Čo je cudzojazyčná nahrávka - voiceover

Potrebujete vašej firemnej prezentácii dodať zvuk nahovorený rodeným hovoriacim? Potrebujete na svoj web doplniť ilustračné audio alebo video? Môžete si vybrať z dvoch alternatív: Nahrávku vám načíta v bežnej kvalite jeden z našich prekladateľov či tlmočníkov s použitím bežne dostupnej audio techniky. Ak potrebujete kvalitu z nahrávacieho štúdia, vieme pre vás zabezpečiť aj takúto službu. Vaše videoprezentácie, audioknihy či iné materiály tak nestratia na kvalite a vážnosti ani u zahraničného diváka/poslucháča.

Okrem informácie, v akej zvukovej kvalite si nahrávku prajete si môžete zvoliť aj zvukového herca podľa momentálnej ponuky. Ďalšou dôležitou informáciou je vstupný a výstupný formát. Vieme vám zabezpečiť buď „hrubú“ zvukovú nahrávku, alebo dodávku „na kľúč“, ktorá obsahuje aj postprodukciu, teda zostrihanie zvuku a prípadne spracovanie zvukovej stopy k dodanému videu.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka nahrávky emailom

Email: asap@prelozime.sk
Cudzojazyčné nahrávky, často označované ako "voiceover", sú nahrávky, keď hovorca nahovára text v cudzom jazyku. Tieto nahrávky sa široko využívajú v televízii, filme, reklame, videohrách av ďalších mediálnych aplikáciách. Výber vhodného hlasu pre voiceover je kľúčový pre prenos správneho posolstva a emócií k cieľovému publiku.

Hlavné aspekty, na ktoré treba myslieť pri vytváraní cudzojazyčných nahrávok, zahŕňajú:
 • Jazyková kompetencia: Je dôležité zabezpečiť, aby hovorca mal dokonalú znalosť cieľového jazyka a mal s ním prirodzenú väzbu. To zaisťuje, že výslovnosť, intonácia a rytmus budú správne.
 • Skúška: Pokiaľ je to možné, je dobré počuť ukážku práce hovorcu predtým, než sa rozhodnete pre finálny výber.
 • Kvalita nahrávania: Investícia do kvalitného zvukového zariadenia a štúdia je kľúčová pre výslednú kvalitu nahrávky.
 • Kontext a štýl: Hovorca by mal rozumieť kontextu a štýlu, v ktorom má nahrávka zaznieť – či už je to formálna prezentácia, animovaný film pre deti, reklamný spot alebo dramatický filmový trailer.
 • Synchronizácia s obrazom: V prípade, že voiceover sprevádza video, je potrebné zaistiť, aby bol zvuk synchronizovaný s obrazom.
 • Preklad a lokalizácia: Pri vytváraní nahrávok pre špecifické jazykové trhy je často nutné upraviť alebo lokalizovať pôvodný text, aby bol pre miestne publikum relevantný a zrozumiteľný.
 • Kedy sa voiceover používa?
 • Dabing filmov a televíznych relácií: Keď sa cudzojazyčný film alebo program premieta v inej krajine, môže byť originálny dialóg nahradený miestnym jazykom.
 • Reklamné spoty: Reklamy určené pre rôzne trhy môžu mať rôzne verzie v závislosti od jazyka.
 • Inštruktážne videá: Návody, školenia a iné vzdelávacie videá môžu mať nahrávky v rôznych jazykoch.
 • Videohry: Lokalizácia videohier často zahŕňa nahrávanie dialógov v rôznych jazykoch.
 • Pokiaľ potrebujete vytvoriť cudzojazyčnú nahrávku, odporúčam využiť služby profesionálneho štúdia alebo freelancerov špecializujúcich sa na voiceover prácu.