Lokalizácia je prispôsobenie produktu krajine príjemcu. Najčastejšie sa používa v spojení s lokalizáciou softvéru, ale záber lokalizácie je oveľa širší.

Slovník súčasného slovenského jazyka rozumie pod pojmom lokalizácia prispôsobenie výrobku alebo diela konkrétnemu národnému prostrediu. Ide teda o kultúrnu a jazyková adaptáciu. Lokalizovať preto môžeme marketingovú kampaň, rovnako ako softvér, ktorý je súčasťou hardvérových produktov, ako napr. tlačiarní, mobilných telefónov, digitálnych fotoaparátov a podobne. Najčastejšie sa v praxi pod pojmom lokalizácia chápe preklad softvéru s jeho následným prispôsobením pre daný trh a kultúru.

Lokalizácia

*Povinné pole
Pre lokalizáciu softvéru potrebujeme od zákazníka zdrojový kód programu, resp. špecifický súbor, v ktorom sa nachádzajú texty na preklad. Takýto text sa potom prekladá v špeciálnej aplikácii, ktorá „stráži“ aj terminologickú konzistenciu. Konzistencia pojmov je pri lokalizácii ešte dôležitejšia ako pri bežných textoch.
Podobne ako pri lokalizácii softvéru aj pri preklade webových stránok potrebujeme prístup k zdrojovým súborom, resp. prístupové údaje, ak ide o CMS systém. Zdrojový súbor resp. prístup do CMS by Vám mal poskytnúť váš administrátor webu. Takýto súbor nám umožní aj presný výpočet ceny prekladu ako aj dodacieho termínu.
Súčasťou lokalizácie marketingovej kampane môže byť okrem prekladu aj tzv. kreatívny preklad "transcreation", pri ktorom sa neprekladajú len slová či myšlienky, ale skôr nápad ako osloviť zákazníka. Súčasťou býva aj zhodnotenie vhodnosti názvu produktu v danej krajine, či posúdenie grafickej podoby produktu.
Lokalizácia je širší pojem ako preklad. Preklad je zvyčajne súčasťou lokalizácie. Lokalizácia je prispôsobenie produktu kultúre, prípadne právnym predpisom danej krajiny. Môže ísť od zmeny názvu produktu až po zmenu obsahu. Najčastejšie hovoríme o lokalizácii softvéru. Objednávka lokalizácie je vždy veľmi špecifická, a preto aj my pristupujeme k požiadavkám klienta individuálne. Lokalizácia je širší pojem ako preklad. Preklad je zvyčajne súčasťou lokalizácie. Lokalizácia je prispôsobenie produktu kultúre, prípadne právnym predpisom danej krajiny. Môže ísť od zmeny názvu produktu až po zmenu obsahu. Najčastejšie hovoríme o lokalizácii softvéru. Objednávka lokalizácie je vždy veľmi špecifická, a preto aj my pristupujeme k požiadavkám klienta individuálne.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka lokalizácie emailom

Email: asap@prelozime.sk