Lokalizácia je prispôsobenie produktu krajine príjemcu. Najčastejšie sa používa v spojení s lokalizáciou softvéru, ale záber lokalizácie je oveľa širší.

Slovník súčasného slovenského jazyka rozumie pod pojmom lokalizácia prispôsobenie výrobku alebo diela konkrétnemu národnému prostrediu. Ide teda o kultúrnu a jazyková adaptáciu. Lokalizovať preto môžeme marketingovú kampaň, rovnako ako softvér, ktorý je súčasťou hardvérových produktov, ako napr. tlačiarní, mobilných telefónov, digitálnych fotoaparátov a podobne. Najčastejšie sa v praxi pod pojmom lokalizácia chápe preklad softvéru s jeho následným prispôsobením pre daný trh a kultúru.

Pre lokalizáciu softvéru potrebujeme od zákazníka zdrojový kód programu, resp. špecifický súbor, v ktorom sa nachádzajú texty na preklad. Takýto text sa potom prekladá v špeciálnej aplikácii, ktorá „stráži“ aj terminologickú konzistenciu. Konzistencia pojmov je pri lokalizácii ešte dôležitejšia ako pri bežných textoch.
Podobne ako pri lokalizácii softvéru aj pri preklade webových stránok potrebujeme prístup k zdrojovým súborom, resp. prístupové údaje, ak ide o CMS systém. Zdrojový súbor resp. prístup do CMS by Vám mal poskytnúť váš administrátor webu. Takýto súbor nám umožní aj presný výpočet ceny prekladu ako aj dodacieho termínu.
Súčasťou lokalizácie marketingovej kampane môže byť okrem prekladu aj tzv. kreatívny preklad "transcreation", pri ktorom sa neprekladajú len slová či myšlienky, ale skôr nápad ako osloviť zákazníka. Súčasťou býva aj zhodnotenie vhodnosti názvu produktu v danej krajine, či posúdenie grafickej podoby produktu.
Lokalizácia je širší pojem ako preklad. Preklad je zvyčajne súčasťou lokalizácie. Lokalizácia je prispôsobenie produktu kultúre, prípadne právnym predpisom danej krajiny. Môže ísť od zmeny názvu produktu až po zmenu obsahu. Najčastejšie hovoríme o lokalizácii softvéru. Objednávka lokalizácie je vždy veľmi špecifická, a preto aj my pristupujeme k požiadavkám klienta individuálne. Lokalizácia je širší pojem ako preklad. Preklad je zvyčajne súčasťou lokalizácie. Lokalizácia je prispôsobenie produktu kultúre, prípadne právnym predpisom danej krajiny. Môže ísť od zmeny názvu produktu až po zmenu obsahu. Najčastejšie hovoríme o lokalizácii softvéru. Objednávka lokalizácie je vždy veľmi špecifická, a preto aj my pristupujeme k požiadavkám klienta individuálne.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka lokalizácie emailom

Email: asap@prelozime.sk


Preklad SEO verzus lokalizácia SEO pre viacjazyčné webové stránky

Keď podnikáte na webe a zacieľujete na miestnych zákazníkov vo vašej krajine, jedným zo spôsobov, ako sa zviditeľniť je „Optimalizácia vyhľadávacích nástrojov (SEO)“. SEO je proces zvyšovania návštevnosti webových stránok prostredníctvom tzv. organického vyhľadávania vo vyhľadávačoch. Umožňuje vášmu webu získať väčšiu návštevnosť, pretože prevádzkovatelia vyhľadávačov v záujme ponúknuť internetovým surferom to čo hľadajú, uprednostňujú stránky, ktoré súvisia s hľadanými výrazmi. Ak teda chcete zlepšiť svoje hodnotenie vo vyhľadávačoch, ako sú Google či Bing, musíte vytvoriť obsah stránok tak, aby osloví nielen vaše cieľové publikum, ale uspokojil aj vyhľadávače! Tieto nároky vyhľadávačov a potenciálnych zákazníkov sa líšia nielen jazykovo ale závisia aj od konkrétneho použitého vyhľadávača a regiónu v ktorom sa vyhľadávanie uskutočňuje. Ak sa teda rozhodnete ponúkať tovar či službu nad rámec svojich miestnych cieľových skupín a chcete získať medzinárodných klientov v iných krajinách, musíte stránku nielen preložiť, ale preložiť ju s ohľadom na SEO a teda lokalizovať. Na to potrebujete vytvoriť špeciálnu stratégiu pre nový jazyk a krajinu, na ktorú zacieľujete. Vďaka tejto SEO stratégii získate:
 • Viac interakcie, premávky a konverzií
 • Umožňuje vám zacieliť na viac zákazníkov
 • Lepšiu UX (používateľská skúsenosť)
 • Vybudujete si dôveru u zákazníkov
 • Zlepšíte reputáciu svojej webovej stránky na medzinárodnej úrovni
 • Promo webovej stránky bude lacnejšie ako v prípade iných platených formy reklamy na internete

 • Prečo je preklad a lokalizácia dôležitá pre SEO?

