Zabezpečíme
 • Lokalizácia softvéru a webu
 • Hĺbková korektúra
 • Kontrola pred zverejnením
Zabezpečíme
 • Prepis zvukovej nahrávky
 • Správne načasovanie titulkov
 • Dvojitá kontrola textu
Zabezpečíme
 • Prepis slovenských nahrávok
 • Prepis cudzojazyčných nahrávok
 • Dvojitá kontrola textu
Zabezpečíme
 • Zvukový herec
 • Postprodukcia
 • Prenájom nahrávacieho štúdia
Zabezpečíme
 • Prepis textu
 • preklad prekladZabezpečíme
 • Tvorivý preklad
 • Transliterácia
 • Spätný preklad
Zabezpečíme
Zabezpečíme
 • Prieskum témy na internete
 • Preklad zistení do príslušného jazyka

<