preklad ODBORNÉ PREKLADY, ÚRADNÝ PREKLAD A TLMOČENIE | ASAP

ASAP-translation.com je zakladajúcim členom Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska ATCSK

Združenie bolo založené v roku 2006 v Nitre.
Asociácia je členom Európskej únie združení prekladateľských spoločností - EUATC.
ATCSK má 9 aktívnych členov.

Viac informácií...
Association of Translation Companies of Slovakia

Prečo zákazníci už viac ako 20 rokov využívajú naše prekladateľské služby?

Pretože vieme rýchlo dodať kvalitné preklady.
Pretože ročne prekladáme vo viac ako 100 jazykových kombináciách.
Pretože máme 24-hodinovú zákaznícku linku.
Pretože Vám sľúbime len to, čo vieme dodržať.
Pretože garantujeme kvalitu našich prekladov.
Pretože máme výborné a reálne ceny.

Prečítajte si viac
20+ ROKOV SKÚSENOSTÍ
150 000+ ZREALIZOVANÝCH PREKLADOVÝCH PROJEKTOV
100+ JAZYKOVÝCH KOMBINÁCIÍ
TOP 5 PREKLADATEĽSKÝCH FIRMIEM V SR
300+ AKTÍVNYCH KLIENTOV
350+ PREKLADATEĽOVPrekladateľská agentúra ASAP-translation.com

Prekladateľská kancelária ASAP-translation.com poskytuje pre svojich zákazníkov preklady a tlmočenie už viac ako 17 rokov. Zabezpečíme vám odborné preklady z oblasti techniky, práva, marketingu ako aj preklad webstránok či celých e-shopov. Dodávame aj služby lokalizácie reklamných kampaní na internete a optimalizáciu webu pre vyhľadávanie v cudzom jazyku. Naši zmluvní úradní prekladatelia vám zabezpečia overený preklad výpisu obchodného registra, preklad sobášneho listu či preklad vysvedčenia a iných dokumentov. Poskytujeme tlmočenie do všetkých svetových jazykov ako simultánne tak aj konzekutívne tlmočenie. Ponúkame aj titulkovanie, prepis slovenských i cudzojazyčných nahrávok, cudzojazyčné nahrávky, preklad titulkov, lokalizáciu a iné jazykové služby. Nie ste si istí, ako sa spisovne povie KRABICA, NÁPOVEDA či KOJENEC"? Naši odborníci Vám zdarma poskytnú služby jazykovej poradne pre slovenský jazyk. Pre prekladateľov ponúkame predaj programu SDL Trados Studio ako aj školenia v našich priestoroch ale aj online. Ak hľadáte prácu ako prekladateľ či tlmočník, ste na správnom mieste. Spolupracujeme so skúsenými prekladateľmi, ale šancu dávame aj mladým absolventom, ktorí preukážu svoje schopnosti. Absolventom VŠ v odbore prekladateľ umožňujeme zúčastniť sa aj programu absolventskej praxe. Komplexné jazykové služby nájdete na jednom mieste na www.PRELOZIME.sk.

Čo všetko by ste mali vedieť, keď si objednávate preklad?

Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, u koho si objednáte preklad, bolo by dobré keby ste vedeli zodpovedať nasledujúce otázky.

Aký je zdrojový jazyk prekladu?

Z akého jazyka potrebujete preklad vyhotoviť? Stáva sa, že zákazník nevie rozpoznať, v akom jazyku je zdrojový text. V takom prípade necháte jeho rozpoznanie na nás.

Potrebujete úradný či bežný preklad?

Úradný preklad, alebo ľudovo nazývaný preklad s okrúhlou pečiatkou slúži na úradné účely napr. súd a vyhotovuje ho tzv. úradný prekladateľ, teda prekladateľ zapísaný do zoznamu prekladateľov a tlmočníkov (znalcov). Takýto preklad slúži ako overený preklad. Uvedené neznamená, že úradný preklad je kvalitný a bežný preklad je nekvalitný.

Aký je cieľový jazyk prekladu?

Do akého jazyka potrebujete preklad vyhotoviť?

