ASAP-translation.com - preklad produktových štítkov

O projekte


Služby: preklad s internou kontrolou
Počet jazykov: 36
Druh textu: výrobný štítok pre kotol
Dodacia lehota: 7 dní
Rozsah: 3 096 slov
Tím: 1 projektový manažér, 36 prekladateľov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Preklad produktového štítku, ktorý sa s textom v konkrétnom jazyku nalepí na každý vyrobený a vyvezený kotol.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
Prekladateľskú úlohu sme pridelili našim osvedčeným dodávateľom, rodeným hovoriacim z krajín cieľových jazykov. Využili sme existujúce prekladové pamäte a glosáre, aby sme zachovali konzistenciu. Na záver sme skontrolovali úplnosť a začlenili sme všetky preklady do finálneho súboru.

CIEĽOVÉ JAZYKY
Arménčina, chorvátčina, macedónčina, ruština, rumunčina, čeština, uzbečtina, nórčina, švédčina, dánčina, azerbajdžančina, lotyština, albánčina, turkménčina, gruzínčina, maďarčina, estónčina, portugalčina, srbčina, francúzština, čínština, holandčina, poľština, ukrajinčina, slovenčina, turečtina, nemčina, litovčina, španielčina, kazaština, bulharčina, hebrejčina, slovinčina, fínčina, arabčina, taliančina.

ZÁKAZNÍK
Sú hlavným slovenským výrobcom vykurovacích kotlov vyvážajúcim do viac ako 30 krajín.

ASAP-translation.com
ASAP-translation.com je prekladateľská/lokalizačná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou už viac ako 16 rokov. Náš prístup je založený na úprave textu pre cieľové publikum zohľadnením špecifických jazykových aspektov. Naším cieľom je, aby boli vaše texty jazykovo aj obsahovo správne a zrozumiteľné. Každý rok realizujeme viac ako 10 000 prekladateľských projektov v 100 jazykových kombináciách pre 350 aktívnych klientov z celého sveta. Radi budeme spolupracovať aj s vami!