Dopyt optimalizácie prekladateľských procesov spoločnosti

*Povinné pole
Pre analýzu potrieb optimalizácie budeme potrebovať údaje o množstve, frekvencii a povahe prekladov vo vašej spoločnosti. Po úvodnom stretnutí resp. videokonferencii.
Na základe posúdenia potrieb využívania prekladateľských služieb vám pripravíme návrh ako zoptimalizovať súčasný stav realizácie prekladov vo vašej spoločnosti s cieľom nielen ušetriť finančné prostriedky, ale aj zvýšiť kvalitu prekladov celkovo ako aj používanie správnej terminológie. Zavedenie štandardnej terminológie sa dá okrem tvorby prekladov využiť aj pri rýchlom začlenení sa nových zamestnancov.
Po zvolení optimálneho riešenia pre vaše potreby vám poskytneme asistenciu pri jej implementácii (nákup a inštalácia softvéru, príprava softvéru na použitie, školenie prekladateľov a projektových manažérov).
Po úspešnej implementácii riešenia sa po zvolenom časovom odstupe opäť stretneme a zhodnotíme doterajšie skúsenosti s nastaveným procesom. V prípade potreby navrhneme jeho vylepšenie.

Telefonický dopyt

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Dopyt emailom

Email: asap@prelozime.sk