Aký je dodací termín prekladu?

Dokedy maximálne potrebujete hotový preklad? Svetová norma na dennú kapacitu prekladateľa je 2500 slov (10 normovaných strán). Ak potrebujete preklad rýchlejšie, rozdelíme ho medzi viacerých prekladateľov. Konzistenciu udržíme pomocou špeciálnych prekladateľských softvérov. Rozsah zdrojového textu si môžete zistiť v MS Worde tadiaľto: súbor-vlastnosti-štatistika, vo vyššej verzii je počet slov vidieť vľavo dole. Podobne je možné vidieť počet slov v MS PowerPointe. Rozsah MS Excelu zistíte vykopírovaním do Wordu. Ak je zdrojový text v needitovateľnej forme, skonvertujeme ho do MS Wordu pomocou špeciálneho softvéru. Tak isto dokážeme zistiť mieru opakovania textu a na základe nej stanoviť prípadnú zľavu.

Aký je účel prekladu?

Aká je cieľová skupina, pre ktorú je preklad určený (podľa toho je možné zvoliť jeho úroveň formálnosti a odbornosti)? Ak je napr. preklad určený pre úrady, je pravdepodobné, že potrebujete tzv. úradný preklad.

Akým spôsobom bude preklad zverejnený?

Ak má byť preklad zverejnený na webovej stránke, vytlačený na letákoch alebo plagáte a podobne, je nevyhnutné doobjednať aj jeho podrobnú korektúru ďalším lingvistom, prípadne jeho záverečnú kontrolu pred tlačou (zvyčajne vo formáte PDF so zakomponovanou grafikou), alebo jeho záverečnú kontrolu po jeho zakomponovaní na internete.ASAP-translation.com, to nie je len profesionálny preklad z a do slovenčiny, ale aj preklady medzi cudzími jazykmi

ASAP-translation.com poskytuje preklad z a do slovenčiny, angličtiny, nemčiny, češtiny, maďarčiny, poľštiny, francúzštiny, taliančiny a mnohých iných jazykov. Celkovo tak zrealizujeme ročne pre našich zákazníkov preklady vo viac ako 100 jazykových kombináciách.

Preklady do angličtiny zo slovenčiny predstavovali v roku 2022 predstavovali piatu najvyužívanejšiu prekladateľskú službu, ktorú využívali naši zákaníci. Z tohoto dôvodu sa snažíme kontinuálne rozširovať bázu prekladateľov pre túto jazykovú kombináciu, aby sme vyhoveli potrebám zákazníkov a to nielen čo sa týka objemu prekladov, ale samozrejme aj dodržali vysoký štandard nami poskytovaných prekladateľských služieb. Všetky platformy, sociálne siete a webové stránky v dnešnej dobe musia prispôsobovať trhu. Čoraz viac narastá počet živých, v dnešnej dobe najmä virtuálnych podujatí, akými sú konferencie, prednášky, diskusie, či rôzne televízne programy. Aby sa takýto obsah dokázal priblížiť aj slovenskému divákovi, čitateľovi, alebo poslucháčovi, je potrebné myslieť na titulky, či tlmočenie, kde je nutný preklad zo slovenčiny do angličtiny. Všetky typy videokonferencií sa v reálnom čase prenášajú veľkému publiku na všetkých typoch zariadení a kdekoľvek na svete. Preklad zo slovenčiny do angličtiny je nevyhnutný najmä pre ľudí nehovoriacich anglicky. Pri textoch, kde je realizovaný preklad zo slovenčiny do angličtiny je však dôležité poznať základný kontext, pretože aj keď je súčasná podoba voľne dostupných prekladačov na vysokej úrovni, stále nedokáže nahradiť profesionálneho prekladateľa. Preto je v súčasnej dobe kvalitný preklad v ktorejkoľvek oblasti nevyhnutnosťou. Najmä mladí ľudia sa stretávajú s angličtinou každý deň, a preto je pre nich preklad zo slovenčiny do angličtiny nielen časovo, ale aj technicky nenáročný. Pri preklade z angličtiny do slovenčiny využívajú prevažne voľne a zdarma dostupné webové prekladače. Digitálna revolúcia s rastúcou popularitou sociálnych médií a digitálneho marketingu priniesol obrovský nárast potreby nielen prekladu zo slovenčiny do angličtiny, ale aj pravidelne aktualizovaného obsahu na viacerých kanáloch. Niektoré webové prehliadače disponujú funkciou automatického strojového prekladu zo slovenčiny do angličtiny, ktorý umožní čitateľovi komfortnejšie čítanie obsahu. Avšak niekedy nie sú tieto preklady dostačujúce. Rovnako tak existujú aj rôzne spoplatnené prekladateľské softvéry, ktoré sú oveľa presnejšie ako strojový preklad. Našim klientom poskytujeme osobné preklady zo slovenčiny do angličtiny vo všetkých oblastiach, ako napríklad preklad používateľských návodov, preklad marketingových textov, preklady technických, alebo úradných dokumentov. Stále platí, že preklad zo slovenčiny do angličtiny tvorí u nás viac ako polovicu celkových prekladov, a tak zostáva naďalej dominantou našich prekladateľských služieb. Kvalita, presnosť a odbornosť, ktorým disponuje preklad zo slovenčiny do angličtiny zvládnu naši profesionálni prekladatelia s potrebnými skúsenosťami a vedomosťami takmer okamžite. ASAP-translation poskytuje preklady vo viac ako 100 jazykových kombináciách, kde je preklad zo slovenčiny do angličtiny piatou najžiadanejšou jazykovou kombináciou. Ak ste niekedy premýšľali nad kvalitnou službou, ktorá by zabezpečila bezchybný preklad zo slovenčiny do angličtiny, naši odborníci vám pomôžu s prekladom, alebo v rámci bezplatnej jazykovej poradne aj so slovenským jazykom.

