Udalosti v roku 2024

Jakub Absolon hosťom Vivety Gene v podcaste "The Merging Minds" od firmy Bureau Works

Jakub Absolon hosťom Vivety Gene v podcaste The Merging Minds

Jakub Absolon, riaditeľ spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. bol hosťom Vivety Gene zo spoločnosti Bureau Works v podcaste The Merging Minds. Témou podcastu bola súčasnosť a budúcnosť posteditácie strojového prekladu. Jakub Absolon opäť raz zopakoval názor, že je potrebné aktualizovať normu ISO 18587:2017 o posteditácii strojového prekladu. Táto norma delí posteditáciu na dve hlavné kategórie, na tzv. „čiastočnú posteditáciu“ (Light Post-Editing) kde sa odstraňujú len hrubé chyby a na „úplnú posteditáciu“ (Full Post-Editing), kde je výsledok prakticky identický s ľudským prekladom. Práve v tomto vidí Absolon problém a tvrdí, že úplná posteditácia je vlastne normálny ľudsky preklad a mal by teda byť aj riadne zaplatený. Čo sa týka budúcnosti, Absolon predpokladá, že v v priebehu niekoľkých rokov sa služby posteditácie a preklad spoja a zostane len PREKLAD s plnou zodpovednosťou prekladateľa za výsledný preklad a STROJOVÝ PREKLAD, kde je riziko použitie takéhoto prekladu na pleciach toho, kto strojový preklad publikuje.

Spoluorganizovali sme webinár na tému LLM a MT s prednášajúcim Ondřejom Bojarom z Karlovej univerzity v Prahe

Webinár na tému LLM a MT s prednášajúcim Ondřejom Bojarom z Karlovej univerzity v Prahe

Katarína Absolonová zorganizovala pre členov Asociácie prekladateľských agentúr Slovenska ATCSK, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť a členov sesterskej organizácie z Čiech webinár na aktuálnu tému využitia veľkých jazykových modelov LLM v lokalizačnom odvetvi. Prednášajúcim bol Ondřej Bojar, svetovo uznavaný odborník v oblasti strojového prekladu. Zúčastneným vysvetlil nielen základné princípy fungovania LLM systémov a históriu strojového prekladu, ale hlavne aj načrtol, čo môžeme od systémov LLM očakávať v najbližšom období a ako pripraviť prekladateľské firmy na obdobie lokalizácie s pomocou umelej inteligencie.

ASAP-translation.com s.r.o. indexovaná na Slator LSPI ako „Boutique LSP"

ASAP-translation.com s.r.o. indexovaná na Slator LSPI

Po druhý krát za sebou bola naša spoločnosť indexovaná spoločnosťou Slator na 291 mieste (zlepšenie o 23 miest oproti minulému roku), ako tzv. „butiková“ prekladateľská spoločnosť, teda firma s obratom od 1 do 8 miliónov USD. Takzvané butikové firmy majú vďaka svojej menšej veľkosti často výhodu v tom, že sú flexibilnejšie a dokážu svojim klientom poskytnúť personalizovanejší prístup. Podarilo sa nám to aj napriek skutočnosti, že rok 2023 nebol z pohľadu biznisu tým najlepším a zaznamenali sme pokles obratu i zisku podobne ako ďalších 45% spoločností v našej „Boutique LSP“ kategórii. Uvidíme čo nám prinesie rok 2024. Nenechávame však nič na náhodu a snažíme sa naše služby rozšíriť a zefektívniť.

Prednáška na Ústave translatológie Karlovej Univerzity v Prahe

prednáška na Ústave translatológie Karlovej Univerzity v Prahe

Prednáška ASAP-translation.com pre študentov prekladateľstva na Ústave translatológie Karlovej Univerzity v Prahe. Manažéri prekladateľskej agentúry ASAP-translation.com realizovali na pozvanie PhDr. Bc. Tomáš Svobodu, Ph.D. prednášku na témy:

 • Vstup překladatele na trh práce, možnosti uplatnění
 • Spolupráce překladatele s projektovým manažerem
 • Práce projektového manažera

 • Prednáška sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnila na online na platforme MS Teams a zúčastnilo sa jej viac ako 20 budúcich prekladateľov z a do českého jazyka. Veríme, že sme prispeli k rozvoju prekladateľstva nadviazali sme tak na viacročnú spoluprácu medzi Ústavom translatológie UK v Prahe a prekladateľskou spoločnosťou ASAP-translation.com.

