Tvorba a preklad titulkov k audiovizuálnym dielam, firemným videoprezentáciám, dokumentárnym filmom. Ak nemáte k dispozícii skript hovoreného slova, zabezpečíme pre vás aj prepis zo zvukovej nahrávky. Potrebujete preložiť film na festival, do zahraničnej súťaže alebo pre zahraničné publikum? Alebo chcete naopak predstaviť zahraničný film slovenským divákom? Zabezpečíme vám preklad filmu a titulkovanie nielen zo slovenčiny do angličtiny a z angličtiny do slovenčiny,ale preklad vieme vyhotoviť vo viac ako 100 jazykových kombináciách! Pri preklade do angličtiny a iných cudích jazykov je samozrejmosťou korektúra rodeným hovoriacim v danom jazyku. Poskytujeme prepis, vytovrenie dialógovej listiny, preklad, tvorba a časovanie titulkov.


Čas na spracovanie: Tvorba titulkov nie je len ich preklad. Titulky a ich vnímanie majú svoje špecifiká. Aby boli čitateľné a aby sa divák mohol dobre sústrediť na film, nesmú presahovať určitú dĺžku, nesmú sa striedať príliš rýchlo, musia byť správne načasované a podobne. To si niekedy vyžaduje napr. zostručnenie prekladu. Tvorba titulkov preto zaberie oveľa viac času ako ich preklad.
Predloha: V ideálnom prípade zákazník poskytne predlohu vo forme titulkov v origináli či v inom jazyku, z ktorých sa následne uskutoční ich preklad. Ak takáto predloha nie je k dispozícii, zabezpečíme pre vás prepis zo zvukovej nahrávky. Správne načasovanie titulkov si opäť vyžaduje čas.
Formát: Preložené titulky najčastejšie dodávame vo formáte SRT, ale vieme ich aj vložiť priamo do videa. Správne načasovanie titulkov si opäť vyžaduje čas.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka titulkov emailom

Email: asap@prelozime.skTvorba titulkov, titulkovanie

Pri vytváraní titulkov si musíme uvedomiť, že existuje niekoľko typov titulkov, ktoré slúžia špecifickým účelom. Napr. titulky pre sluchovo postihnutých slúžia na sprístupnenie zvukového obsahu. Vo všeobecnosti by titulky mali byť dobre načasovaným, doslovným prepisom dialógov s ďalšími informáciami dôležitými pre kontext alebo zvuky, napríklad štítok oznamujúci spustenie alarmu. Väčšina titulkov je vopred pripravená a pri ich výrobe je dosť času na potrebné úpravy, umiestnenia, štýlu, farby a časovania titulkov. Takto pripravené titulky sa zvyčajne objavujú v blokoch po jednom až maximálne troch riadkoch a môžu byť farebne odlíšené podľa toho ktorá z postáv hovorí. Naproti tomu existujú aj tzv. „živé“ titulky z anglické „live“. Tieto sa najčastejšie využívajú v správach a ich tvorba je náročná, nakoľko vznikajú v reálnom čase. Titulkár používa softvér na automatické rozpoznávanie hlasu „speech to text“ a následne automatický výstup upravuje. Živé titulky presne kopírujú hovorené slovo a vzhľadom na časovú náročnosť sú mierne posunuté pozadu za obrazom.


Otvorené a zatvorené titulky

Ďalšími podskupinami sú otvorené a zatvorené titulky z anglického „open“ a „close captions“. Otvorené titulky voláme tie, ktoré sú priamo vložené do videa a divák ich neviem žiadnym spôsobom prepínať editovať či meniť ich veľkosť. T sa dá len pri tzv. zatvorených, ktoré su umiestnené samostatne v textovom súbore. Najčastejšie sú vo formáte SRT, SUB , alebo XML. Tieto si divák vie samostatne vypínať či meniť ich jazyk a zobrazenie.


Titulky vo formáte SRT

Súbory titulkov SubRip (SRT) sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie o titulkoch. Obsahujú časy začiatku a konca titulku vedľa textu titulkov. Tým sa zabezpečí zobrazenie titulku v pravý okamih. Titulky SRT spolupracujú s väčšinou stránok sociálnych médií, ktoré umožňujú nahrávať titulky. Pretože videá sa na mnohých sociálnych platformách prehrávajú automaticky, veľký počet divákov si ich pozerá bez zvuku. Nahratím súboru SRT do svojich videí získate väčšiu interakciu a vyššiu mieru udržania diváka. Získate tiež výhody pre SEO optimalizáciu vášho webu. Keď nahráte súbory SRT do natívnych video platforiem, ako sú Facebook a Instagram, Google ich indexuje a umožní ich vyhľadanie. Všetky frázy z vášho videa sa teda bude dať vyhľadávať, čo vám pomôže zvýšiť návštevnosť webu.