Preklad z nemčiny do slovenčiny

Preklad z nemčiny do slovenčiny je prakticky od začiatku poskytovania prekladateľských služieb na druhom mieste, čo sa týka objemu preložených textov. Je to vďaka silnej ekonomike Nemecka a previazanosti slovenskej ekonomiky na ňu ako aj skutočnosť, že veľa ľudí cestuje za lepšie platenou prácou do Nemecka. Významnú úlohu pri dopyte na preklad z nemčiny do slovenčiny je vďaka nášmu susedstvu s Rakúskom. Keďže tu opäť pracuje vysoký počet Slovákov, preklad z nemčiny do slovenčiny si vyžaduje nielen bežný život, ale aj administratívne povinnosti. Preto je veľmi žiadanou službou úradný preklad z nemčiny do slovenčiny pre slovenské úrady, ale rovnako aj preklad zo slovenčiny do nemčiny pre úrady rakúske.

Preklad z maďarčiny do slovenčiny

Maďarčina je pre veľkú časť našich spoluobčanov materinským jazykom a hovoria ňou desaťtisíce ľudí najmä na južnom Slovensku. Je teda prirodzené, že títo ľudia zvládnu preklad bežných textov z maďarčiny do slovenčiny a nepotrebujú využiť služby profesionálnych prekladateľov. To však neznamená, že ľudia nedopytujú preklad z maďarčiny do slovenčiny či opačne, preklad zo slovenčiny do maďarčiny. Ide najmä o firmy z oboch štátov, ktoré pre rozvoj svojej obchodnej činnosti potrebujú buď bežné preklady textov z maďarčiny do slovenčiny a opačne, ale dôležitou službou pre našich klientov je aj úradný preklad z maďarčiny do slovenčiny pre slovenské úrady a opačne zo slovenčiny do maďarčiny pre úrady maďarské.

