Bezpečné preklady

opatrenia proti korona vírusu COVID-19

16. marca sme dokončili opatrenia súvisiace s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19. Napriek prázdnym kanceláriám ako v Bratislava tak aj v Nitre prekladateľské služby poskytujeme v plnom rozsahu aj naďalej.

Prednáška na univerzite v Buenos Aires

prednáška na univerzite v Buenos Aires

4. februára 2020 Jakub Absolon prednášal na Katedre translatológie Universidad de Buenos Aires v hlavnom meste Argentíny na tému Prekladateľ v prosrtedí priemyslu 4.0. Na prednáške sa okrem študentov zúčastnila aj vedúca katedry pani Beatriz Rodriguez a úradný prekladateľ Damián Santili, ktorý na UBA vyučuje aj počítačom podporovaný preklad.

Zúčastnili sme sa vyhodnotenie súťaže „Mladý prekladateľ“

preklad

Jakub Absolon (ASAP-translation.com) sa dnes ako zástupca Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení prekladateľskej súťaže stredných škôl Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja „Mladý prekladateľ“, organizovanej Katedrou translatológie UKF v Nitre. Súťaže sa zúčastnilo 43 škôl a spolu zaslali do súťaže 400 prekladov. Súťažilo sa v preklade z francúzštiny, španielčiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny do slovenského jazyka. ATCSK sponzorsky podporilo túto aktivitu, ktorá rozširuje povedomie o prekladateľstve vo verejnosti a veríme, že priláka na štúdium prekladateľstva mnohých kvalitných a hlavne zanietených študentov. Na fotografii s veľvyslankyňou Írskej republiky na Slovensku H. Ó Riain a organizátorkami súťaže K. Welnitzovou (vľavo) a D. Munkovou (vpravo).

Jakub Absolon prednášal na 15. konferencii Slovenskej terminologickej siete.

preklad

Na 15. konferencii Slovenskej terminologickej siete prezentoval J. Absolon svoju prednášku na tému Prekladateľ v ére priemyslu 4.0 (Human Translator 4.0). Podujatie Slovenskej terminologickej siete sa tento rok venovalo otázke, či a ako dosiahnuť kvalitu pri čoraz väčšom objeme strán na preklad. Aké sú nástroje na zabezpečenie kvality? Pomôže nám s kvantitou strojový preklad?

Prednáška na podujatí SSPOL „Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie“

preklad

V sobotu sme sa aktívne zúčastnili podujatia „Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie“. Podujatie organizovala Spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. Kolega Jakub Absolon predniesol svoj príspevok „Human Translator 4.0“ o nových výzvach pre profesionálnych prekladateľov v súvislosti so stále sa zlepšujúcou kvalitou strojového prekladu.

ASAP-translation.com na Ekofestivale

preklad

Pozrite si video z Ekofestivalu:https://tvnitricka.sk/ekofestival/?fbclid=IwAR3p48M-xu74CZNxUbITPNZBq71gnc2ilKCQUDqqovuxtc-SidFbJoe0uAg

Nová kniha v ponuke

preklad

Už ste videli našu publikáciu Human Translator 4.0 ? Ide o príručku od Jakuba Absolona,ako spolupracovať s robotmi.

ASAP-translation.com na lingvamarkete

preklad

Dnes sme sa zúčastnili podujatia Linguamarket, organizovanom Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov translatológie.

ASAP.-translation.com na festivale Vysoké hory Nitra

preklad

Sme radi, že sa aj tento rok môžeme zúčastniť Festivalu Vysoké hory Nitra, ktorý sa uskutoční 17.11.2018 na Mestskom úrade v Nitra od 9:00 hod. Vstup zdarma. Tlmočiť budeme prezentáciu horolezca Krzysztofa Wielickeho.

ASAP-translation.com na MCE

preklad

V Budapešti Jakub prednášal na konferencii MEET CENTRAL EUROPE.Sme hrdí, že sme sa mohli o naše dlhoročné skúsenosti podeliť s tak skvelým publikom.

