Školenia a konzultácie CAT pre ŽOS | ASAP

O projekte


Služby: Školenie SDL Trados Studio 2021 pre spoločnosť ŽOS Trnava
Jazyk: slovenčina
Rozsah: 4 hodiny
Tím: školenie pre dve interné prekladateľky

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Dňa 18.05.2021 sa uskutočnilo školenie programu pre počítačom podporovaný preklad SDL Trados Studio 2021. Školenie prebehlo v online forme, ale na to sme si počas pandémie korony už zvyklil. Zúčastnili sa ho dve interné prekladateľky spoločnosti ŽOS Trnava, ktoré majú na starosti firemné preklady technickej dokumentácie v nemčine, angličtine, francúzštine a češtine v kombinácii so slovenským jazykom. Okrem úspešného zvládnutia práce s CAT softvérom SDL Trados Studio 2021 sme nastavili aj zdielanie prekladových pamätí a terminologického slovníka. Najmä zavedenie jednotnej firemmnej terminológie je nevyhnutnou podmienkou pre kvalitné a konzistentné preklady a teda aj firemnú komunikáciu. Prekladateľka, ktorá u nás už predtým absolvovala školenie SDL Trados Studio 2021 nám potvrdila, že už po pár mesiacoch využívania softvéru pre počítačom podporovaný preklad (v tomto prípade softvér SDL Trados Studio 2021) je rozpoznať zlepšenie kvality prekladov ako aj zvýšenie kapacity prekladaných dokkumentov a teda aj úspora pre spoločnosť.

ŠKOLENIE SDL TRADOS STUDIO PRE ŽOS TRNAVA
Školenie prekladateľov spoločnosti ŽOS

ZÁKAZNÍK
Klient je najväčšou výrobňou na reparácie železničných vozňov v strednej Európe. Spoločnosť zhotovuje nové nákladné železničné vozne, vykonáva kontroly nákladných a osobných železničných vozňov, ich obnovy a modernizácie, opravenia podvozkov, brzdových komponentov, ťahadlového a narážacieho mechanizmu, produkciu a korektúry dvojkolesí.

ASAP-translation.com
Sme prekladateľská a lokalizačná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou už viac ako 16 rokov. Náš prístup je založený na úprave textu pre cieľové publikum zohľadnením špecifických jazykových aspektov. Naším cieľom je, aby boli vaše texty jazykovo a obsahovo správne a zrozumiteľné. Každý rok realizujeme viac ako 10 000 prekladateľských projektov v 100 jazykových kombináciách pre 350 aktívnych klientov z celého sveta. Radi budeme spolupracovať aj s vami!