Telefonické tlmočenie

Telefonické tlmočenie je tlmočenie prostredníctvom telefónnej linky resp. VOIP, Skype a pod.. Najčastejšie prebieha konzekutívne, to znamená že prebieha v kratších sekvenciách a tlmočník čaká pokým rečník dohovorí následne pretlmočí danú sekvenciu, napr. vetu.

Dopyt telefonického tlmočenia

*Povinné pole
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores ipsa esse obcaecati repudiandae veniam amet modi recusandae optio earum sequi accusantium culpa vitae iste sit commodi eaque voluptatem officia quam.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka tlmočenia emailom

Email: asap@prelozime.sk
asap@asap-translation.com