Projekt Greentranslators.org v rádiu

preklad

Hovorili sme o našom projekte Greentranslators v relácii Lumenáda- Srdce Európy. Ďakujeme, že môžeme myšlienky Greentranslators šíriť ďalej!

Napísali o našom projekte Greentranslators

preklad

Teší nás, že aj dobrovoľnícka práca zaujme. Prečítajte si na: https://www.aktuality.sk/clanok/628137/dobrovolnici-chcu-prirode-pomoct-prekladmi-dufaju-ze-ich-bude-viac/?fbclid=IwAR1K8qaDTn3yfx7-UPwnNb5owz2WHwlkViyfyodohcerszAa9V8xGxf0Owo

Translating Europe v Nitre

preklad

Zúčastnili sme sa s prednáškou Jakuba Absolonova na konferencii v Nitre: Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy.

Jakub Absolon úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu

preklad

V tíme ASAP-translation.com máme ďalší významný úspech. Jakub Absolon úspešne obhájil svoju náročnú dizertačnú prácu, na ktorej od roku 2017 intenzívne pracoval pod vedením Dáši Munkovej, PhD. Spoločne sa venovali aktuálnej a zložitej téme Strojový preklad a posteditovanie. Jakub bol v minulosti dvakrát zvolený za prezidenta Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska, čo len potvrdzuje jeho dlhoročné skúsenosti v danej oblasti. Veríme, že aj tento úspech je ďalším významným krokom pre translatológiu. Gratulujeme, Jakub!

15 rokov ASAP-translation.com

preklad

15 rokov ASAP-translation prinieslo: zastúpenie v Nitre, Bratislave a v Prahe, viac ako 9000 projektov ročne a 100 jazykových kombinácii ročne

Aj tento rok sme prednášali pre študentov v Prahe

preklad

Jakub Absolon vystúpil s prezentáciou v Ústave translatológie Filozofickej fakulty, Univerzita Karlova v Prahe.V rámci predmetu „CAT Tools, Machine Translation and Post-Editing MT Output“, sa venoval zhrnutiu aktuálneho vývoja v oblasti posteditácie strojového prekladu a praktickými ukážkami súvisiacich postupov.

Jakub Absolon v rádiu Modus

preklad

Jakub Absolon hosťoval v Relácii ENVIRO v rádiu Modus. Propagoval projekt www.GREENTRANSLATORS.org - preklady pre ekologické neziskové organizácie a projekty.

Zasadnutie predstaviteľov prekladateľského odvetvia na Slovensku

preklad

Zúčastnili sme sa zasadnutia predstaviteľov prekladateľského odvetvia na Slovensku. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia 5 agentúr 5 vysokých škôl a zástupcovia ATCSK a SSPOL. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujeme organizátorom.

The Slovak Matchmaking Fair

preklad

Zúčastnili sme sa "The Slovak Matchmaking Fair" v Košiciach (na fotografii Katka Absolonová).

European Master in Translation v Dubline

preklad

Jakub Absolon sa zúčastnil zasadnutia European Master in Translation v Dubline. Na fotografii s vedúcou katedry translatológie UKF v Nitre E. Perez.

Vzdelávací seminár organizovaný spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a Katedrou translatológie FF UKF

preklad

V sobotu 10. júna sa v priestoroch počítačovej učebne Katedry translatológie FF UKF uskutočnil vzdelávací seminár organizovaný v spoločne spoločnosťou ASAP-translation.com, s.r.o. a Katedrou translatológie FF UKF. Seminár bol zameraný na štylistické usmernenie (style guide) využívané pri prekladoch technických textov ako aj na konkrétne situácie pri prekladaní pomocou nástrojov Memsource a SDL Trados Studio a využívanie automatizovanej kontroly kvality v týchto nástrojoch. Samostatne bola preberaná aj téma významu tímovej práce na prekladateľských projektoch. Seminár je reálnym príkladom spolupráce akademickej obce s praxou, nakoľko veríme, že podobná spolupráca je prínosná pre obe strany a v konečnom dôsledku prispeje k podpore profesionálneho prístupu v prekladateľstve