Preklady z poľštiny do slovenčiny

Ďalšou významnou jazykovou kombináciou je slovenčina – poľština. Keďže Slovensko na severe susedí s Poľskom, je prirodzené, že aj obchodné styky s touto krajinou sú intenzívne. Vzájomná komunikácia si preto vyžaduje profesionálny preklad dokumentov z poľštiny do slovenčiny a to ako preklad odborných či technických textov, tak aj úradný preklad. Pre poľské úrady a obchodníkov je naopak dôležitý preklad z poľštiny do slovenčiny.
Preklady z polštiny do slovenčiny predstavujú dôležitú službu pre tých, ktorí sa snažia preniesť texty, dokumenty či komunikáciu medzi týmito dvoma jazykmi. Táto služba má svoj význam v rôznych oblastiach, či už ide o obchodné dohody, právne dokumenty, technické texty alebo literatúru.
Prekladatelia z polštiny do slovenčiny musia byť odborníkmi v oboch jazykoch, aby mohli zachovať správny význam a štruktúru pôvodného textu. Je nevyhnutné, aby boli oboznámení s kultúrnymi nuansami a výrazmi, ktoré sa v obidvoch jazykoch vyskytujú, pretože to môže ovplyvniť konečný preklad.
Dôkladný preklad z polštiny do slovenčiny vyžaduje presnosť a starostlivú redakciu, aby sa minimalizovali možné chyby a nepresnosti. Preto je dôležité zveriť takúto úlohu skúseným prekladateľom, ktorí majú znalosti a skúsenosti v oblasti, ktorá sa týka prekladu.
V dnešnej globalizovanej dobe je potreba prekladu stále viac zjavná, a to aj v prípade prekladov z polštiny do slovenčiny. Bez ohľadu na účel prekladu, či ide o komerčné alebo kultúrne potreby, je kľúčové mať k dispozícii kvalitnú a spoľahlivú službu prekladu, ktorá dokáže správne a presne prenášať obsah z jedného jazyka do druhého. Preklady z polštiny do slovenčiny sú tak neoddeliteľnou súčasťou dnešnej multikultúrnej spoločnosti, ktorá podporuje medzinárodnú komunikáciu a porozumenie.

Preklad z ruštiny do slovenčiny

Aj keď je naša ekonomika zameraná najmä na rozvinuté západné krajiny, obchod s Ruskom stále dosahuje v určitých oblastiach významný podiel. Preklad z ruštiny do slovenčiny je preto pre našich klientov dôležitou službou. Pre prichádzajúcich turistov a podnikateľov je zase dôležitý preklad zo slovenčiny do ruštiny a to nielen preklad bežných textov, ale aj úradný preklad.

Typy prekladov podľa odborov

Na to aby prekladateľ dokázal vyhotoviť preklad v požadovanej kvalite, je potrebné, aby nielen ovládal cudí jazyk, ale musí sa vyznať aj v odbore, ktorého sa preklad týka. Sú odbory, kde je počet prekladateľov nízky, a takýto preklad bude preto drahší.

Preklad technických textov, niekedy označovaný ako technický preklad

Preklad technických textov patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce preklady a to či už ide o preklad z/do angličtiny, nemčiny či iných cudzích jazykov. Preklad technických textov ako sú používateľské manuály, popisy strojových zariadení, technické príručky, rôzne normy a predpisy a podobne. Preklad technických textov vyžaduje špecifické znalosti a skúsenosti, aby bol kvalitný a presný. Technický preklad zahrňuje preklad návodov na použitie, technických špecifikácií, návrhov a iných dokumentov, ktoré obsahujú odborné terminológie a zložité technické pojmy. Pri preklade technických textov je dôležité, aby prekladateľ mal odborné znalosti a skúsenosti v danom odvetví. Správny technický preklad môže pomôcť vašim zákazníkom pochopiť vaše výrobky a služby a zabezpečiť, aby boli používané bezpečne a efektívne. Preklad technických textov tiež pomáha podnikom rozšíriť svoju pôsobnosť na medzinárodné trhy a zabezpečiť, aby ich výrobky a služby boli správne prezentované v rôznych jazykoch. V dnešnej globalizovanej ekonomike je dôležité mať kvalitné technické preklady, ktoré dokážu poskytnúť presné informácie o výrobkoch a službách. Preto, ak hľadáte spoľahlivého prekladateľa technických textov, je dôležité zvoliť si skúseného a odborného prekladateľa, ktorý bude schopný poskytnúť kvalitný a presný technický preklad.

