Naša prekladateľská kancelária vám zabezpečí preklad zo slovenčiny do angličtiny pre všetky typy textov. Či potrebujete bežné preklady firemných dokumentov, alebo úradné preklady vysvedčenia, sobášneho listu, alebo iných úradných dokumentov a listín, alebo preklady produktov v e-shope či preklady firemnej video prezentácie radi vám poradíme, aby ste dosiahli získali bezchybný preklad za rozumnú cenu.


V súčasnoti nájdete takmer v každej firme či domásnosti osobu, ktorá dokáže z apomoci prekladača preložiť text z angličtiny do slovenčiny. Avšak do cudzieho jazyka teda na preklad zo slovenčiny do angličtiny si už trúfne oveľa menej ľudí. Z tohto dôvodu patrí táto jazyková služba medzi klientami najžiadanejšie. Prekladateľská kancelária ASAP-translation.com spolupracuje s niekoľkými rodenými anglicky hovoriacimi prekladateľmi a vieme teda zabezpečiť preklad nielen zrozumiteľný, ale aj štýlisticky bezchybný.


Kontaktný formulár

*Povinné pole
Účel prekladu – cieľová skupina, pre ktorú je preklad určený (podľa toho je možné zvoliť jeho úroveň formálnosti a odbornosti).
Dodací termín – dokedy maximálne potrebujete hotový preklad. Bežná norma na dennú kapacitu prekladateľa je 2500 slov (10 normovaných strán). Ak potrebujete preklad rýchlejšie, rozdelíme ho medzi viacerých prekladateľov.
Spôsob zverejnenia prekladu – ak má byť preklad zverejnený na webovej stránke, vytlačený na letákoch alebo plagáte a podobne, je nevyhnutné doobjednať aj jeho podrobnú kontrolu ďalším lingvistom, prípadne jeho záverečnú korektúru pred tlačou (zvyčajne vo formáte PDF so zakomponovanou grafikou) alebo jeho záverečnú kontrolu po jeho zakomponovaní na internete.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka titulkov emailom

Email: asap@prelozime.sk

Preklady pre súčasný internet

Videoportály a sociálne siete sa v dnešnej dobe musia prispôsobovať trhu. Čoraz viac narastá počet živých, najmä virtuálnych podujatí, akými sú konferencie, prednášky, diskusie, rôzne televízne programy a podobne. Aby sa takýto obsah dokázal priblížiť aj slovenskému divákovi, je potrebné myslieť na titulkovanie, kde je nutný preklad zo slovenčiny do angličtiny. Tieto udalosti sa v reálnom čase prenášajú veľkému publiku na všetkých typoch zariadení a kdekoľvek na svete. Preklad zo slovenčiny do angličtiny je nevyhnutný najmä pre ľudí nehovoriacich anglicky. Preto je v súčasnej dobe preklad v ktorejkoľvek oblasti nevyhnutnosťou. Najmä mladí ľudia sa stretávajú s angličtinou každý deň, a preto je pre nich preklad zo slovenčiny do angličtiny nielen časovo, ale aj technicky nenáročný. Digitálna revolúcia s rastúcou popularitou sociálnych médií a digitálneho marketingu prináša obrovský nárast potreby nielen prekladu zo slovenčiny do angličtiny, ale aj pravidelne aktualizovaného obsahu na viacerých kanáloch. Niektoré webové prehliadače disponujú funkciou automatického prekladu zo slovenčiny do angličtiny, ktorá umožní čitateľovi komfortnejšie čítanie obsahu. Avšak niekedy nie sú tieto preklady dostačujúce. Rovnako tak existujú aj rôzne prekladateľské pluginy, ktoré sa však ukázali ako nepresné. Preto našim klientom poskytujeme osobné preklady zo slovenčiny do angličtiny vo všetkých oblastiach, ako napríklad preklad používateľských návodov, preklad marketingových textov, preklady technických dokumentov a rovnako tak i preklad beletrie. Aj keď sa obsah prekladaných textov zmenil, podstata a preklad zo slovenčiny do angličtiny zostáva naďalej dominantou našich prekladateľských služieb. Kvalitný odborný preklad zo slovenčiny do angličtiny zvládnu naši profesionálni prekladatelia s potrebnými skúsenosťami a vedomosťami takmer okamžite. ASAP-translation poskytuje preklady vo viac ako 100 jazykových kombináciách a preklad zo slovenčiny do angličtiny je piatou najžiadanejšou jazykovou kombináciou. Ak ste niekedy premýšľali nad kvalitnou službou, ktorá by zabezpečila bezchybný preklad zo slovenčiny do angličtiny, naši odborníci vám pomôžu s prekladom, alebo v rámci bezplatnej jazykovej poradne aj so slovenským jazykom.


