Naša prekladateľská kancelária vám zabezpečí preklad do angličtiny zo slovenčiny a iných jazykov pre všetky typy textov. Či potrebujete bežné preklady firemných dokumentov, alebo úradné preklady vysvedčenia, sobášneho listu, alebo iných úradných dokumentov a listín, alebo preklady produktov v e-shope či preklady firemnej video prezentácie radi vám poradíme, aby ste dosiahli získali bezchybný preklad za rozumnú cenu.


V súčasnoti nájdete takmer v každej firme či domásnosti osobu, ktorá dokáže za pomoci prekladača preložiť text z angličtiny do slovenčiny. Avšak do cudzieho jazyka teda na preklad zo slovenčiny do angličtiny si už trúfne oveľa menej ľudí. Z tohto dôvodu patrí táto jazyková služba medzi klientami najžiadanejšie. Prekladateľská kancelária ASAP-translation.com spolupracuje s niekoľkými rodenými anglicky hovoriacimi prekladateľmi a vieme teda zabezpečiť preklad nielen zrozumiteľný, ale aj štýlisticky bezchybný.


Kontaktný formulár

*Povinné pole
Účel prekladu – cieľová skupina, pre ktorú je preklad určený (podľa toho je možné zvoliť jeho úroveň formálnosti a odbornosti).
Dodací termín – dokedy maximálne potrebujete hotový preklad. Bežná norma na dennú kapacitu prekladateľa je 2500 slov (10 normovaných strán). Ak potrebujete preklad rýchlejšie, rozdelíme ho medzi viacerých prekladateľov.
Spôsob zverejnenia prekladu – ak má byť preklad zverejnený na webovej stránke, vytlačený na letákoch alebo plagáte a podobne, je nevyhnutné doobjednať aj jeho podrobnú kontrolu ďalším lingvistom, prípadne jeho záverečnú korektúru pred tlačou (zvyčajne vo formáte PDF so zakomponovanou grafikou) alebo jeho záverečnú kontrolu po jeho zakomponovaní na internete.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka titulkov emailom

Email: asap@prelozime.sk

Význam zabezpečenia kvality prekladu pre preklady do angličtiny

V dnešnom globalizovanom svete podniky rozširujú svoje aktivity cez hranice a jazykové bariéry. V dôsledku toho sa preklad stal základným nástrojom na uľahčenie komunikácie medzi rôznymi jazykmi a kultúrami. Preklad z angličtiny do slovenčiny však nie je taký jednoduchý ako použitie prekladača Google. Zabezpečenie kvality prekladu je veľmi dôležité, aby sa zabezpečilo, že správa bude presne odovzdaná a kultúrne vhodná pre cieľovú skupinu. V tomto článku sa budeme zaoberať dôležitosťou zabezpečenia kvality prekladu pri prekladoch z angličtiny do slovenčiny. Budeme diskutovať o možných dôsledkoch nekvalitných prekladov a o výhodách investovania do kvalitných prekladateľských služieb. Takže, či už ste majiteľom firmy expandujúcej na slovenský trh alebo prekladateľom, ktorý sa chce zdokonaliť, čítajte ďalej a dozviete sa viac o význame zabezpečenia kvality prekladov.


Úvod do zabezpečenia kvality prekladu

Preklad je proces prenosu významu slov a fráz z jedného jazyka do druhého. Pri prekladaní do angličtiny zo slovenčiny je dôležité zabezpečiť, aby sa význam správy presne preniesol a aby bola pre cieľovú skupinu kultúrne vhodná. Zabezpečenie kvality prekladu znamená, že preklad bude jasne a zrozumiteľne vyjadrený, s kultúrne vhodnými slovnými spojeniami a gramatikou, ktorá je pre cieľovú skupinu zrozumiteľná. Kvalitne preložená správa môže pomôcť podnikom získať nových zákazníkov a preložené dokumenty pomôžu zvýšiť dôveru zákazníkov a zlepšiť podnikové výsledky. Preklad znamená viac ako len prenos slov z jedného jazyka do druhého. Prekladateľ musí tiež pochopiť kultúrne kontexty a zvyky cieľovej skupiny. Preto je dôležité, aby prekladateľ poznal a pochopil kultúru a jazyk cieľovej skupiny. Zvyšuje to kvalitu prekladu a zabezpečuje, že správa bude kultúrne vhodná.


