Proces prekladu resp. tvorby cudzojazyčného popisu produktov

Aby bol proces prekladu resp. tvorby cudzojazyčných popisov produktov úspešný, je dôležité zahrnúť nasledujúce kroky:

Pred prekladom popisov produktov je potrebné vykonať prieskum kľúčových slov pre konkrétny cieľový trh. To znamená zistiť, aké slová a frázy miestni spotrebitelia používajú pri vyhľadávaní produktov v danom jazyku.
Okrem doslovného prekladu je dôležité popisy produktov upraviť tak, aby boli relevantné a zrozumiteľné pre miestne publikum. To zahŕňa aj zohľadnenie kultúrnych a sociálnych rozdielov.
Tituly, meta popisy a URL by mali byť preložené a optimalizované s ohľadom na kľúčové slová, ktoré sú pre daný trh dôležité.
Alt texty a názvy obrázkov by mali byť tiež preložené a optimalizované s ohľadom na relevantné kľúčové slová.
Aby boli viacjazyčné stránky efektívne interne prepojené, je potrebné zabezpečiť správne fungujúce odkazy medzi nimi, čo tiež prispeje k SEO.
Okrem SEO je dôležitá aj samotná kvalita prekladu. Texty by mali byť jasné, gramaticky správne a bez chýb.
Po preklade a implementácii je dobré sledovať výkon stránok v lokálnych vyhľadávačoch a prispôsobiť stratégiu podľa získaných dát.
Ak je to možné, spolupracujte s miestnymi SEO odborníkmi, ktorí vám môžu pomôcť s optimalizáciou pre konkrétny trh.
Zohľadnením týchto krokov vám pomôžeme maximalizovať vašu online viditeľnosť v rôznych krajinách a osloviť širšie publikum cez e-comerce platformy, ktoré využívate.
ASAP-translation.com využíva aj pri procese tvorby a lokalizácie popisov produktov všetky dostupné moderné technológie od aplikácií pre vyhľadávanie kľúčových slov, AI aplikácií typu ChatGPT cez najkvalitnejšie prekladače pre danú jazykovú kombináciu (Google Translate, DeepL, Mocrosoft,...) a v neposlednom rade editáciu automaticky generovaných textov rodeným hovorcom z krajiny do ktorej sa chystáte expandovať. Záverečná kontrola a editácia reálnym človekom zabezpečí, že texty su nielen správne preložené, ale že zároveň zodpovedajú štandardom miestnej kultúry.

ASAP-translation.com, s.r.o.

Náš tím profesionálov už viac ako 15 rokov zabezpečuje prekladateľské služby pre niekoľko stoviek aktívnych klientov. Vďaka využitiu najnovších postupov a investíciám do softvérových nástrojov vieme zabezpečiť špičkovú kvalitu za bezkonkurenčné ceny.

Pozri celé video