Prednášali sme na konferencii MEET CENTRAL EUROPE

meetcentraleurope

V Budapešti Jakub prednášal na konferencii MEET CENTRAL EUROPE. Sme hrdí, že sme sa mohli o naše dlhoročné skúsenosti podeliť s tak skvelým publikom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník konferencie.

Medzinárodný deň prekladateľov

denprekladatelov

Oslavujte s nami! Dnes je Medzinárodný deň prekladateľov. Práca prekladateľa je náročná ale zároveň krásna, lebo spája tam, kde sú komunikačné bariéry. Ako povedal Joseph Brodsky, ruský a americký básnik a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru: „Preklad je umenie možného.“

Jakub Absolon v rádiu Modus

preklady

Jakub Absolon sa hosťoval v Relácii ENVIRO v rádiu Modus. Propagoval projekt www.GREENTRANSLATORS.org - preklady pre ekologické neziskové organizácie a projekty.

Zasadnutie predstaviteľov prekladatelského odvetvia na Slovensku

preklady

Zúčastnili sme sa zasadnutia predstaviteľov prekladatelskeho odvetvia na Slovensku. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia 5 agentúr 5 vysokých škôl a zástupcovia ATCSK a SSPOL. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujeme organizátorom.

The Slovak Matchmaking Fair

preklady

Zúčastnili sme sa "The Slovak Matchmaking Fair" v Košiciach (na fotografii Katka Absolonová).

European Master in Translation v Dubline

preklady

Jakub Absolon sa zúčastnil zasadnutia European Master in Translation v Dubline. Na fotografii s vedúcou katedry translatológie UKF v Nitre E. Perez.

Vzdelávací seminár organizovaný spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a Katedrou translatológie FF UKF

preklady

V sobotu 10. júna sa v priestoroch počítačovej učebne Katedry translatológie FF UKF uskutočnil vzdelávací seminár organizovaný v spoločne spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a Katedrou translatológie FF UKF. Seminár bol zameraný na štylistické usmernenie (style guide) využívané pri prekladoch technických textov ako aj na konkrétne situácie pri prekladaní pomocou nástrojov Memsource a SDL Trados Studio a využívanie automatizovanej kontroly kvality v týchto nástrojoch. Samostatne bola preberaná aj téma významu tímovej práce na prekladateľských projektoch. Seminár je reálnym príkladom spolupráce akademickej obce s praxou, nakoľko veríme, že podobná spolupráca je prínosná pre obe strany a v konečnom dôsledku prispeje k podpore profesionálneho prístupu v prekladateľstve

Zasadnutie Spoločnosti pre automatizáciu prekladu TAUS

preklady

Vo Viedni sme sa zúčastnili okrúhleho stola Spoločnosti pre automatizáciu prekladu TAUS. Skutočne výborné, inšpiratívne stretnutie ľudí, ktorí sa snažia vidieť dopredu v prekladateľstve. Snáď sa nám nové nápady podarí vniesť do každodennej práce v prospech zákazníkov, prekladateľov ako aj našej spoločnosti.

Príspevok Jakuba Absolona na konferencii MR@Work v Bruseli

preklady

Aktívne sme sa zúčastnili konferencie MT@Work organizovanej Európskou komisiou. Jakub Absolon vystúpil s príspevkom o vyučovaní post-editácie strojového prekladu (reprezentoval Katedru translatológie UKF v Nitre). prednášky nájdete na adrese https://scic.ec.europa.eu/streaming/machine-translation

50 000 prekladateľských projektov!!!

preklady

Dnes sme dosiahli krásne jubileum. Pre našich klientov sme už zrealizovali 50 000prekladateľských projektov!

preklady

A takto vyzeral projekt číslo 50 000 v našej databáze (číslo 15 znamená rok 2015).

Cena spoločnosti ASAP-translation.com

Odovzdávanie cien víťazom 1. ročníka súťaže „Cena spoločnosti ASAP-translation.com“ za najlepšiu záverečnú prácu v odbore preklad a tlmočenie.

preklady

Protranslator´s Day 2014

Úspešne sme zrealizovali tretí ročník podujatia pre prekladateľov ProTranslator´s Day.

Protranslator´s Day 2013

Zrealizovali sme druhý ročník podujatia pre prekladateľov ProTranslator´s Day.

Protranslator´s Day 2012

Zrealizovali sme prvý ročník podujatia pre prekladateľov Protranslator´s Day.

ASAP-translation.com v časopise Forbes!

preklady

Vo februárovom vydaní slovenskej verzie časopisu Forbes sa objavil článok o podnikateľskom príbehu manažérky spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Kataríny Absolonovej.

ProTranslator.eu

Spustenie portálu pre prekladateľov a ľudí z prekladateľského priemyslu http://www.protranslator.eu/.

Ambasádorka podnikateliek Slovenska pre Nitriansky kraj – Katarína ABSOLONOVÁ

preklady

Katarína Absolonová získala titul „ambasádorka podnikateliek Slovenska“ v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku pod hlavičkou Európskej komisie.Úlohou ambasádoriek je propagovať podnikanie žien, motivovať a inšpirovať všetky z vás, ktoré uvažujete o tom, že si založíte vlastný podnik, rady by ste sa stali nezávislými a samostatnými, či prehodnocujete svoje doterajšie profesijné smerovanie.

ASAP-translation.com v časopise eTrend!"

eTrend

CEO spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Jakub Absolon sa vyjadril na tému EU štandardy pre prekladateľské služby v článku "Prekladateľský biznis preverí kvalita"

Založenie Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska

preklady

ASAP-translation.com ,s.r.o. inicioval založenie stavovskej asociácie a bol jednou zo zakladajúcich spoločností Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska - ATCSK. Asociácia je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. ATCSK je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností.

7. ročník súťaže VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA SR 2006

preklady

Víťazky 7. ročníka súťaže Vynikajúca podnikateľka Slovenska, ktorú usporiadala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Top Centrum Podnikateliek, boli verejnosti predstavené 9.11.2006 v hoteli Radisson SAS Carlton hotel v Bratislave počas slávnostného galavečera. V kategórii Začínajúca podnikateľka získala druhé miesto konateľka spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Mgr. Katarína ABSOLONOVÁ.