Preklad ekonomických textov, niekedy označovaný ako ekonomický preklad

Preklad textov z oblasti ekonómie. Najčastejšie preklady finančných analýz, výročných správ, súvah, preklady správ pre investorov, auditov a podobne. Preklad ekonomických textov je kritickým faktorom pre úspešné fungovanie podniku na medzinárodnej úrovni. V dnešnom svete, kde globálna konkurencia rastie každým dňom, je schopnosť komunikovať v rôznych jazykoch kľúčová pre dosiahnutie úspechu na zahraničných trhoch. Pri ekonomických prekladoch je dôležité, aby prekladatelia mali nielen jazykové znalosti, ale aj znalosti ekonomických pojmov a terminológie. Preto je dôležité spolupracovať s prekladateľmi, ktorí majú skúsenosti s prekladom ekonomických textov a sú oboznámení s aktuálnymi trendmi v oblasti. Efektívny preklad ekonomických textov môže pomôcť vášmu podniku dosiahnuť úspech na medzinárodnej úrovni a zabezpečiť správne porozumenie pre vaše cieľové trhy. Preto je dôležité nájsť prekladateľa, ktorý vám dokáže poskytnúť kvalitný a spoľahlivý ekonomický preklad.

Preklad právnych textov, niekedy označovaný ako právny preklad

Preklad textov z oblasti práva. Najčastejšie preklady výročných správ, zmlúv z pracovného aj občianskeho práva, preklady ponúk pre výberové konania, preklady správ pre investorov, auditov a podobne. Preklady právnych textov nemusia byť vždy tzv. úradné preklady, ale často ich dávame vyhotoviť práve úradným prekladateľom, nakoľko majú okrem najväčších skúseností aj absolvované školenie právneho minima a skúšky a bohaté skúsenosti s právnymi a legislatívnymi textami.

Preklad marketingových textov, niekedy označovaný ako marketingový preklad

Preklad marketingových textov si vyžaduje kreatívnejších prekladateľov. Náš tím prekladateľov špecializovaných na preklad marketingových materiálov vyhotovuje kvalitné marketingové preklady rôznych propagačných dokumentov ako sú reklamné letáky, katalógy, reklamné oznamy, reklamné alebo informačné tlačoviny, propagačné katalógy, a podobne. Poskytujeme aj službu štylistickej korektúry marketingového textu.

Preklad textov z oblasti informačných technológií

Preklady z oboru IT a telekomunikácií sú najmä preklady používateľských návodov v IT a k telekomunikačným zariadeniam, ale aj lokalizácia samotného softvéru či mobilných aplikácií. Riadi sa špeciálnymi pravdlami a používajú sa pri ňom špecializované prekladateľské programy.

Prečo by ste si mali objednať preklad práve u nás?

Pretože váš preklad budú realizovať skúsení a overení prekladatelia, ktorí v súlade s normou pre poskytovanie prekladateľských služieb pre našu spoločnosť pracujú interne aj externe, majú VŠ vzdelanie v odbore prekladu, preukázateľné schopnosti, sú preverení našou spoločnosťou, za primeranú cenu, lojálni k zákazníkom. V súlade s normou pre poskytovanie prekladateľských služieb ponúkame našim zákazníkom kontrolu druhým prekladateľom. Ak si však vie zákazník spraviť finálnu kontrolu preložených textov vo vlastnej réžii, ponúkneme mu zľavu na preklad. Pri vysoko odborných prekladoch podľa dohody a povahy textu zabezpečíme kontrolu externým odborným redaktorom. Našim prvoradým cieľom je spokojný zákazník. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, že zákazník je spokojný, ak dostane svoj preklad rýchlo, za primeranú cenu, bez potreby ďalšej grafickej úpravy prekladu, informáciu o jeho preklade mu poskytneme 24 hodín denne a texty a preklady sú u nás v bezpečí. Kvalitu prekladov zabezpečujeme dodržaním procesov kontroly kvality prekladu v súlade s požiadavkami zákazníka.