preklady vo viac ako 100 jazykových kombináciách

Otázky ohľadne prekladov do viacerých jazykov?

Áno preklady viacjazyčných textov realizujeme bežne. Pre nás to znamená, že v rámci prekladateľského projektu vytvoríme viacero tzv. „jobov“, teda úloh pre viacerých prekladateľov. Títo preložia texty v jednotlivých jazykoch a Manažérka prekladateľských projektov po kontrole preklad spojí do pôvodného celku. Zákazník následne dostane jednoliaty text v slovenskom jazyku.
V súčasnosti naša prekladateľská agentúra disponuje projektovými manažérmi so znalosťami a vzdelaním v nasledovných jazykoch: angličtina, nemčina, francúzština, poľština, maďarčina, ruština. Pre ostatné jazykové kombinácie máme dlhoročných a overených externých dodávateľov prekladov a korektúr.
Ak ide o preklad tzv. z cudzieho do cudzieho jazyka, využívame služby partnerských prekladateľských kancelárií sídliacich v regióne cieľového jazyka daného projektu. Ak si napr. objednáte preklad z angličtiny do gréčtiny preklad zadáme overenej prekladateľskej agentúre z Grécka. Dôvodom, prečo nevyužívame v takýchto prípadoch prekladateľov „freelancerov“ je znižovanie rizika. Pri partnerské prekladateľskej agentúre máme totiž garantované, akým procesom sa preklad realizuje. S týmito dodávateľmi máme často aj osobné kontakty a preto majú našu plnú dôveru.
 • Preklady z angličtiny do slovenčiny
 • Preklady z nemčiny do slovenčiny
 • Preklady z angličtiny do češtiny
 • Preklady z nemčiny do češtiny
 • Preklady z slovenčiny do angličtiny
 • Preklady z francúzštiny do slovenčiny
 • Preklady z angličtiny do poľštiny
 • Preklady z slovenčiny do nemčiny
 • Preklady z češtiny do angličtiny
 • Preklady z nemčiny do maďarčiny
 • Preklady z taliančiny do češtiny
 • Preklady z angličtiny do slovinčiny
 • Preklady z slovenčiny do maďarčiny
 • Preklady z holandčiny do slovenčiny
 • Preklady z češtiny do slovenčiny
 • Preklady z francúzštiny do češtiny
 • Preklady z angličtiny do maďarčiny
 • Preklady z poľštiny do slovenčiny
 • Preklady z slovenčiny do češtiny
 • Preklady z slovenčiny do rumunčiny
 • Preklady z taliančiny do slovenčiny
 • Preklady z nemčiny do poľštiny
 • Preklady z španielčiny do slovenčiny
 • Preklady z češtiny do nemčiny
 • Preklady z angličtiny do bulharčiny
 • Preklady z poľštiny do poľštiny
 • Preklady z slovenčiny do chorvátčiny
 • Preklady z maďarčiny do slovenčiny
 • Preklady z slovenčiny do francúzštiny
 • Preklady z nemčiny do slovinčiny
 • Preklady z ukrajinčiny do slovenčiny
 • Preklady z španielčiny do češtiny
 • Preklady z slovenčiny do slovenčiny
 • Preklady z slovenčiny do taliančiny
 • Preklady z angličtiny do nemčiny
 • Preklady z angličtiny do angličtiny
 • Preklady z slovenčiny do poľštiny
 • Preklady z češtiny do češtiny
 • Preklady z slovenčiny do ukrajinčiny
 • Preklady z poľštiny do češtiny
 • Preklady z slovenčiny do španielčiny
 • Preklady z angličtiny do francúzštiny
 • Preklady z angličtiny do ukrajinčiny
 • Preklady z nemčiny do bulharčiny
 • Preklady z angličtiny do portugalčiny
 • Preklady z angličtiny do ruštiny
 • Preklady z ruštiny do slovenčiny
 • Preklady z češtiny do maďarčiny
 • Preklady z nemčiny do angličtiny
