Jazyková a kultúrna analýza zabezpečuje, aby texty či názvy neboli v rozpore s jazykovými a kultúrnymi zvyklosťami daného regiónu.

Jazykovo–kultúrna analýza

*Povinné pole
Jednou z našich špecializácii je preklad marketingových textov. Takýto preklad je štylisticky náročný a vyžaduje si skúseného prekladateľa. My vieme okrem prekladu zabezpečiť aj kultúrnu a jazykovú analýzu textu. Je to dôležité najmä pri etablovaní obchodnej značky na nový trh. Potrebné je napríklad zistiť, či názov značky nemá v danom jazyku negatívnu konotáciu (či nie je napr. hanlivým pomenovaním), alebo či nie je problém s výslovnosťou názvu pre daný región. Poskytovali sme napríklad aj analýza „klipartových“ obrázkov, kde bolo potrebné vylúčiť ich negatívnu konotáciu s kultúrou daného trhu. Aj keď táto služba nemá zdanlivo veľa spoločného s prekladom, nie je to pravda, pretože samotný preklad či prepis marketingových textov, alebo jednoduché prevzatie názvov môže veľmi sťažiť presadenie sa danej značky na novom trhu.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka analýzy emailom

Email: asap@prelozime.sk