Konzekutívne tlmočenie sa využíva pri obchodných stretnutiach či rokovaniach, pracovných obedoch a pod.. Tlmočník je medzi účastníkmi stretnutia a po tlmočí kratších sekvenciách. Čaká pokým rečník dohovorí, následne pretlmočí danú sekvenciu napr. myšlienku či jej časť.

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie, pri ktorom tlmočník počas prejavu rečníka počúva a robí si poznámky. Po tom ako hovorca dokončí vetu, frázu alebo určitú pasáž, tlmočník pretlmočí čo povedal. Konzekutívne tlmočenie je vhodné využiť pri menších stretnutiach, exkurziách či pracovných obedoch. V období pandémie Kovid vírusu sa veľa tlmočení realizuje formou konferenčných hovorov či už prostredníctvom mobilného zariadenia či špeciálneho zariadenia umiestneného v kancelárii. Na telekonferenčné tlmočenie môčeme využiať aj aplikácie ako Skype, Teams či Zoom. V prípade akýchkoľvek otázok na konferenčné tlmočenie nás neváhajte kontaktovať.

Konzekutívne tlmočenie sa využíva na obchodných rokovaniach a stretnutiach. Pri takomto spôsobe tlmočenia tlmočník prekladá potom, čo prednášajúci dohovoril. Dĺžky intervalov, kým rečník nechá pretlmočiť tlmočníka sú cca 3-5 minút, ale skúsený tlmočník je vďaka tréningu a zápisu poznámok schopný zhrnúť aj desaťminútový príhovor.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka tlmočenia emailom

Email: asap@prelozime.sk