Ako vybudovať úspešnú a etablovanú firmu?

Odpoveďou je dlhoročná kvalitná a obetavá práca. Práve takéto nasadenie za posledných 15 rokov prinieslo ovocie manželom Absolonovcom.

Kombinácia ich vášne pre cudzojazyčnú komunikáciu a inovácie boli a stále sú zárukou pre vynikajúce služby spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Stačí spomenúť jedno jediné číslo, ktoré hovorí za všetko, a to takmer 79 000 prekladov za 15 rokov pôsobenia na trhu.

Cesta manželov Absolonovcov sa začala v roku 2003. Vtedy po prvých skúsenostiach v prekladateľskom biznise sa spoločne rozhodli, že sa tejto činnosti budú venovať naplno. Projektov a spokojných zákazníkov pribúdalo, a tak rozšírili svoje rady. Do spoločnosti ASAP-translation.com postupne pribúdali nové šikovné projektové manažérky a kvalitní prekladatelia.

Úspešnú začínajúcu firmu si všimli aj podnikateľské kruhy, a tak bola Katka Absolonová v roku 2006 ocenená na 7. ročníku súťaže Vynikajúca podnikateľka Slovenska. Tu získala druhé miesto v kategórii Začínajúca podnikateľka. Katka Absolonová následne pôsobila aj ako ambasádorka podnikateliek Slovenska.

V roku 2006 ASAP-translation.com iniciovala založenie stavovskej inštitúcie pre prekladateľské spoločnosti. Firma sa tak stala jedným zo zakladajúcich členov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska – ATCSK.

Spoločnosť sa venuje aj vzdelávaniu prekladateľov a to cez spoluprácu s univerzitami, ale aj cez komerčné školenia použitia prekladateľských softvérov a terminologické a jazykové semináre.

Ďalším z úspešných projektov ASAP-translation.com je aj Protranslators Day. Ide o podujatie pre prekladateľov, ktoré spoločnosť organizuje od roku 2012. ASAP-translation.com stojí aj za úspešným projektom na Facebooku. Na tejto sociálnej sieti vytvorili Jazykovú poradňu s viac ako 2500 členmi, ktorá bezplatne pomáha laickej aj odbornej verejnosti.

Posledným z projektov je Greentranslators, ktorý firma zrealizovala v spolupráci s Ekologickou servisnou organizáciou - ESORG a MEMSOURCE, dodávateľ prekladateľského softvéru. V rámci tejto aktivity zabezpečujú preklady pre ekologické neziskové organizácie.

Každý deň sa vďaka vám zlepšujeme!
Tím ASAP-translation.com

15 rokov ASAP translation.com prinieslo:

zastúpenie v Nitre, Bratislave a v Prahe
viac ako 9000 projektov ročne
100 jazykových kombinácii ročne
takmer 79 000 uspešných projektov

preklady Tím ASAP translation.com

Spoľahlivosť
prekladov

Presnosť
prekladov

Rýchlosť
prekladov

Cenová
tranparentnosť