ASAP-translation.com - lokalizácia mobilnej aplikácie

O projekte


Služby: preklad s internou kontrolou
Počet jazykov: 22
Druh textu: softvérové reťazce pre mobilnú aplikáciu
Dodacia lehota: 3 dni
Rozsah: 2 052 slov
Tím: 1 projektový manažér, 22 prekladateľov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Peložené texty v reťazcoch boli začlenené do mobilnej aplikácie.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
Prekladateľskú úlohu sme pridelili našim osvedčeným dodávateľom, rodeným hovoriacim z krajín cieľových jazykov. Využili sme existujúce prekladové pamäte a glosáre, aby sme zachovali konzistenciu. Na záver sme skontrolovali úplnosť.

CIEĽOVÉ JAZYKY
Taliančina, angličtina, španielčina, litovčina, švédčina, chorvátčina, maltština, lotyština, bulharčina, nemčina, poľština, maďarčina, dánčina, írčina, holandčina, gréčtina, fínčina, slovinčina, francúzština, estónčina, portugalčina, rumunčina.

ZÁKAZNÍK
Je slovenským poskytovateľom služieb v oblasti pohonných hmôt, mýta a sledovania vozidiel, vyrábajú tiež súvisiace aplikácie pre PC a mobilné aplikácie a poskytujú služby vo viac ako 20 jazykoch.

ASAP-translation.com
Sme prekladateľská a lokalizačná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou už viac ako 16 rokov. Náš prístup je založený na úprave textu pre cieľové publikum zohľadnením špecifických jazykových aspektov. Naším cieľom je, aby boli vaše texty jazykovo a obsahovo správne a zrozumiteľné. Každý rok realizujeme viac ako 10 000 prekladateľských projektov v 100 jazykových kombináciách pre 350 aktívnych klientov z celého sveta. Radi budeme spolupracovať aj s vami!