Kvalita strojového prekladu | ASAP

O projekte strojového prekladu


Služby: Strojový preklad a posteditácia strojového prekladu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Kvalita strojového prekladu sa neustále zvyšuje a medzi používateľmi internetu je služba prekladačov jedna z najvyužívanejšcíh na internete. S nástupom neurónového systému prekladačov sú preklady oveľa plynulejšie, avšak vďaka tomu niekedy uniknú podstatné zmyslové a terminologické chyby. Preklad vyzerá akoby ho vytvoril človek avšak bez kontroly môže predstavovať vysoké nebezpečenstvo. A toto je práve priestor pre tzv. posteditáciu strojového prekladu. Ide o korektúrou strojového prekladu pochádzajúceho z prekladača a vykonáva ju prekladateľ resp. posteditor. Postiditor je najčastejšie profesionálny prekladateľ, ktorý dokáže vďaka kvlitnému strojovému prekladu vyprodukovať takýmto spôsobom podstatne väčšie množstvo prekladu za deň. Pravdou však je, že nie všetky prekladače sú dostatočne kvalitné pre danú jazykovú kombináciu resp. tému a ani ni ekaždý prekladateľ je vhodný na pozíciu posteditora. To je aj dôvod prečo spoločnosť ASAP-translation.com, s.r.o. využíva hneď niekoľko typov prekladačov. Každý z nich je vhodný na iný typ textov či iný jazykový pár. Podobne to je s výberom vhodného prekladateľa na prácu posteditora. Vyberáme prekladateľov, ktorí sú vybavený vynikajúcimi editačnými schopnosťami, v danej oblasti sú odborníci a v neposlednom rade majú vedomosti o spôsobe práce strojových prekladačov a samozrejme aj o bezpečnosti používania prakladačov. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, že spoločnosť ASAP-translation.com využíva zásadne oficiálne a renomované platené prekladače spôsobom prepojenia cez. tzv. API kód, ktorý zabezpečuje bezpečnú kryptovanú, chránenú komunikácie medzi prekladačom a editorom prekladu. Takto si naši zákazníci môžu byť istý, že ich texty budú preložené kvalitne, rýchlo a že sa ich texty nedostanú do nepovolaných rúk. Okrem tzv. generických prekladačov, ktoré všetci dobre poznajú najmä vďaka služe Prekladač Google existujú aj tzv. zákaznícke riešenia. V takomto prípade spoločnosť tzv. vytrénuje prekladač na zákazníckych dátach. Je potom pravdepodobné, že texty danej spoločnosti budú takýmto prekladačom preložené presnejšie. Nemusí to však byť pravidlo. Preto naša spoločnosť pristupuje k vždy k projektu strojového prekladu individuálne. Kvalitu strojového prekladu je možné zvýšiť aj pripojením zákazníckeho terminologického slovníka.

ASAP-translation.com
Sme prekladateľská a lokalizačná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou už viac ako 16 rokov. Náš prístup je založený na úprave textu pre cieľové publikum zohľadnením špecifických jazykových aspektov. Naším cieľom je, aby boli vaše texty jazykovo a obsahovo správne a zrozumiteľné. Každý rok realizujeme viac ako 10 000 prekladateľských projektov v 100 jazykových kombináciách pre 350 aktívnych klientov z celého sveta. Radi budeme spolupracovať aj s vami!