Slovník pojmov | ASAP
Je to preklad najrozmanitejšieho druhu a určenia od prekladu marketingových materiálov, obchodnej korešpondencie, rešerší vedeckých prác či preklad odborných publikácií. Vyhotovujú ho prekladatelia s odborným vzdelaním a skúsenosťami.
CAT nástroje sú...
Cieľový text je ...
Globalizácia je ...
Glosár je ...
Internacionalizácia je ...
Kontrola kvality (Quality Assurance) je ...
Konzekutívne tlmočenie je ...
Lokalizácia je ...
Normovaná strana je ...
Počítačom podporovaný preklad je ...
Posteditácia strojového prekladu je ...
Preklad je ...
Prekladateľ je ...
Prekladateľská agentúra je ...
Tlmočenie je na rozdiel od prekladu...
Internacionalizácia – Kontrola kvality QA – Konzekutívne tlmočenie – Lokalizácia – Normovaná strana – Počítačom podporovaný preklad – Posteditácia strojového prekladu – Preklad – Prekladateľ – Prekladateľská agentúra – Prekladateľská norma ISO17100 – Prepis zvukovej nahrávky – Samostatný prekladateľ – Simultánne tlmočenie – Slovník – Strojový preklad – Šušotáž - Terminológia – Terminologická databáza – Titulkovanie – Tlmočenie – Trados – Translát – Translatológia – Úradný preklad –