 • Preklady z angličtiny do španielčiny
 • Preklady z angličtiny do litovčiny
 • Preklady z holandčiny do češtiny
 • Preklady z slovenčiny do slovinčiny
 • Preklady z nemčiny do chorvátčiny
 • Preklady z angličtiny do turečtiny
 • Preklady z slovinčiny do češtiny
 • Preklady z švédčiny do slovenčiny
 • Preklady z bulharčiny do angličtiny
 • Preklady z nemčiny do nemčiny
 • Preklady z angličtiny do estončiny
 • Preklady z angličtiny do lotyščiny
 • Preklady z španielčiny do poľštiny
 • Preklady z chorvátčiny do češtiny
 • Preklady z chorvátčiny do slovenčiny
 • Preklady z maďarčiny do maďarčiny
 • Preklady z nemčiny do ukrajinčiny
 • Preklady z slovenčiny do holandčiny
 • Preklady z srbčiny do češtiny
 • Preklady z srbčiny do slovenčiny
 • Preklady z češtiny do francúzštiny
 • Preklady z nemčiny do rumunčiny
 • Preklady z angličtiny do chorvátčiny
 • Preklady z angličtiny do rumunčiny
 • Preklady z angličtiny do švédčiny
 • Preklady z slovenčiny do srbčiny
 • Preklady z češtiny do španielčiny
 • Preklady z češtiny do holandčiny
 • Preklady z angličtiny do dánčiny
 • Preklady z maďarčiny do angličtiny
 • Preklady z macedónčiny do slovenčiny
 • Preklady z slovinčiny do slovenčiny
 • Preklady z azerbajdžančiny do češtiny
 • Preklady z češtiny do poľštiny
 • Preklady z dánčiny do češtiny
 • Preklady z nemčiny do francúzštiny
 • Preklady z angličtiny do arabčiny
 • Preklady z angličtiny do fínčiny
 • Preklady z holandčiny do bulharčiny
 • Preklady z nórčiny do slovenčiny
 • Preklady z poľštiny do angličtiny
 • Preklady z rumunčiny do angličtiny
 • Preklady z slovenčiny do bulharčiny
 • Preklady z slovenčiny do turečtiny
 • Preklady z slovenčiny do vietnamčiny
 • Preklady z slovinčiny do slovinčiny
 • Preklady z srbčiny do angličtiny
 • Preklady z bulharčiny do slovenčiny
 • Preklady z češtiny do fínčiny
 • Preklady z češtiny do rumunčiny
 • Preklady z gréčtiny do slovenčiny
 • Preklady z angličtiny do azerbajdžančinyv
 • Preklady z angličtiny do bosniačtina
 • Preklady z angličtiny do gréčtiny
 • Preklady z angličtiny do perzštiny
 • Preklady z angličtiny do hindčiny
 • Preklady z angličtiny do arménčiny
 • Preklady z angličtiny do hebrejčiny
 • Preklady z angličtiny do gruzínčiny
 • Preklady z angličtiny do kazaštiny
 • Preklady z angličtiny do kórejčiny
 • Preklady z angličtiny do kirgizštiny
 • Preklady z angličtiny do maltčiny
 • Preklady z angličtiny do nórčiny
 • Preklady z angličtiny do srbčiny
 • Preklady z angličtiny do tadžičtiny
 • Preklady z angličtiny do turkménčiny
 • Preklady z angličtiny do uzbečtina
 • Preklady z perzštiny do slovenčiny
 • Preklady z francúzštiny do angličtiny
 • Preklady z francúzštiny do maďarčiny
 • Preklady z chorvátčiny do rumunčiny
 • Preklady z kazaštiny do slovenčiny
 • Preklady z macedónčiny do češtiny
 • Preklady z holandčiny do holandčiny
 • Preklady z holandčiny do rumunčiny
 • Preklady z poľštiny do maďarčiny
 • Preklady z rumunčiny do slovenčiny
 • Preklady z slovenčiny do litovčiny
 • Preklady z slovenčiny do lotyštiny
 • Preklady z slovenčiny do ruštiny
 • Preklady z albánčiny do slovenčiny
 • Preklady z ukrajinčiny do češtiny
 • Súvisiace jazykové služby: