preklad SEO preklady a copywriting | ASAP
V dnešnej ére globálneho digitálneho marketingu je nevyhnutné rozumieť významu SEO prekladov a copywritingu v cudzom jazyku. Tento článok ponúka prehľad o tom, ako SEO preklady a copywriting v cudzom jazyku môžu posunúť váš online obsah na vyššiu úroveň. Čítaj ďalej...

Časté otázky ohľadne SEO prekladov a cudzojazyčného copywritingu:
SEO alebo optimalizácia pre vyhľadávače (z anglického Search Engine Optimization) je technický aj kreatívny proces zameraný na zvýšenie viditeľnosti webovej stránky vo vyhľadávačoch, ako je Google. Je to dôležité, pretože vyhľadávače sú primárnou metódou pre používateľov pri hľadaní online obsahu. Dosiahnutím vyššieho hodnotenia vo výsledkoch vyhľadávačov môže web prilákať viac návštevníkov.
SEO preklad je proces prispôsobenia obsahu webových stránok do iného jazyka a zároveň jeho optimalizácia pre vyhľadávače. To zahŕňa viac než len preklad textu; vyžaduje integráciu techník optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) špecifických pre cieľový jazyk a kultúrny kontext.

Ako funguje SEO preklad:

Prieskum a analýza kľúčových slov: Rovnako ako pri bežnom SEO, proces začína identifikáciou relevantných kľúčových slov v cieľovom jazyku. Tieto kľúčové slová pravdepodobne použije cieľová skupina pri vyhľadávaní. Tento krok často zahŕňa kultúrny a lingvistický výskum na pochopenie vyhľadávacích návykov v rôznych regiónoch a jazykoch.

Preklad a lokalizácia: Obsah je preložený zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka. SEO preklad však presahuje doslovný preklad. Zahŕňa prispôsobenie obsahu tak, aby kultúrne rezonoval s cieľovým publikom. Môže to zahŕňať zmenu idiómov, odkazov a príkladov, aby boli vhodnejšie pre daný región.

Integrácia SEO: Preložený obsah sa potom optimalizuje pomocou identifikovaných kľúčových slov. To zahŕňa strategické umiestnenie týchto kľúčových slov do názvov, meta popisov, nadpisov a hlavného textu. Cieľom je, aby bol obsah jazykovo presný a optimalizovaný pre vyhľadávače v cieľovom jazyku.

Kultúrne prispôsobenie: Okrem jazykového prekladu sa berú do úvahy kultúrne nuansy a preferencie miestnych vyhľadávačov. Tento krok zabezpečuje, že obsah je nielen zrozumiteľný, ale aj príťažlivý a relevantný pre cieľové publikum.

Technické SEO: Ide o optimalizáciu technických aspektov webovej stránky pre cieľový jazyk, ako sú štruktúry URL, značky hreflang (ktoré vyhľadávačom oznamujú, aký jazyk na konkrétnej stránke používate) a ďalšie prvky SEO na stránke.

SEO preklad je v podstate špecializovaná služba, ktorá spája schopnosti prekladu a SEO, aby pomohla webovým stránkam osloviť širšie, jazykovo rôznorodé publikum a zároveň si zachovať alebo zlepšiť pozíciu vo vyhľadávačoch v rôznych jazykových verziách.

Copywriting je tvorba presvedčivého a pútavého obsahu zameraného na zvýšenie konverzií a predaja. To zahŕňa produkciu množstva presvedčivých materiálov vrátane podmanivých blogov, pútavých e-mailov, presvedčivých reklám a lákavých katalógov. Úlohou copywritera je vytvoriť a doladiť tento obsah, známy ako „kopírovanie“, aby zaujal publikum a efektívne premenil prvotný záujem na akciu (konverziu). Špecializovanou disciplínou copywritingu je tvorba online obsahu.
Reklama prostredníctvom cudzojazyčného (viacjazyčného) copywritingu je invenčný prístup k uvádzaniu produktov alebo služieb na trh v rôznych jazykoch. Vzhľadom na to, že iba 18 % spotrebiteľov nakupuje online v inom jazyku, ako je ich rodný jazyk trhu (zdroj: https://veracontent.com), využitie marketingových stratégií v rodných jazykoch cieľového publika je nevyhnutné pri expanzii na nové trhy a to najmä v prípade expanzie eshopov.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že copywriting zahŕňa vytváranie stručného, krátkeho obsahu, ako sú slogany alebo reklamy na sociálnych sieťach, so zameraním na rýchle zapojenie a upútanie pozornosti publika. Naproti tomu tvorba (online) obsahu je o vytváraní rozsiahlejších, dlhších textov, ako sú články a blogové príspevky, kde sa kladie dôraz na podrobné preskúmanie tém.
Viacjazyčný digitálny marketing je marketingová stratégia, ktorá sa zameriava na adaptáciu a prispôsobenie digitálneho obsahu tak, aby oslovoval rôzne publikum, pričom zaisťuje, že správy zostávajú kultúrne rešpektujúce a relevantné. Implementáciou viacjazyčných marketingových techník môžu spoločnosti výrazne rozšíriť svoj medzinárodný vplyv a vytvoriť hlbšie vzťahy so zákazníkmi na celom svete.
KONTAKTUJTE NÁS:
Telefonicky:
NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025