Prečo je zabezpečenie kvality prekladu dôležité

Kvalitne preložená správa môže pomôcť podnikom získať nových zákazníkov a zlepšiť podnikové výsledky. Na druhej strane, nízko kvalitné preklady môžu viesť k škodám na podnikovom imidži a stratám na trhu. Nízko kvalitné preklady môžu byť nesprávne, nejasné alebo dokonca urážlivé pre cieľovú skupinu. To môže viesť k nedôvere voči podniku a jeho produktom alebo službám. Okrem toho môžu nízko kvalitné preklady viesť k právnym problémom alebo dokonca k nesprávnemu vyjadreniu dôležitých informácií. Preto je dôležité investovať do kvalitných prekladateľských služieb a zabezpečiť, aby preklad bol presný a kultúrne vhodný.


Časté chyby v anglicko-slovenských prekladoch

Pri prekladaní do angličtiny zo slovenčiny sa môžu vyskytnúť rôzne chyby, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu prekladu. Niektoré z najčastejších chýb zahŕňajú:
 • Nezohľadnenie kultúrnych rozdielov medzi anglicky hovoriacimi krajinami a Slovenskom.
 • Použitie nevhodných slovných spojení a fráz, ktoré nemajú zmysel pre cieľovú skupinu.
 • Nedostatočná znalosť odborných termínov, ktoré sa používajú v danom odvetví.
 • Nesprávne preklady slov a fráz, ktoré môžu byť pre cieľovú skupinu nezrozumiteľné alebo dokonca urážlivé.
 • Chybná interpretácia významu správy, ktorá môže viesť k nesprávnemu porozumeniu alebo škodám na podnikovom imidži. • Pochopenie anglického jazyka a kultúry

  Pri prekladaní do angličtiny je dôležité mať znalosti o anglickom jazyku a kultúre. Anglický jazyk má svoje špecifiká, ktoré sa musia zohľadniť pri prekladaní z iného jazyka. Okrem toho je dôležité poznať kultúru a zvyky cieľovej skupiny. Prekladateľ by mal vedieť, aké slovné spojenia a frázy sú v Anglicku bežné a aké sú kultúrne vhodné.


  Nástroje a techniky na zabezpečenie kvality prekladu

  xistuje mnoho nástrojov a techník, ktoré sa používajú na zabezpečenie kvality prekladu. Niektoré z najčastejších nástrojov zahŕňajú:
 • Prekladateľské programy, ktoré pomáhajú prekladať text rýchlo a efektívne.
 • Korektúra prekladu, ktorá zabezpečuje, že preklad je gramaticky správny a jasne vyjadrený.
 • Súhrnné preklady, ktoré pomáhajú zabezpečiť, že správa je zrozumiteľná a jasne vyjadrená.
 • Overovanie prekladu, ktoré zabezpečuje, že preklad je správny a kultúrne vhodný. • Ako merať kvalitu prekladu

  Existuje niekoľko spôsobov, ako merať kvalitu prekladu. Niektoré z najčastejších spôsobov zahŕňajú:
 • Kontrola prekladu, ktorá zabezpečuje, že preklad je správny a kultúrne vhodný.
 • Porovnávanie prekladu s originálnym textom, aby sa zistilo, či sa správa presne preniesla.
 • Sledovanie spätných väzieb od cieľovej skupiny, ktoré pomáhajú zistiť, či je preklad zrozumiteľný a kultúrne vhodný. • Výhody využívania profesionálnych prekladateľských služieb

  Používanie profesionálnych prekladateľských služieb má množstvo výhod. Niektoré z najvýraznejších výhod zahŕňajú:
 • Zabezpečenie kvality prekladu.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti podniku a jeho produktov alebo služieb.
 • Zlepšenie podnikových výsledkov a získanie nových zákazníkov.
 • výšenie produktivity a efektivity v podniku. • Výber správnej prekladateľskej služby

  Pri výbere prekladateľskej služby je dôležité zvážiť niekoľko faktorov. Niektoré z týchto faktorov zahŕňajú:
 • Skúsenosti prekladateľskej služby.
 • Znalosť jazyka a kultúry cieľovej skupiny.
 • Používané technológie a nástroje na zabezpečenie kvality prekladu.
 • Referencie a spätná väzba od predchádzajúcich zákazníkov. • Ako spolupracovať s prekladateľskou agentúrou, aby sa zabezpečila kvalita prekladu?

