Školenie SDL Trados LIVE | ASAP

O projekte


Služby: Školenie aplikácie SDL Trados LIVE pre spoločnosť FullWood Packo
Jazyk: čeština, slovenčina
Rozsah: 4 hodiny
Tím: 3 prekladatelia

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Dňa 9. apríla 2021 sme realizovali prvé komerčné školenie aplikácie SDL Trados LIVE pre spoločnosť FullWood Packo. Spoločnosť interne prekladá technickú dokumentáciu a marketingové materiály a za týmto účelom dostali od materskej firmy prístupy na klaudové riešenie CAT od spoločnosti SDL, SDL Trados LIVE. Táto nová aplikácia umožňuje manažérovi prekladateľských projektov mať plne pod kontrolovu preklady a zároveň poskytuje aj online editor Trados LIVE pre prekladateľov. V prípade potreby môžu prekladatelia pracovať aj v prostredi desktopovej aplikácie SDL Trados Studio. V takomto prípade sa prekladové projekty stále synchronizujú medzi klaudom a adesktopovou aplikáciou. Prekladatelia takto môžu pracovať súčasne na jednom preklade, zdielať prekladové pamäte a terminologické databázy a dokážu pracovať na akomkoľvek zariadení s prehliadačom. Dokážu teda pracovať aj na zariadenia Apple McBook či v prostredí OS Android či IOS. Vzhľadom na trhovú silu spoločnosti SDL je vysoký predpoklad, že aplikácie SDL Trados LIVE sa stane novým štandardom na trhu klaudových CAT nástrojov.

ZÁKAZNÍK
Fullwood Packo, dodávatelia komplexných integrovaných riešení pre dojenie, chladenie a riadenie stáda pre chovateľov produkujúce mlieko. Všetky riešenia sú navrhované s jedným hlavným cieľom: zlepšiť život dojniciam a ich chovateľom, zaistiť produktivitu a ziskovosť podnikania a zaručiť vášmu stádu prijemný a zdravý život. Táto filozofia prelína aj do nášho širšieho prístupu k podnikaniu. Neustále podnikáme progresívne kroky, aby sme urobili viac pre životné prostredie a udržateľnosť v mliekarenskom priemysle.

ASAP-translation.com
Sme prekladateľská a lokalizačná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou už viac ako 16 rokov. Náš prístup je založený na úprave textu pre cieľové publikum zohľadnením špecifických jazykových aspektov. Naším cieľom je, aby boli vaše texty jazykovo a obsahovo správne a zrozumiteľné. Každý rok realizujeme viac ako 10 000 prekladateľských projektov v 100 jazykových kombináciách pre 350 aktívnych klientov z celého sveta. Radi budeme spolupracovať aj s vami!