Cez SKYPE:
Emailom Email: asap@prelozime.sk
VIDEO SEO PREKLADY A COPYWRITING:
SEO preklady a cudzojazyčný copywriting

SEO preklady (optimalizácia prekladu online obsahu)

SEO, skratka pre Search Engine Optimization (optimalizácia pre vyhľadávače), je kľúčovým prvkom pre úspech akéhokoľvek online obsahu. SEO preklady sú o niečo náročnejšie než bežné preklady, pretože vyžadujú nielen jazykovú presnosť, ale aj optimalizáciu pre vyhľadávače v cieľovom jazyku. SEO preklady sú nevyhnutné pre tvorbu obsahu, ktorý je prispôsobený a optimalizovaný pre konkrétne jazykové trhy.
V rámci našich služieb poskytujeme SEO preklady v rôznej forme:
 • SEO preklady BASIC

  Zákazník si sám dodá kľúčové slová v cieľovom jazyku ASAP-translation.com zrealizuje preklad s použitím dodaných kľúčových slov.
 • SEO preklady PLUS

  Zákazník si dodá kľúčové slová v zdrojovom jazyku ASAP-translation.com zrealizuje preklad a prieskum kľúčových slov v cieľovom jazyku a cieľovom regióne a následný preklad textov s použitím kľúčových slov.
 • SEO preklady COMPLET

  ASAP-translation.com spraví identifikáciu kľúčových slov, preklad aj prieskumom kľúčových slov v cieľovom jazyku a cieľovom regióne a následný preklad textov s použitím kľúčových slov.
 • Copywriting v cudzom jazyku

  Cudzojazyčný copywriting, alebo aj Multilingual Content Creation, teda tvorba online obsahu v cudzom jazyku, a najmä copywriting v angličtine, je kritickou súčasťou pri prístupe k medzinárodnému publiku. Tvorba online obsahu v anglickom jazyku poskytuje univerzálnu platformu, ale je dôležité mať na pamäti, že copywriting v cudzom jazyku musí byť adaptovaný tak, aby vyhovoval kultúrnym a jazykovým špecifikám daného trhu. Tvorba obsahu v cudzom jazyku je o to efektívnejšia, ak je vytvorená s dôrazom na lokalizáciu a prispôsobenie cieľovej skupine, ktorej je obsah webu určený. Lokalizácia SEO a lokalizácia PPC kampani sú zásadné pre úspešnú lokalizáciu webových stránok či e-shopov. Lokalizácia SEO sa nezameriava len na preklad kľúčových slov, ale aj na ich prispôsobenie kultúrnym a jazykovým špecifikám cieľového trhu a ich reálnemu používaniu potenciálnymi zákazníkmi v danom mieste a jazyku. Podobne, lokalizácia PPC kampani vyžaduje nielen jazykovú presnosť, ale aj marketingové a kultúrne znalosti pre efektívnu online reklamu. Optimalizovaný preklad je preto viac než len doslovný prenos textu z jedného jazyka do druhého. Zahŕňa pochopenie SEO pravidiel v cieľovom jazyku a prispôsobenie obsahu tak, aby bol relevantný a príťažlivý pre cieľovú skupinu. Optimalizovaný preklad zahŕňa aj vytvorenie obsahu, ktorý je nielen jazykovo presný, ale aj optimalizovaný pre vyhľadávače, aby dosiahol lepšiu viditeľnosť a vyššie hodnotenie výsledkov vyhľadávania. SEO preklady a copywriting v cudzom jazyku sú neoddeliteľnou súčasťou moderného digitálneho marketingu. Ponúkajú jedinečnú príležitosť dotknúť sa globálneho publikum s prispôsobeným a kultúrne relevantným obsahom. S použitím lokalizácie SEO a optimalizácie prekladu, môžu firmy účinne komunikovať so svojimi medzinárodnými zákazníkmi a zvýšiť svoju online prítomnosť na globálnom trhu.

  V rámci našich služieb poskytujeme tvorbu cudzojazyčného (online obsahu) (Multilingual Content Creation), teda tvorbu cudzojazyčných článkov s využitím SEO postupov v nasledujúcich úrovniach:

 • Multilingual Content Creation BASIC

  V rámci služby Multilingual Content Creation BASIC, teda tvorby cudzojazyčného (online) obsahu si zákazník sám dodá tému článku a kľúčové slová v cieľovom jazyku. ASAP-translation.com zabezpečí tvorbu textov v požadovanom rozsahu s použitím dodaných kľúčových slov.
 • Multilingual Content Creation PLUS

  V rámci služby Multilingual Content Creation PLUS, teda tvorby cudzojazyčného (online) obsahu si zákazník dodá tému článku a kľúčové slová v zdrojovom jazyku. ASAP-translation.com zrealizuje preklad a prieskum kľúčových slov v cieľovom jazyku a cieľovom regióne a tvorbu textov v požadovanom rozsahu s použitím vybraných kľúčových slov.
 • Multilingual Content Creation COMPLET

  V rámci služby Multilingual Content Creation COMPLET, teda tvorby cudzojazyčného (online) obsahu spraví ASAP-translation.com identifikáciu kľúčových slov, preklad aj prieskumom kľúčových slov v cieľovom jazyku a cieľovom trhu a na záve zrealizuje tvorbu textov na vybranú tému v požadovanom rozsahu s použitím vybraných kľúčových slov.


 • Súvisiace jazykové služby: