Ide o služby interkultúrneho sprevádzania. Takýto tlmočník ide nad rámec tlmočenia a môže vás sprevádzať napr. vo verejnej inštitúcii (úrad, škola, lekárska ordinácia ...). Pomôže vám zorientovať sa v lokálnom prostredí a poskytne vám základné informácie o živote a systéme danej krajiny. Poradí vám, kde a ako hľadať pomoc pri riešení štandardných situácií (napr. poskytne vám kontakty na právnikov a sociálnych pracovníkov, kontakty na verejné inštitúcie, neziskové organizácie atď.)

Sprevádzanie s tlmočením

Sprievodné tlmočenie sa využíva pri služobných cestách, zahraničných návštevách či neformálnych stretnutiach. Okrem času na tlmočenie je tlmočník k dispozícii aj na sprievodnú akciu napr. prehliadku mesta a podobne. Tlmočenie je menej intenzívne a zvyčajne aj na menej odborné témy. Jednotková cena takéhoto tlmočeniaje zvyčajne nižšia je možné využiť mladších menej špecializovaných tlmočníkov.

Dopyt sprevádzanie s tlmočením

*Povinné pole
Na to aby sme vám vedeli pripraviť ponuku na tlmočenie so sprevádzaním potrebujeme vedieť nasledujúce informácie: jazyky tlmočenia, počet zúčastnených, dlžka tlmočenia, či je potrebné zabezpečiť tlmočnícku techniku a miesto tlmočenia.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka tlmočenia emailom

Email: asap@prelozime.sk
asap@asap-translation.com