Zasadnutie Spoločnosti pre automatizáciu prekladu TAUS

preklad

Vo Viedni sme sa zúčastnili okrúhleho stola Spoločnosti pre automatizáciu prekladu TAUS. Skutočne výborné, inšpiratívne stretnutie ľudí, ktorí sa snažia vidieť dopredu v prekladateľstve. Snáď sa nám nové nápady podarí vniesť do každodennej práce v prospech zákazníkov, prekladateľov ako aj našej spoločnosti.

Príspevok Jakuba Absolona na konferencii MR@Work v Bruseli

preklad

Aktívne sme sa zúčastnili konferencie MT@Work organizovanej Európskou komisiou. Jakub Absolon vystúpil s príspevkom o vyučovaní post-editácie strojového prekladu (reprezentoval Katedru translatológie UKF v Nitre). prednášky nájdete na adrese https://scic.ec.europa.eu/streaming/machine-translation

50 000 prekladateľských projektov!!!

preklad

Dnes sme dosiahli krásne jubileum. Pre našich klientov sme už zrealizovali 50 000 prekladateľských projektov!

preklad

A takto vyzeral projekt číslo 50 000 v našej databáze (číslo 15 znamená rok 2015).

Cena spoločnosti ASAP-translation.com

Odovzdávanie cien víťazom 1. ročníka súťaže „Cena spoločnosti ASAP-translation.com“ za najlepšiu záverečnú prácu v odbore preklad a tlmočenie.

preklad

Protranslator´s Day 2014

Úspešne sme zrealizovali tretí ročník podujatia pre prekladateľov ProTranslator´s Day.

Protranslator´s Day 2013

Zrealizovali sme druhý ročník podujatia pre prekladateľov ProTranslator´s Day.

Protranslator´s Day 2012

Zrealizovali sme prvý ročník podujatia pre prekladateľov Protranslator´s Day.

ASAP-translation.com v časopise Forbes!

preklad

Vo februárovom vydaní slovenskej verzie časopisu Forbes sa objavil článok o podnikateľskom príbehu manažérky spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Kataríny Absolonovej.

ProTranslator.eu

Spustenie portálu pre prekladateľov a ľudí z prekladateľského priemyslu http://www.protranslator.eu/.

Ambasádorka podnikateliek Slovenska pre Nitriansky kraj – Katarína ABSOLONOVÁ

preklad

Katarína Absolonová získala titul „ambasádorka podnikateliek Slovenska“ v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku pod hlavičkou Európskej komisie.Úlohou ambasádoriek je propagovať podnikanie žien, motivovať a inšpirovať všetky z vás, ktoré uvažujete o tom, že si založíte vlastný podnik, rady by ste sa stali nezávislými a samostatnými, či prehodnocujete svoje doterajšie profesijné smerovanie.

ASAP-translation.com v časopise eTrend!"

eTrend

CEO spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Jakub Absolon sa vyjadril na tému EU štandardy pre prekladateľské služby v článku "Prekladateľský biznis preverí kvalita"

Založenie Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska

preklad

ASAP-translation.com ,s.r.o. inicioval založenie stavovskej asociácie a bol jednou zo zakladajúcich spoločností Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska - ATCSK. Asociácia je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. ATCSK je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností.

7. ročník súťaže VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA SR 2006

preklad

Víťazky 7. ročníka súťaže Vynikajúca podnikateľka Slovenska, ktorú usporiadala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Top Centrum Podnikateliek, boli verejnosti predstavené 9.11.2006 v hoteli Radisson SAS Carlton hotel v Bratislave počas slávnostného galavečera. V kategórii Začínajúca podnikateľka získala druhé miesto konateľka spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o. Mgr. Katarína ABSOLONOVÁ.