Tvorba a preklad titulkov

Tvorba titulkov k audiovizuálnym dielam, firemným videoprezentáciám, dokumentárnym filmom. Ak nemáte k dispozícii skript hovoreného slova, zabezpečíme pre vás aj prepis zo zvukovej nahrávky.

Dopyt titulkovania

*Povinné pole
Čas na spracovanie: Tvorba titulkov nie je len ich preklad. Titulky a ich vnímanie majú svoje špecifiká. Aby boli čitateľné a aby sa divák mohol dobre sústrediť na film, nesmú presahovať určitú dĺžku, nesmú sa striedať príliš rýchlo, musia byť správne načasované a podobne. To si niekedy vyžaduje napr. zostručnenie prekladu. Tvorba titulkov preto zaberie oveľa viac času ako ich preklad.
Predloha: V ideálnom prípade zákazník poskytne predlohu vo forme titulkov v origináli či v inom jazyku, z ktorých sa následne uskutoční ich preklad. Ak takáto predloha nie je k dispozícii, zabezpečíme pre vás prepis zo zvukovej nahrávky. Správne načasovanie titulkov si opäť vyžaduje čas.
Formát: Preložené titulky najčastejšie dodávame vo formáte SRT, ale vieme ich aj vložiť priamo do videa. Správne načasovanie titulkov si opäť vyžaduje čas.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka titulkov emailom

Email: asap@prelozime.sk