Rešerš v cudzom jazyku

*Povinné pole

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka rešerše emailom

Email: asap@prelozime.sk

Rešerš článkov v cudzom jazyku

Knižničné inštitúcie poskytujú svojim používateľom rôzne služby, medzi ktorými je aj tzv. rešeršná služba. Rešeršná služby je zostavovanie a sprístupňovanie výstupov na základe požiadavky zákazníka. Naša spoločnosť poskytuje spracovanie výstupov z cudzojazyčných textov dodaných zákazníkom vo forme skrátených textových informácií z týchto dokumentov cudzom jazy a ich preklad. Zákazníkovi tako ušetríme čas, ktorý by strávil nielen vyhľadávaním konkrétnyh informácií v zahraničnej publikácii, ale zároveň mu poskytneme aj odborný preklad týchto textov. Vďaka našej službe sa tak otvára svet informácií aj pre jazyky, ktoré neovládate a vaše diela sa stávajú originálnejšími oproti konkurencii. Keďže požiadavky na tieto služby nie sú časté a sú vždy špecifické, pristupujeme ku každému dopytu individuálne. Neváhajte nás osloviť s dopytom pre rešerš zahraničných texotv.