Cena od
35 €/ hodina
bez DPH
  • Skype, Zoom,...
  • Bezpečné
  • Bez nákladov na dopravu a ubytovanie tlmočníka
Cena od
35 €/ hodina
bez DPH
  • Tlmočnícka technika
  • Doprava
Cena od
25 €/ hodina
bez DPH
  • Doprava

Ako sa od seba líšia jednotlivé typy tlmočenia?

Simultánne alebo tiež kabínkové tlmočenie je tlmočenie súbežné, keď tlmočník tlmočí prejav rečníka a nečaká, kým rečník dohovorí. Využíva sa na medzinárodných stretnutiach, konferenciách, seminároch a podobne. Ak akcia trvá viac ako 2 hodiny, spravidla sú potrební dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú. Tlmočník pri ňom využíva tlmočnícku kabínku (okrem tzv. šušotáže, šepkaného tlmočenia). Kabínka môže byť väčšia alebo menšia. Na tento druh tlmočenia dokážeme zabezpečiť aj tlmočnícku techniku. Dôležité je uviesť počet účastníkov a počet potrebných zdrojových a cieľových jazykov. Sálu ozvučíme a môžeme zhotoviť aj záznam z podujatia.
Konzekutívne tlmočenie sa využíva na obchodných rokovaniach a stretnutiach. Pri takomto spôsobe tlmočenia tlmočník prekladá potom, čo prednášajúci dohovoril. Dĺžky intervalov, kým rečník nechá pretlmočiť tlmočníka sú cca 3-5 minút, ale skúsený tlmočník je vďaka tréningu a zápisu poznámok schopný zhrnúť aj desaťminútový príhovor.
Sprievodné alebo tiež eskortné tlmočenie je špecifický druh tlmočenia, ktoré sa využíva pri tlmočení počas návštev, prehliadok miest, vychádzok, výjazdov do zahraničia.

ASAP-translation.com, s.r.o.

Náš tím profesionálov už viac ako 12 rokov zabezpečuje prekladateľské služby pre niekoľko stoviek aktívnych klientov. Vďaka využitiu najnovších postupov a investíciám do softvérových nástrojov vieme zabezpečiť špičkovú kvalitu za bezkonkurenčné ceny.

Pozri celé video