Zatiaľ čo technický preklad je o terminológii a presnosti, preklad marketingových textov ako sú preklady reklám spočíva hlavne v zameraní na posolstvo reklamy nie na význam jednotlivých slov. Pri snahe propagovať svoj produkt globálneide odovzdávanie rovnakého posolstva na všetkých trhoch, To však neznamená, že musíte používať rovnaké slová! Pre preklade či lokalizácii reklamy a reklamných kampaní využívame techniky ako sú adaptácia obsahu reklamy a kreatívny preklad (transcreation).

Ak sa pripravujete expandovať na zahraničný trh, jednou z najdôležitejších otázok je to ako oslovíť zákazníkov na tomto trhu. Jednoduchou odpoveĎou je preklad reklamných materiáov do jazyka prevládajúcom na tomto trhu. Ale pozor najmä pri preklade reklamných materiálov rozhodne neplatí že preklad ako preklad. V takomto prípade je dôležité vypracovať si stratégiu lokalizácie kampane a rozhodnuť sa ktoré texty je potrebné prekladť, ktoré môžu zostať napr. v anglickom jazyku a najmä kto bude prekladať napr technický manuál a kto slogany. Preklad reklamných sloganov je úplne iná disciplína ako tzv. bežný preklad. Preklad reklamných sloganov si vyžaduje kreatívnu osobu, ktorá pozná zámer reklamy. Je preto potrebné vypracovať materiál odkiaľ sa prekladateľ dozvie čo je cieľom reklamného sloganu, akých ľudí ma osloviť. Slogan častokrát obsahuje aj rôzne slovnéhračky, ktorých preklad bude obtiažny a niekedy až neuskutočniteľný do daného jazyka. V takomto prípade bude potreebné zvoliť v spolupráci s prekladateľskou agentúrou „náhradne riešenie“. Spoľahnite sa na naše skúsenosti a kreativitu našich prekladateľov!

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka kampane emailom

Email: asap@prelozime.sk