Preklad spravodajského portálu | ASAP

O projekte prekladu spravodajského portálu do 8 jazykov


Služby: Preklad spravodajského portálu Localization.NEWS do 8 jazykov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Localization.NEWS je spravodajský portál zameraný na informácie na prekladateľskom a lokalizačnom trhu. Agreguje informácie viacerých prekladateľských agentúr či prekladateľských kancelárií a zabezpečuje tak vyvážené spravodajstvo pre zákazníkov prekladateľských služieb ale aj pre širšiu odbornú verejnosť. Portál Localization.NEWS je momentálne preložený do angličtiny, slovenčiny, češtiny, taliančiny, španielčiny, francúzštiny a dánčiny a bude postupne preložený do všetkých jazykov Európskej únie a umožní tak skutočne multiligválnu komunikáciu. Zároveň je príkladom dynamického riadenia kvality v preklade, ktorý je podľa nášho presvedčenia najlepším riešením pre e-komerciu, ale aj pre viaceré odvetvia, ktoré si vďaka globalizácii vyžadujú zvýšené náklady na prekladateľské a lokalizačné služby. Základným princípom dynamického riadenia kvality prekladu je diferencovaný prístup k rôznym typom textov. Po dôkladnej analýze originálneho textu zákazníkovi odporučíme, ktoré texty by sa dali prekladať cez automatizovaný strojový preklad, čo usporí čas a finančné náklad, ktoré texty je možné prekladať tzv. posteditáciou strojového prekladu profesionálnym prekladateľom, ktoré texty je lepšie prekladať cez profesionálneho prekladateľa a kedy je nevyhnutné využiť preklad podľa normy ISO17100, teda preklad profesionálnym prekladateľom s následnou hĺbkovou korektúrou. Takýmto spôsobom zaručíme zákazníkovi najefektívnejší preklad za čo najkratší čas a najvýhodnejšiu cenu.

ASAP-translation.com
Sme prekladateľská a lokalizačná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou už viac ako 16 rokov. Náš prístup je založený na úprave textu pre cieľové publikum zohľadnením špecifických jazykových aspektov. Naším cieľom je, aby boli vaše texty jazykovo a obsahovo správne a zrozumiteľné. Každý rok realizujeme viac ako 10 000 prekladateľských projektov v 100 jazykových kombináciách pre 350 aktívnych klientov z celého sveta. Radi budeme spolupracovať aj s vami!