  Pri práci s prekladateľskou konaceláriou je dôležité mať jasné očakávania a komunikovať s agentúrou otvorene a pravidelne. Niektoré tipy na zabezpečenie kvality prekladu zahŕňajú:
 • Poskytnutie jasného a zrozumiteľného textu na preklad.
 • Komunikácia s prekladateľom a zabezpečenie, že prekladateľ rozumie kultúre a jazyku cieľovej skupiny.
 • Kontrola prekladu a korektúra, aby sa zabezpečilo, že preklad je správny a kultúrne vhodný. • Zhrnutie a záver

  V dnešnom globalizovanom svete je preklad nevyhnutným nástrojom na zjednodušenie komunikácie medzi rôznymi jazykmi a kultúrami. Preto je dôležité zabezpečiť kvalitu prekladu, aby sa zabezpečilo, že správa sa presne prenesie a bude kultúrne vhodná pre cieľovú skupinu. Používanie profesionálnych prekladateľských služieb môže pomôcť zvýšiť dôveryhodnosť podniku a jeho produktov alebo služieb a zlepšiť podnikové výsledky. Pri výbere prekladateľskej služby je dôležité zvážiť skúsenosti služby, jej znalosti jazyka a kultúry cieľovej skupiny a používané technológie na zabezpečenie kvality prekladu. Pri práci s prekladateľskou službou je dôležité mať jasné očakávania a komunikovať so službou otvorene a pravidelne, aby sa zabezpečila kvalita prekladu.


  Preklady pre súčasný internet

  Videoportály a sociálne siete sa v dnešnej dobe musia prispôsobovať trhu. Čoraz viac narastá počet živých, najmä virtuálnych podujatí, akými sú konferencie, prednášky, diskusie, rôzne televízne programy a podobne. Aby sa takýto obsah dokázal priblížiť aj slovenskému divákovi, je potrebné myslieť na titulkovanie, kde je nutný preklad zo slovenčiny do angličtiny. Tieto udalosti sa v reálnom čase prenášajú veľkému publiku na všetkých typoch zariadení a kdekoľvek na svete. Preklad zo slovenčiny do angličtiny je nevyhnutný najmä pre ľudí nehovoriacich anglicky. Preto je v súčasnej dobe preklad v ktorejkoľvek oblasti nevyhnutnosťou. Najmä mladí ľudia sa stretávajú s angličtinou každý deň, a preto je pre nich preklad zo slovenčiny do angličtiny nielen časovo, ale aj technicky nenáročný. Digitálna revolúcia s rastúcou popularitou sociálnych médií a digitálneho marketingu prináša obrovský nárast potreby nielen prekladu zo slovenčiny do angličtiny, ale aj pravidelne aktualizovaného obsahu na viacerých kanáloch. Niektoré webové prehliadače disponujú funkciou automatického prekladu zo slovenčiny do angličtiny, ktorá umožní čitateľovi komfortnejšie čítanie obsahu. Avšak niekedy nie sú tieto preklady dostačujúce. Rovnako tak existujú aj rôzne prekladateľské pluginy, ktoré sa však ukázali ako nepresné. Preto našim klientom poskytujeme osobné preklady zo slovenčiny do angličtiny vo všetkých oblastiach, ako napríklad preklad používateľských návodov, preklad marketingových textov, preklady technických dokumentov a rovnako tak i preklad beletrie. Aj keď sa obsah prekladaných textov zmenil, podstata a preklad zo slovenčiny do angličtiny zostáva naďalej dominantou našich prekladateľských služieb. Kvalitný odborný preklad zo slovenčiny do angličtiny zvládnu naši profesionálni prekladatelia s potrebnými skúsenosťami a vedomosťami takmer okamžite. ASAP-translation poskytuje preklady vo viac ako 100 jazykových kombináciách a preklad zo slovenčiny do angličtiny je piatou najžiadanejšou jazykovou kombináciou. Ak ste niekedy premýšľali nad kvalitnou službou, ktorá by zabezpečila bezchybný preklad zo slovenčiny do angličtiny, naši odborníci vám pomôžu s prekladom, alebo v rámci bezplatnej jazykovej poradne aj so slovenským jazykom.


