Výroba titulkov pre reklamné video Ahoi Wachau | ASAP

O projekte


Služby: Výroba titulkov pre reklamné video „Ahoi Wachau!“ pre rakúskeho klienta
Počet jazykov: čeština, slovenčina, maďarčina
Druh textu: marketingové texty
Dodacia lehota: 3 dni
Rozsah: 5 min.
Tím: 3 prekladatelia, 1 video editor, 1 projektový manažér

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Pre turisticko-informačnú kanceláriu v Rakúsku sme realizovali prepis, preklad a zabudovanie titulkov do reklamného videa. Titulky sme prekladali do troch jazykov a to do češtiny, slovenčiny a maďarčiny, s korektúrou cez rodených hovorcov. Súčasťou dodávky bolo aj prečasovanie jednotlivých jazykových mutácií titulkov v závisloti od syntaktických špecifík.

ZÁKAZNÍK
Rakúska reklamná agentúra

ASAP-translation.com
Sme prekladateľská a lokalizačná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou už viac ako 16 rokov. Náš prístup je založený na úprave textu pre cieľové publikum zohľadnením špecifických jazykových aspektov. Naším cieľom je, aby boli vaše texty jazykovo a obsahovo správne a zrozumiteľné. Každý rok realizujeme viac ako 10 000 prekladateľských projektov v 100 jazykových kombináciách pre 350 aktívnych klientov z celého sveta. Radi budeme spolupracovať aj s vami!