a certifikáty

Certifikát úspešného absolvovania školenia dynamického riadenia kvality DQF od TAUS. Certifikát úspešného absolvovania školenia posteditácie od TAUS. Certifikát zo školenia auditorov pre normu o prekladateľských službách STn EN 15038, 2006. Súťaž podnikateľko rooka 2006.