  Špecifiká prekladov zo slovenčiny

  V ASAP–translation.com predstavujú preklady zo slovenského jazyka jedny z najčastejších využívaných prekladateľských služieb,. Pri prekladaní textov do slovenčiny využívajú ľudia prevažne voľne a zdarma dostupné webové prekladače. Pri preklade napríklad z angličtiny je však dôležité poznať aspoň základný kontext, pretože aj keď je súčasná podoba voľne dostupných prekladačov na vysokej úrovni, stále nedokáže nahradiť profesionálneho prekladateľa. Každý, kto prekladá text napríklad z angličtiny, musí ovládať daný jazyk na profesionálnej úrovni. Takisto musí poznať reálie, históriu a jazykové špecifiká prekladaného jazyka. Najdôležitejším predpokladom je však výborná znalosť slovenčiny. Naši prekladatelia musia okrem perfektnej znalosti angličtiny, alebo iného cudzieho jazyka ovládať navyše všetky pravidlá spisovnej slovenčiny. Dobrý prekladateľ neovláda excelentne len cudzí jazyk, ale najmä svoj materinský. Prekladateľ teda musí mať v malíčku slovenskú gramatiku, štylistiku, frazeologizmy, či správnu interpunkciu. Úlohou našich prekladateľov je napísať preklad tak, aby čitateľ nemal pocit, že číta preklad, kde by sa mohli objaviť krkolomné vety či úplne nelogické slovné spojenia. Prekladateľská kancelária ASAP-translation.com spolupracuje s desiatkami profesionálnych prekladateľov z anglického jazyka. Dokážeme zabezpečiť preklad nielen zrozumiteľný, ale aj štylisticky bezchybný. Okrem toho poskytujeme telefonickú, či e-mailovú jazykovú poradňu, kde vám radi pomôžeme s akýmikoľvek problémami s prekladom. .


  Špecifáká, ktoré sú dôležité pre preklady do angličtiny

  Preklady do cudzieho jazyka, medzi ktoré patria aj preklady do angličtiny sú v súšasnosti jedny z najčastejšie vyhľadávané prekladov. Dôvodom je skutočnosť, že s využitím prekladačov si trúfnu na preklad do rodného jazyka aj ľudia s minimálnou znalosťou cudzieho jazyka. Pre preklade do cudzieho jazyka však už takí odvážni nie sú. Kvalitný preklad do angličtiny obsahuje niekoľko špecifík, ktoré musí profesionálny prekladateľp ovládať. Základom je stopercentná znalosť slovenského jazyka, kedy musí prekladateľ ovládať gramatiku, bezcyhbnu štylizáciu viet, musí doplniť o rovnako dobrú znalosť anglického jazyka. Pri prekladoch napríklad anglickej beletrie musí prekladateľ nielen ovládať anglický jazyk naprofesionálnej úrovni, no takisto musí poznať aj špecifiká autora textu, ktorý prekladá. Musí poznať všetky reálie a podobnosti anglického jazyka tak, aby prekladanému textu úplne rozumel. Jednotlivé jazykové špecifiká, akými sú napríklad anglicko – írske, škótske, americké, kanadské, či austrálske varianty musí analyzovať tak, aby text dával zmysel. Prekladateľ totiž nepracuje so slovami, ale s celým významom slova a vety. Musí teda vedieť, že to isté slovo môže mať v rôznych krajinách, aj napriek rovnakému úradnému jazyku, iný význam. Napríklad zatiaľ čo v Anglicku používajú dlhšiu formu slova colour, v Amerike ho používajú v skrátenej forme – color.