  Podľa najnovších štatistických údajov surfuje na internete 58,8% svetovej populácie a používatelia internetu trávia online najmenej 6 hodín a 42 minút. Preto je pochopiteľné, že firmy sa dnes sústreďujú najmä na reklamu na internete Na takomto vysoko konkurenčnom trhu je SEO skutočne dôležitým nástrojom pre vaše podnikanie a v časoch globalizácie je čoraz dôležitejšia aj lokalizácia a preklad špecializovaný pre SEO pre multilingválne webové stránky. Hoci sú preklad a lokalizácia SEO sú dva úplne odlišné procesy, často sú zamieňané. Dôvod je, že sa obe týkajú prekladu. Aj keď sa tieto dva procesy navzájom dopĺňajú, každý z nichsi vyžaduje odlišný prístup a ich ciele sú špecifické. SEO je technika, pomocou ktorej sa vaše webové stránky dostanú na horné priečky v rebríčku vyhľadávačov. Preto preklad SEO nemôže byť bežným prekladom, ale prekladá obsah vášho webu webe takým spôsobom, aby vyhľadávanie fungovalo dobre aj v preloženej webovej stránke. Preklady SEO si nevyžadujú len bežného prekladateľa, ale aj niekoho, kto má znalosti v oblasti SEO. SEO prekladateľ musí brať do úvahy nielen čitateľa, ale musí stránku zatraktívniť aj pre vyhľadávače. V texte sa musí zamerať na SEO prvky, ako sú kľúčové slová, značky, názvy a ďalšie črty, ktoré zlepšujú vyhľadateľnosť webovej stránky. Ak by sme stránku preložili bežným postupom, môže síce dobre fungovať pri vyhľadávaní v pôvodnom jazyku avšak v cieľovom jazyku môžu stratiť pozície vo vyhľadávaní kľúčových výrazov. Kľúčové slová hrajú v SEO rozhodujúcu úlohu. Pri preklade kľúčových slov preto musí prekladateľ použiť vopred zistený ekvivalent kľúčového slova v cieľovom jazyku a na cieľovom trhu. Ak by ste priamo preložili anglický názov, ktorý je na danom trhu na prvých priečkach vyhľadávania a je teda kľúčovým slovom, jeho preklad už už nemusí byť považovaný za kľúčové slovo a nie je teda optimalizovaný pre vyhľadávače. Ak ste práve pochopili rozdiel medzi SEO prekladom a SEO lokalizáciou a význam prekladu SEO a lokalizácie SEO pre vaše podnikanie, otázkou zostáva, ako to uplatniť na vašich webových stránkach. Ako teda aplikovať spoločne preklad SEO a lokalizáciu SEO? Predstavme si, že ste sa rozhodli vstúpiť na nový trh. Preklad webových stránok nebude stačiť a lokalizácia bude nevyhnutnosťou. Ak by ste použili len bežný preklad, je dosť pravdepodobné, že potencionálny zákazníci, surfer na webe vašu stránku vôbec nenájdu. Ak by ste použili iba SEO preklad, teda stránku preložili s ohľadom na kľúčové slová návštevníci vašich webových stránok ju síce nájdu, ale pravdepodobne ju rýchlo opustia. Dôvodom bude fakt, že stránke síce budú rozumieť, ale bude im kultúrne cudzia. Váš web bude preto mať vysokú mieru okamžitých odchodov a vyhľadávacie nástroje ho budú považovať za irelevantný pre používateľov. Aby ste pre svoje webové stránky dosiahli najlepšie výsledky, musíte zvážiť nasledujúce:
 • Definujte svoj cieľový trh a publikum
 • Preložte kľúčové slová do cieľového jazyka
 • Urobte prieskum kľúčových slov pre miestny trh
 • Testovanie kľúčových slov a obsahu s cieľom ubezpečiť sa, že vyhovujú vyhľadávacím nástrojom pre váš cieľový trh
 • Upravte preklad pre SEO
 • Lokalizujte obsah vebu s ohľadom na cieľovú kultúru

 • Preto by ste mali zvoliť spoluprácu s prekladateľskou agentúrou, ktorá vie zabezpečiť nielen dobrý preklad do cieľového jazyka, ale s prekladateľskou spoločnosťou, ktorá ovláda preklad a lokalizáciu SEO v rodnom jazyku vašej novej cieľovej skupiny.
  Vďaka skúsenostiam spoločnosti ASAP-translation.com a interným a externým spolupracovníkom, sme schopní preložiť a adaptovať váš web tak, aby sa vo vyhľadávačoch umiestnil na vyššej pozícii tým, že poskytneme fungujúce kľúčové slová vašich cieľových zákazníkov. Spoločnosť ASAP-translation.com ponúka široké spektrum jazykových služieb. Okrem prekladu a lokalizácie ponúkame rôzne prekladateľské služby ako:
 • Viacjazyčný copywriting
 • Viacjazyčný preklad a prieskum kľúčových slov
 • Preklad a optimalizáciu popisov webu, titulo a meta značiek