  Multimediálny preklad ešte kvalitnejšie!

  preklad

  Aby sme zlepšili zvukovú kvalitu interne realizovaných nahrávok (voiceover), pribudla na stenách v našich priestoroch akustická pena, ktorá tlmí neželané odrazy akustických vĺn nahrávok v cudzom jazyku. Spolu s novým hardvérovým a softvérovým vybavením sme pripravení zabezpečiť pre vás otitulkovanie vašich filmov a prezentácií, resp. ich ozvučenie v cudzom jazyku. Vaše prezentácie a reklamy budú tak pre zákazníkov oveľa príťažlivejšie.

  ASAP-translation.com oslavuje!

  preklad

  Len nedávno sme oslavovali náš 100 000. prekladateľský projekt a už je tu opäť čas na oslavu! Pred pár dňami sme odovzdali projekt číslo 111 111. ĎAKUJEME ZA DÔVERU!!!

  Bezpečné preklady

  opatrenia proti korona vírusu COVID-19

  16. marca sme dokončili opatrenia súvisiace s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19. Napriek prázdnym kanceláriám ako v Bratislava tak aj v Nitre prekladateľské služby poskytujeme v plnom rozsahu aj naďalej.

  Prednáška na univerzite v Buenos Aires

  prednáška na univerzite v Buenos Aires

  4. februára 2020 Jakub Absolon prednášal na Katedre translatológie Universidad de Buenos Aires v hlavnom meste Argentíny na tému Prekladateľ v prosrtedí priemyslu 4.0. Na prednáške sa okrem študentov zúčastnila aj vedúca katedry pani Beatriz Rodriguez a úradný prekladateľ Damián Santili, ktorý na UBA vyučuje aj počítačom podporovaný preklad.

  Zúčastnili sme sa vyhodnotenie súťaže „Mladý prekladateľ“

  preklad

  Jakub Absolon (ASAP-translation.com) sa dnes ako zástupca Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení prekladateľskej súťaže stredných škôl Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja „Mladý prekladateľ“, organizovanej Katedrou translatológie UKF v Nitre. Súťaže sa zúčastnilo 43 škôl a spolu zaslali do súťaže 400 prekladov. Súťažilo sa v preklade z francúzštiny, španielčiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny do slovenského jazyka. ATCSK sponzorsky podporilo túto aktivitu, ktorá rozširuje povedomie o prekladateľstve vo verejnosti a veríme, že priláka na štúdium prekladateľstva mnohých kvalitných a hlavne zanietených študentov. Na fotografii s veľvyslankyňou Írskej republiky na Slovensku H. Ó Riain a organizátorkami súťaže K. Welnitzovou (vľavo) a D. Munkovou (vpravo).

  Jakub Absolon prednášal na 15. konferencii Slovenskej terminologickej siete.

  preklad

  Na 15. konferencii Slovenskej terminologickej siete prezentoval J. Absolon svoju prednášku na tému Prekladateľ v ére priemyslu 4.0 (Human Translator 4.0). Podujatie Slovenskej terminologickej siete sa tento rok venovalo otázke, či a ako dosiahnuť kvalitu pri čoraz väčšom objeme strán na preklad. Aké sú nástroje na zabezpečenie kvality? Pomôže nám s kvantitou strojový preklad?

  Prednáška na podujatí SSPOL „Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie“

  preklad

  V sobotu sme sa aktívne zúčastnili podujatia „Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie“. Podujatie organizovala Spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. Kolega Jakub Absolon predniesol svoj príspevok „Human Translator 4.0“ o nových výzvach pre profesionálnych prekladateľov v súvislosti so stále sa zlepšujúcou kvalitou strojového prekladu.

  ASAP-translation.com na Ekofestivale

  preklad

  Pozrite si video z Ekofestivalu:https://tvnitricka.sk/ekofestival/?fbclid=IwAR3p48M-xu74CZNxUbITPNZBq71gnc2ilKCQUDqqovuxtc-SidFbJoe0uAg

  Nová kniha v ponuke

  preklad

  Už ste videli našu publikáciu Human Translator 4.0 ? Ide o príručku od Jakuba Absolona,ako spolupracovať s robotmi.

  ASAP-translation.com na lingvamarkete

  preklad

  Dnes sme sa zúčastnili podujatia Linguamarket, organizovanom Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov translatológie.

  ASAP.-translation.com na festivale Vysoké hory Nitra

  preklad

  Sme radi, že sa aj tento rok môžeme zúčastniť Festivalu Vysoké hory Nitra, ktorý sa uskutoční 17.11.2018 na Mestskom úrade v Nitra od 9:00 hod. Vstup zdarma. Tlmočiť budeme prezentáciu horolezca Krzysztofa Wielickeho.

  ASAP-translation.com na MCE

  preklad

  V Budapešti Jakub prednášal na konferencii MEET CENTRAL EUROPE.Sme hrdí, že sme sa mohli o naše dlhoročné skúsenosti podeliť s tak skvelým publikom.

  Projekt Greentranslators.org v rádiu

  preklad

  Hovorili sme o našom projekte Greentranslators v relácii Lumenáda- Srdce Európy. Ďakujeme, že môžeme myšlienky Greentranslators šíriť ďalej!

  Napísali o našom projekte Greentranslators

  preklad

  Teší nás, že aj dobrovoľnícka práca zaujme. Prečítajte si na: https://www.aktuality.sk/clanok/628137/dobrovolnici-chcu-prirode-pomoct-prekladmi-dufaju-ze-ich-bude-viac/?fbclid=IwAR1K8qaDTn3yfx7-UPwnNb5owz2WHwlkViyfyodohcerszAa9V8xGxf0Owo

  Translating Europe v Nitre

  preklad

  Zúčastnili sme sa s prednáškou Jakuba Absolonova na konferencii v Nitre: Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy.

  Jakub Absolon úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu

  preklad

  V tíme ASAP-translation.com máme ďalší významný úspech. Jakub Absolon úspešne obhájil svoju náročnú dizertačnú prácu, na ktorej od roku 2017 intenzívne pracoval pod vedením Dáši Munkovej, PhD. Spoločne sa venovali aktuálnej a zložitej téme Strojový preklad a posteditovanie. Jakub bol v minulosti dvakrát zvolený za prezidenta Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska, čo len potvrdzuje jeho dlhoročné skúsenosti v danej oblasti. Veríme, že aj tento úspech je ďalším významným krokom pre translatológiu. Gratulujeme, Jakub!

  15 rokov ASAP-translation.com

  preklad

  15 rokov ASAP-translation prinieslo: zastúpenie v Nitre, Bratislave a v Prahe, viac ako 9000 projektov ročne a 100 jazykových kombinácii ročne

  Aj tento rok sme prednášali pre študentov v Prahe

  preklad

  Jakub Absolon vystúpil s prezentáciou v Ústave translatológie Filozofickej fakulty, Univerzita Karlova v Prahe.V rámci predmetu „CAT Tools, Machine Translation and Post-Editing MT Output“, sa venoval zhrnutiu aktuálneho vývoja v oblasti posteditácie strojového prekladu a praktickými ukážkami súvisiacich postupov.

  Jakub Absolon v rádiu Modus

  preklad

  Jakub Absolon hosťoval v Relácii ENVIRO v rádiu Modus. Propagoval projekt www.GREENTRANSLATORS.org - preklady pre ekologické neziskové organizácie a projekty.

  Zasadnutie predstaviteľov prekladateľského odvetvia na Slovensku

  preklad

  Zúčastnili sme sa zasadnutia predstaviteľov prekladateľského odvetvia na Slovensku. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia 5 agentúr 5 vysokých škôl a zástupcovia ATCSK a SSPOL. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujeme organizátorom.

  The Slovak Matchmaking Fair

  preklad

  Zúčastnili sme sa "The Slovak Matchmaking Fair" v Košiciach (na fotografii Katka Absolonová).

  European Master in Translation v Dubline

  preklad

  Jakub Absolon sa zúčastnil zasadnutia European Master in Translation v Dubline. Na fotografii s vedúcou katedry translatológie UKF v Nitre E. Perez.