Špecifiká prekladov zo slovenčiny

V ASAP–translation.com predstavujú preklady zo slovenského jazyka jedny z najčastejších využívaných prekladateľských služieb,. Pri prekladaní textov do slovenčiny využívajú ľudia prevažne voľne a zdarma dostupné webové prekladače. Pri preklade napríklad z angličtiny je však dôležité poznať aspoň základný kontext, pretože aj keď je súčasná podoba voľne dostupných prekladačov na vysokej úrovni, stále nedokáže nahradiť profesionálneho prekladateľa. Každý, kto prekladá text napríklad z angličtiny, musí ovládať daný jazyk na profesionálnej úrovni. Takisto musí poznať reálie, históriu a jazykové špecifiká prekladaného jazyka. Najdôležitejším predpokladom je však výborná znalosť slovenčiny. Naši prekladatelia musia okrem perfektnej znalosti angličtiny, alebo iného cudzieho jazyka ovládať navyše všetky pravidlá spisovnej slovenčiny. Dobrý prekladateľ neovláda excelentne len cudzí jazyk, ale najmä svoj materinský. Prekladateľ teda musí mať v malíčku slovenskú gramatiku, štylistiku, frazeologizmy, či správnu interpunkciu. Úlohou našich prekladateľov je napísať preklad tak, aby čitateľ nemal pocit, že číta preklad, kde by sa mohli objaviť krkolomné vety či úplne nelogické slovné spojenia. Prekladateľská kancelária ASAP-translation.com spolupracuje s desiatkami profesionálnych prekladateľov z anglického jazyka. Dokážeme zabezpečiť preklad nielen zrozumiteľný, ale aj štylisticky bezchybný. Okrem toho poskytujeme telefonickú, či e-mailovú jazykovú poradňu, kde vám radi pomôžeme s akýmikoľvek problémami s prekladom. .


Špecifáká prekladov do angličtiny

Preklady do cudzieho jazyka, medzi ktoré patrí aj preklad do angličtiny sú v súšasnosti jedny z najčastejšie vyhľadávané prekladov. Dôvodom je skutočnosť, že s využitím prekladačov si trúfnu na preklad do rodného jazyka aj ľudia s minimálnou znalosťou cudzieho jazyka. Pre preklade do cudzieho jazyka však už takí odvážni nie sú. Kvalitný preklad do angličtiny obsahuje niekoľko špecifík, ktoré musí profesionálny prekladateľp ovládať. Základom je stopercentná znalosť slovenského jazyka, kedy musí prekladateľ ovládať gramatiku, bezcyhbnu štylizáciu viet, musí doplniť o rovnako dobrú znalosť anglického jazyka. Pri prekladoch napríklad anglickej beletrie musí prekladateľ nielen ovládať anglický jazyk naprofesionálnej úrovni, no takisto musí poznať aj špecifiká autora textu, ktorý prekladá. Musí poznať všetky reálie a podobnosti anglického jazyka tak, aby prekladanému textu úplne rozumel. Jednotlivé jazykové špecifiká, akými sú napríklad anglicko – írske, škótske, americké, kanadské, či austrálske varianty musí analyzovať tak, aby text dával zmysel. Prekladateľ totiž nepracuje so slovami, ale s celým významom slova a vety. Musí teda vedieť, že to isté slovo môže mať v rôznych krajinách, aj napriek rovnakému úradnému jazyku, iný význam. Napríklad zatiaľ čo v Anglicku používajú dlhšiu formu slova colour, v Amerike ho používajú v skrátenej forme – color.