Doplnkové služby nesúvisiace priamo s jazykovymi službami

Doplnkové služby, ktoré nesúvisia priamo s procesom prekladu, ale súvisia interkulturálnou komunikáciou. Ponuka týchto služieb je vždy na základe komunikácie so zákazníkom.

konverzia formátov

Konverzia predlohy do editovateľného textu

Za pomoci tzv. OCR softvéru prevedieme vaše texty z formátu obrázku do editovateľnej pdoby.

DTP služby

Spracujeme vaše preklady do formátu pre tlač..

Prieskum trhu

Pre našich zákazníkov sme zabezpečovali aj krátke prieskumy, súvisiace s kultúrnymy špecifikami jazky aa krajiny.

Chceli by ste sa niečo spýtať?
Neváhajte, sme tu pre vás 24 hodín denne.