  Vzdelávací seminár organizovaný spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a Katedrou translatológie FF UKF

  preklad

  V sobotu 10. júna sa v priestoroch počítačovej učebne Katedry translatológie FF UKF uskutočnil vzdelávací seminár organizovaný v spoločne spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a Katedrou translatológie FF UKF. Seminár bol zameraný na štylistické usmernenie (style guide) využívané pri prekladoch technických textov ako aj na konkrétne situácie pri prekladaní pomocou nástrojov Memsource a SDL Trados Studio a využívanie automatizovanej kontroly kvality v týchto nástrojoch. Samostatne bola preberaná aj téma významu tímovej práce na prekladateľských projektoch. Seminár je reálnym príkladom spolupráce akademickej obce s praxou, nakoľko veríme, že podobná spolupráca je prínosná pre obe strany a v konečnom dôsledku prispeje k podpore profesionálneho prístupu v prekladateľstve

  Zasadnutie Spoločnosti pre automatizáciu prekladu TAUS

  preklad

  Vo Viedni sme sa zúčastnili okrúhleho stola Spoločnosti pre automatizáciu prekladu TAUS. Skutočne výborné, inšpiratívne stretnutie ľudí, ktorí sa snažia vidieť dopredu v prekladateľstve. Snáď sa nám nové nápady podarí vniesť do každodennej práce v prospech zákazníkov, prekladateľov ako aj našej spoločnosti.

  Príspevok Jakuba Absolona na konferencii MR@Work v Bruseli

  preklad

  Aktívne sme sa zúčastnili konferencie MT@Work organizovanej Európskou komisiou. Jakub Absolon vystúpil s príspevkom o vyučovaní post-editácie strojového prekladu (reprezentoval Katedru translatológie UKF v Nitre). prednášky nájdete na adrese https://scic.ec.europa.eu/streaming/machine-translation

  50 000 prekladateľských projektov!!!

  preklad

  Dnes sme dosiahli krásne jubileum. Pre našich klientov sme už zrealizovali 50 000 prekladateľských projektov!

  preklad

  A takto vyzeral projekt číslo 50 000 v našej databáze (číslo 15 znamená rok 2015).

  Cena spoločnosti ASAP-translation.com

  Odovzdávanie cien víťazom 1. ročníka súťaže „Cena spoločnosti ASAP-translation.com“ za najlepšiu záverečnú prácu v odbore preklad a tlmočenie.

  preklad

  Protranslator´s Day 2014

  Úspešne sme zrealizovali tretí ročník podujatia pre prekladateľov ProTranslator´s Day.

  Protranslator´s Day 2013

  Zrealizovali sme druhý ročník podujatia pre prekladateľov ProTranslator´s Day.

  Protranslator´s Day 2012

  Zrealizovali sme prvý ročník podujatia pre prekladateľov Protranslator´s Day.

  ASAP-translation.com v časopise Forbes!

  preklad

  Vo februárovom vydaní slovenskej verzie časopisu Forbes sa objavil článok o podnikateľskom príbehu manažérky spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Kataríny Absolonovej.

  ProTranslator.eu

  Spustenie portálu pre prekladateľov a ľudí z prekladateľského priemyslu http://www.protranslator.eu/.

  Ambasádorka podnikateliek Slovenska pre Nitriansky kraj – Katarína ABSOLONOVÁ

  preklad

  Katarína Absolonová získala titul „ambasádorka podnikateliek Slovenska“ v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku pod hlavičkou Európskej komisie.Úlohou ambasádoriek je propagovať podnikanie žien, motivovať a inšpirovať všetky z vás, ktoré uvažujete o tom, že si založíte vlastný podnik, rady by ste sa stali nezávislými a samostatnými, či prehodnocujete svoje doterajšie profesijné smerovanie.

  ASAP-translation.com v časopise eTrend!"

  eTrend

  CEO spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Jakub Absolon sa vyjadril na tému EU štandardy pre prekladateľské služby v článku "Prekladateľský biznis preverí kvalita"

  Založenie Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska

  preklad

  ASAP-translation.com ,s.r.o. inicioval založenie stavovskej asociácie a bol jednou zo zakladajúcich spoločností Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska - ATCSK. Asociácia je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. ATCSK je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností.

  7. ročník súťaže VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA SR 2006

  preklad

  Víťazky 7. ročníka súťaže Vynikajúca podnikateľka Slovenska, ktorú usporiadala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Top Centrum Podnikateliek, boli verejnosti predstavené 9.11.2006 v hoteli Radisson SAS Carlton hotel v Bratislave počas slávnostného galavečera. V kategórii Začínajúca podnikateľka získala druhé miesto konateľka spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Mgr. Katarína ABSOLONOVÁ.