Nedávno mi jeden profesionál v marketingu povedal svoju definíciu profesionála:

„Profesionál je ten, kto VIE, ROBÍ a DOSAHUJE VÝSLEDKY.“


Zamyslel som sa nad jeho definíciou a odvtedy ju používam.

Naša viac ako 15-ročná prax v poskytovaní prekladateľských, tlmočníckych a iných služieb v súvislosti s cudzojazyčnou komunikáciou dokazuje, že VIEME (inak by sme nemali viac ako 300 aktívnych klientov), ROBÍME (prekladateľské služby poskytujeme viac ako 15 rokov) a DOSAHUJEME VÝSLEDKY (ročne zrealizujeme viac ako 9 000 prekladateľských resp. tlmočníckych projektov v takmer 100 jazykových kombináciách).

SCHOPNOSTI

Väčšina našich prekladateľov má vzdelanie v odbore prekladateľ/tlmočník. Zložitosť technických textov si často vyžaduje zvoliť prekladateľa so vzdelaním v príslušnom odbore. V takomto prípade je podmienkou spolupráce príslušné jazykové vzdelanie a praktické skúsenosti v prekladateľstve.
Všetci naši prekladatelia majú preukázateľné skusenosti s prekladmi. Ak sme sa rozhodli prijať do tímu nadaného čerstvého absolventa, všetky jeho preklady kontroluje skúsený prekladateľ. Až po niekoľkých mesiacoch je pripravený na samostatnú prekladateľskú činnosť.
Prekladatelia dnes pre svoju prácu potrebujú rôzne druhy tzv. CAT softvérov, ktoré im zjednodušujú prácu. Naľa spoločnosť je líder v poskytovaní školení pre tento softvér a pre svojich prekladateľov pravideelne organizujeme školenia použitia prekladateľských softvérov.

Čo ROBÍME

Našim zákazníkom dodávame celú škálu jazykových riešení:

 • Preklady
 • Tlmočenie
 • Copywriting
 • Titulky
 • Prepis cudzojazyčných textov
 • a veľa iných doplnkových služieb

 • Prečítaj si viac

  Aké máme VÝSLEDKY

  Čísla, ktoré hovoria za nás:

  15 rokov skúseností
  300 aktívnych zákazníkov
  9 000 projektov ročne
  100 jazykových kombinácií ročne

  Spoľahlivosť
  prekladov

  Presnosť
  prekladov

  Rýchlosť
  prekladov

  Cenová
  transparentnosť