Lokalizácia webu a aplikácií

Zabezpečíme nasledovné služby:

Prepis a preklad nahrávok

Zabezpečíme nasledovné služby:
 • Prepis slovenských nahrávok
 • Prepis cudzojazyčných nahrávok
 • Dvojitá kontrola textu

Tvorba a preklad titulkov

Zabezpečíme nasledovné služby:
 • Prepis zvukovej nahrávky
 • Správne načasovanie titulkov
 • Dvojitá kontrola textu

Cudzojazyčné nahrávky

Zabezpečíme nasledovné služby:
 • Zvukový herec
 • Postprodukcia
 • Automatizovaný voiceover

Preklad SEO a PPC reklamy

Zabezpečíme nasledovné služby:
 • Preklad kľúčových slov
 • Prieskum kľúčových slov
 • preklad preklad

Preklad pre váš eShop

Zabezpečíme nasledovné služby:

Lokalizácia reklamnej kampane

Zabezpečíme nasledovné služby:

Jazykovo-kultúrna analýza

Zabezpečíme nasledovné služby:
Na Slovensku nájdete stovky až tisíce prekladateľov, resp. agentúr, ktoré dokážu zabezpečiť preklad. Nie všetky z nich vám však vedia poradiť, aký typ prekladu potrebujete a doplnkové jjazykové služby už poskytuje len malé percento z poskytovateľov prekladateľských tlmočníckych či iných jazykových služieb. Naša prekladateľská a tlmočnícka kancelária je na trhu už viac ako 17 rokov a za túto dobu sme získali praktické skúsenosti nielen v prekladoch a tlmočení, ale aj v iných, menej často objednávaných jazykovcýh službách ako sú lokalizácia webu a aplikácií, prepis a preklad nahrávok, tvorba a preklad titulkov, cudzojazyčné nahrávky, preklad SEO a PPC reklamy, preklad e-Shopov, lokalizácia reklamnej kampane či jazykovo-kultúrna analýza. O špecifikách jenotlivých jazykových služieb sa dozviete viac na stránkach konkrétnej prekladateľskej služby.