Sprevádzanie s tlmočením

Sprievodné tlmočenie sa využíva pri služobných cestách, zahraničných návštevách či neformálnych stretnutiach. Okrem času na tlmočenie je tlmočník k dispozícii aj na sprievodnú akciu napr. prehliadku mesta a podo.. Tlmočenie je menej intenzívne a zvyčajne aj na menej odborné témy. Jednotková cena takéhoto tlmočeniaje zvyčajne nižšia je možné využiť mladších menej špecializovaných tlmočníkov.

Dopyt sprevádzanie s tlmočením

*Povinné pole
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores ipsa esse obcaecati repudiandae veniam amet modi recusandae optio earum sequi accusantium culpa vitae iste sit commodi eaque voluptatem officia quam.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka tlmočenia emailom

Email: asap@prelozime.sk
asap@asap-translation.com