Okamžitá cenová ponuka

Preklady technických textov ako sú používateľské manuály, popisy strojových zariadení, technické príručky, rôzne normy a predpisy a podobne.
Preklady textov z oblasti ekonómie a práva. Najčastejšie preklady finančných analýz, výročných správ, súvah, zmlúv z pracovného aj občianskeho práva, preklady ponúk pre výberové konania, preklady správ pre investorov, auditov a podobne.
Náš tím prekladateľov špecializovaných na preklad marketingových materiálov vyhotovuje kvalitné marketingové preklady rôznych propagačných dokumentov ako sú reklamné letáky, katalógy, reklamné oznamy, reklamné alebo informačné tlačoviny, propagačné katalógy, a podobne.
Preklady z oboru IT a telekomunikácií sú najmä preklady používateľských návodom v IT a telekomunikačným zariadeniam ale aj lokalizácia samotného softvéru či mobilných aplikácií.

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka prekladov emailom

Email: asap@prelozime.sk
asap@asap-translation.com

Čo všetko by ste mali vedieť, keď si objednávate preklad?

Zdrojový jazyk - čiže z akého jazyka potrebujete preklad vyhotoviť. Stáva sa, že zákazník nevie rozpoznať, v akom jazyku je zdrojový text. V takom prípade necháte jeho rozpoznanie na nás.
Cieľový jazyk - čiže do akého jazyka potrebujete preklad vyhotoviť.
Dodací termín – čiže dokedy maximálne potrebujete hotový preklad. Svetová norma na dennú kapacitu prekladateľa je 2500 slov (10 normovaných strán). Ak potrebujete preklad rýchlejšie, rozdelíme ho medzi viacerých prekladateľov. Konzistenciu udržíme pomocou špeciálnych prekladateľských softvérov. Rozsah zdrojového textu si môžete zistiť v MS Worde tadiaľto: súbor-vlastnosti-štatistika, vo vyššej verzii je počet slov vidieť vľavo dole. Podobne je možné vidieť počet slov v MS PowerPointe. Rozsah MS Excelu zistíte vykopírovaním do wordu. Ak je zdrojový text v needitovateľnej forme, skonvertujeme ho do MS Wordu pomocou špeciálneho softvéru. Tak isto dokážeme zistiť mieru opakovania textu a na základe nej stanoviť prípadnú zľavu.
Účel prekladu – čiže cieľová skupina, pre ktorú je preklad určený (podľa toho je možné zvoliť jeho úroveň formálnosti a odbornosti)
Spôsob zverejnenia prekladu – čiže ak má byť preklad zverejnený na webovej stránke, vytlačený na letákoch alebo plagáte a podobne, je nevyhnutné doobjednať aj jeho podrobnú kontrolu ďalším lingvistom, prípadne jeho záverečnú korektúru pred tlačou (zvyčajne vo formáte PDF so zakomponovanou grafikou) alebo jeho záverečnú kontrolu po jeho zakomponovaní na internete.