Lokalizácia online videokurzu | ASAP

O projekte


Služby: prepis nahrávky, preklad, tvorba titulkov, anglická nahrávka
Počet jazykov: 1
Druh textu: fotografický videokurz
Dodacia lehota: 19 dní
Rozsah: 61 250 slov
Tím: 1 projektový manažér, 2 prekladatelia, 1 editor, 1 korektor

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Pre inštruktážne video boli vyrobené titulky a anglická nahrávka (voiceover).

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
Aby sa dodržal konečný termín, úloha titulkov bola rozdelená medzi dvoch prekladateľov - osvedčených vysokokvalitných lingvistov. Pomocou aplikácie pre titulkovanie preložili texty do angličtiny a načasovali ich. Pri prepise sme im pomohli automatizovaným prepisom pomocou aplikácie prevodu reči na text. Titulky boli dôkladne skontrolované rodeným Britom - pravopis, gramatika, štýl, terminológia a presnosť. Zrevidované titulky boli prekladateľmi znova skontrolované, aby sa predišlo nesprávnemu výkladu, pravopisným chybám a chybnému načasovaniu. Titulky boli skontrolované a graficky nastavené tak, aby vyhovovali najlepšiemu konkrétnemu pozadiu videa. Pomocou automatizovanej aplikácie prevod textu na reč sme vytvorili hlasovú nahrávku, ktorá je pre cieľové publikum presvedčivejšia ako samotné titulky. Konečný hlasový výstup obsahoval pôvodný zvuk na pozadí.

ZDROJOVÝ JAZYK
Čeština

CIEĽOVÝ JAZYK
Angličtina

ZÁKAZNÍK
Je úspešný český fotograf, ktorý okrem hlavnej činnosti poskytuje školenia, na ktorých prezentuje osvedčené umelecké aj technické postupy pre fotografovanie v divočine pomocou fotoaparátu Olympus.

ASAP-translation.com
Sme prekladateľská a lokalizačná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou už viac ako 16 rokov. Náš prístup je založený na úprave textu pre cieľové publikum zohľadnením špecifických jazykových aspektov. Naším cieľom je, aby boli vaše texty jazykovo a obsahovo správne a zrozumiteľné. Každý rok realizujeme viac ako 10 000 prekladateľských projektov v 100 jazykových kombináciách pre 350 aktívnych klientov z celého sveta. Radi budeme spolupracovať aj s vami!