Ide o služby simultánneho tlmočenia, ktoré sa využívaju najčastejšie na konferenciách, alebo iných zväčša väčších podujatiach a tlmočník je v odhlučnenej kabínke. Preto sa tomuto typu tlmočenia často hovorí aj kabínkové tlmočenie. Simultánne tlmočenie vo svojom štandardnom formáte vyžaduje kvôli mimoriadne vysokej náročnosti a veľkému kognitívnemu zaťaženiu prácu dvoch tlmočníkov, ktorí sa pri tlmočení striedajú. Nevyhnutné je technické vybavenie, ktoré zabezpečujú špecializované firmy. Skladá sa zo samotnej kabíny (neraz prenosnej), dvoch tlmočníckych konzol, užívateľských staničiek, zvukovej aparatúry a vysielača.

Simultánne (kabínkové) tlmočenie

Tlmočenie, ktoré prebieha súčasne s vystúpením rečníka. Tlmočník v kabínke počúva vystúpenie rečníka v slúchadlách a tlmočí ho do mikrofónu takmer simultánne.

Dopyt simultánneho tlmočenia

*Povinné pole
Na to aby sme vám vedeli pripraviť ponuku na simultánne tlmočenie potrebujeme vedieť nasledujúce informácie: jazyky tlmočenia, počet zúčastnených, dĺžka tlmočenia, či je potrebné zabezpečiť tlmočnícku techniku, miesto tlmočenia. Štandardné simultánne tlmočenie je mimoriadne náročné ako po stránke vedomostnej tak aj stránke zručností a skúseností a vyžaduje si preto dvoch tlmočníkov, ktorí sa pri tlmočení striedajú. Nevyhnutné je technické vybavenie, ktoré zabezpečujú vieme zabezpečiť cez externé špecializované firmy. Tlmočnícke vybavenie pre simultánne tlmočenie sa skladá z tlmočníckej kabíny (stacionárnej alebo prenosnej), tzv. tlmočníckych konzol, užívateľských staničiek, zvukovej aparatúry a vysielača.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka tlmočenia emailom

Email: asap@prelozime.sk