Cena od
1 €/ NS
 • Automatický preklad
 • Strojový preklad
 • Dopreklad
Cena od
12 €/ NS
 • Preklad skúseným prekladateľom
 • Základná kontrola
 • Hĺbková kontrola
Cena od
20 €/ strana
 • Preklad úradným prekladateľom
 • Základná kontrola
 • Zviazanie prekladu
Cena od
12 €/ NS
 • Preklad textov
 • Adaptácia pre danú kultúru
 • Testovanie produktu

Ako sa od seba líšia jednotlivé typy prekladov?

Sú to prekladynaj rozmanitejšieho druhu a určenia od prekladov návodov, marketingových materiálov, obchodnej korešpondencie, preklady webových stránok, lekárskych správ, rešeršov vedeckcýh prác či preklady odborných publikácií. Vyhotovujú ich prekladatelia s odborným vzdelaním a askúsenosťami v súlade s normou STN15038 o prekladateľských službách.
Slúži ako preklad pre štátne orgány a inštitúcie (napr. preklad vysvedčenia, rodného či sobášneho listu a pod.). Preklad podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý bol vypracovaný prekladateľom vymenovaným ministrom spravodlivosti a zapísaným v zozname prekladateľov na príslušnom okresnom súde.
Hybridný preklad je kombinácia špecializovaného strojového prekladu a bežného ľudského prekladu. Vďaka tejto technológii dokážeme dosiahnuť bezchybnú kvalitu a zároveňa aj najnižšiu možnú cenukde dokážete ušetriť na prekladateľských službách až do 80 % z ceny bežného prekladu. Ak vás táto informácia zaujala, ale potrebujete podrobnejšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Slovník súčasného slovenského jazyka rozumie pod pojmom lokalizácia prispôsobenie výrobku alebo diela konkrétnemu národnému prostrediu. Ide teda o kultúrnu a jazyková adaptáciu. Lokalizovať preto môžeme marketingovú kampaň, rovnako ako softvér , ktorý je súčasťou hardvérových produktov, ako napr. tlačiarní, mobilných telefónov, digitálnych fotoaparátov a pod.. Najčastejšie sa v praxi pod pojmom lokalizácia chápe preklad softvéru s jeho následným prispôsobením pre daný trh a kultúru.

ASAP-translation.com, s.r.o.

Náš tím profesionálov už viac ako 12 rokov zabezpečuje prekladateľské slžby pre niekoľko stoviek aktívnych klientov. Vďaka využitiu najnovších postupov a investíciám do softvérových nástrojov vieme zabezpečiť špičkovú kvalitu za bezkonkurenčné ceny.

Pozri celé video