Vzdelávací seminár organizovaný spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a Katedrou translatológie FF UKF

V sobotu 10. júna sa v priestoroch počítačovej učebne Katedry translatológie FF UKF uskutočnil vzdelávací seminár organizovaný v spoločne spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a Katedrou translatológie FF UKF. Seminár bol zameraný na štylistické usmernenie (style guide) využívané pri prekladoch technických textov ako aj na konkrétne situácie pri prekladaní pomocou nástrojov Memsource a SDL Trados Studio a využívanie automatizovanej kontroly kvality v týchto nástrojoch. Samostatne bola preberaná aj téma významu tímovej práce na prekladateľských projektoch. Seminár je reálnym príkladom spolupráce akademickej obce s praxou, nakoľko veríme, že podobná spolupráca je prínosná pre obe strany a v konečnom dôsledku prispeje k podpore profesionálneho prístupu v prekladateľstve

Príspevok Jakuba Absolona na konferencii MR@Work v Bruseli

Aktívne sme sa zúčastnili konferencie MT@Work organizovanej Európskou komisiou. Jakub Absolon vystúpil s príspevkom o vyučovaní post-editácie strojového prekladu (reprezentoval Katedru translatológie UKF v Nitre). prednášky nájdete na adrese https://scic.ec.europa.eu/streaming/machine-translation

50 000 prekladateľských projektov!!!

Dnes sme dosiahli krásne jubileum. Pre našich klientov sme už zrealizovali 50 000prekladateľských projektov!

A takto vyzeral projekt číslo 50 000 v našej databáze (číslo 15 znamená rok 2015).

Cena spoločnosti ASAP-translation.com

Odovzdávanie cien víťazom 1. ročníka súťaže „Cena spoločnosti ASAP-translation.com“ za najlepšiu záverečnú prácu v odbore preklad a tlmočenie.

Protranslator´s Day 2014

Úspešne sme zrealizovali tretí ročník podujatia pre prekladateľov ProTranslator´s Day.

Protranslator´s Day 2013

Zrealizovali sme druhý ročník podujatia pre prekladateľov ProTranslator´s Day.

Protranslator´s Day 2012

Zrealizovali sme prvý ročník podujatia pre prekladateľov Protranslator´s Day.

ASAP-translation.com v časopise Forbes!

Vo februárovom vydaní slovenskej verzie časopisu Forbes sa objavil článok o podnikateľskom príbehu manažérky spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Kataríny Absolonovej.

ProTranslator.eu

Spustenie portálu pre prekladateľov a ľudí z prekladateľského priemyslu http://www.protranslator.eu/.

Ambasádorka podnikateliek Slovenska pre Nitriansky kraj – Katarína ABSOLONOVÁ

Katarína Absolonová získala titul „ambasádorka podnikateliek Slovenska“ v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku pod hlavičkou Európskej komisie.Úlohou ambasádoriek je propagovať podnikanie žien, motivovať a inšpirovať všetky z vás, ktoré uvažujete o tom, že si založíte vlastný podnik, rady by ste sa stali nezávislými a samostatnými, či prehodnocujete svoje doterajšie profesijné smerovanie.

ASAP-translation.com v časopise eTrend!"

eTrend

CEO spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Jakub Absolon sa vyjadril na tému EU štandardy pre prekladateľské služby v článku "Prekladateľský biznis preverí kvalita"

Založenie Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska

ASAP-translation.com ,s.r.o. inicioval založenie stavovskej asociácie a bol jednou zo zakladajúcich spoločností Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska - ATCSK. Asociácia je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. ATCSK je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností.

7. ročník súťaže VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA SR 2006

Víťazky 7. ročníka súťaže Vynikajúca podnikateľka Slovenska, ktorú usporiadala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Top Centrum Podnikateliek, boli verejnosti predstavené 9.11.2006 v hoteli Radisson SAS Carlton hotel v Bratislave počas slávnostného galavečera. V kategórii Začínajúca podnikateľka získala druhé miesto konateľka spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Mgr. Katarína ABSOLONOVÁ.